Missie

In het bereiken van de algemene visie voor de volksgezondheid in Suriname heeft iedere instantie binnen de gezondheidszorg zijn eigen taak en dus eigen missie.

Voor het centraal kantoor van het Ministerie is de visie af te lezen uit het Sectorplan Volksgezondheid:
 

  • In samenspraak met betrokkenen zorgdragen voor adequate wet- en regelgeving ten behoeve van de gezondheidszorg
  • Het mogelijk maken van een effectieve en correcte uitvoering van beleid op het gebied van de gezondheidszorg, door middel van heldere beleidsuitgangspunten, goed financieel en economisch beleid en partnership met actoren in de zorgsector, de private sector en donoren
  • Controle op de kwaliteit en de effectiviteit van de uitvoering van de gezondheidszorg door instituten en beroepen