Final National Covid- 19 Preparedness and response plan

De ontwikkeling van het nationale COVID-19-paraatheids- en responsplan is mogelijk gemaakt door financiering uit een lening van de Inter-American Development Bank (IDB) aan het Ministerie van Volksgezondheid (MOH). 

Erkennend dat de COVID-19-pandemie, die in de eerste plaats begon als een gezondheidscrisis en verder werd uitgebreid met negatieve sociaal-economische effecten, voor de wereldgemeenschap moeilijke uitdagingen heeft gesteld.
Erkennend dat de huidige nationale ad-hocmaatregelen om de verdere verspreiding van COVID-19 te stoppen en een uitbraak van massale uitbraak te voorkomen, een structurele en integrale aanpak vereisen.

Final National Covid- 19 Preparedness and response plan

Final Coprehensive Needlist Preparedness and response Covid-19

Annexen Nationaal Covid Plan

Final Annex 1

Final Annex 2

Final Annex 3

Final Annex 4

Final Annex 5

Final Annex 6

Final Annex 7

Final Annex 8