Aanhoudende COVID-pandemie legt enorme druk op RZW

Aanhoudende COVID-pandemie legt enorme druk op RZW

De medische zorgsector maakt moeilijke tijden door vanwege de verergerde COVID-19-situatie in ons land. De aanhoudende coronapandemie legt een enorme druk op de beddencapaciteit en zorgverlening van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW).
Interfund N.V. doneert 100.000 Covid-19-vaccins

Interfund N.V. doneert 100.000 Covid-19-vaccins

Eduard Hogenboom, algemeen directeur van Interfund N.V. heeft een symbolische overhandiging gedaan van 100.000 Covid-19 vaccins aan president Chandrikapersad Santokhi. President Santokhi werd vergezeld door minister ad interim Krishnakoemarie Mathoera van Volksgezondheid en de directeur van Volksgezondheid Rakesh Gajadhar Sukul. De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Bryan Renten, was ook deelgenoot van de overhandigingsceremonie op maandag 19 april 2021 op het Kabinet van de President.
Covid-19-swab test blijven doen om verspreiding te voorkomen

Covid-19-swab test blijven doen om verspreiding te voorkomen

Het aantal COVID-19-positieve gevallen is de afgelopen dagen weer fors aan het stijgen. Daarnaast zijn er ook gevallen van griep die gedurende deze periode veel voorkomen, echter is het onderscheid tussen een griep en COVID-19 alleen te doen middels een COVID-19-test. De regering van Suriname heeft verscherpte maatregelen afgekondigd om zo de verspreiding van het coronavirus enigszins tegen te gaan.
Regionaal Ziekenhuis Wanica krijgt bezoek van directeur Volksgezondheid

Regionaal Ziekenhuis Wanica krijgt bezoek van directeur Volksgezondheid

Momenteel zit Suriname aan het begin van een derde golf van Covid-19. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft daarom gemeend om een werkbezoek te brengen aan het Regionaal Ziekenhuis Wanica, waar momenteel de meeste positieven in isolatie zijn geplaatst. Dit bezoek heeft plaatsgevonden op donderdag 15 april 2021.
Vulkaanuitbarsting heeft mogelijk impact op Suriname

Vulkaanuitbarsting heeft mogelijk impact op Suriname

Sedert vrijdag 9 april jongstleden is de vulkaan La Soufriere, gelegen op het eiland St. Vincent and the Grenadines, (weer) actief. Hierbij zijn er grote hoeveelheden gassen en as uitgestoten. Deze bereikten een hoogte van ongeveer 10 kilometer boven het oppervlak van het eiland. De vulkaanuitbarsting kan mogelijk impact hebben op Suriname. Middels dit bericht wil het ministerie van Volksgezondheid de samenleving op de hoogte stellen van de situatie.
MoHanA-voorlichtingsdag voor “de Papegaaitjes”

MoHanA-voorlichtingsdag voor “de Papegaaitjes”

Het voorlichtingsteam van het ministerie van Volksgezondheid heeft op verzoek van de directeur van peuterschool “de Papegaaitjes” een voorlichtingsdag over MoHanA georganiseerd voor de pupillen. Dit vond plaats op woensdag 14 april 2021. Het is belangrijk om een ieder door middel van de MoHanA-campagne bewust te maken van de stappen die genomen moeten worden om de spreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan. Kinderen horen ook hierbij.
Officiële berichtgeving omtrent Covid-19 maatregelen

Officiële berichtgeving omtrent Covid-19 maatregelen

De aanhoudende coronapandemie baart de regering enorm zorgen. Er is op maandag 12 april 2021 een Covid-19-zoompersconferentie belegd waarbij de minister van Volksgezondheid ad interim, Krishnakoemarie Mathoera breedvoerig is ingegaan op actuele vraagstukken.
Interdisciplinaire Commissie Medische Wetgeving geïnstalleerd

Interdisciplinaire Commissie Medische Wetgeving geïnstalleerd

De Interdisciplinaire Commissie Medische Wetgeving is op het Ministerie van Volksgezondheid geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin op woensdag 7 april 2021.
Suriname stelt COVID-19-vaccins fonds in

Suriname stelt COVID-19-vaccins fonds in

Met de goedkeuring van vaccins door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), sinds eind vorig jaar, heeft ook Suriname een aanvang gemaakt met de toediening van COVID-19-vaccins om de pandemie verder te kunnen indammen, alsook de inrichting van de gewenste normalisatie van het sociaaleconomisch leven.
Onderstaande berichtgeving vanuit het ministerie van Volksgezondheid

Onderstaande berichtgeving vanuit het ministerie van Volksgezondheid

Hierbij maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend dat minister Amar Ramadhin van 10 tot 20 april vanwege privé verplichtingen afwezig zal zijn.
OFFICIELE BERICHTGEVING OMTRENT COVID-19 MAATREGELEN

OFFICIELE BERICHTGEVING OMTRENT COVID-19 MAATREGELEN

AANGEPASTE COVID-19 MAATREGELEN Gebaseerd op de continue monitoring van Covid-19 besmettingen, blijkt nu dat op 8 april j.l. het aantal besmettingen fors is opgelopen tot boven de 50, hetgeen een verdrievoudiging is vergeleken met de dag ervoor. Een dergelijke situatie hebben wij bij de eerdere golven niet meegemaakt.
PAHO doet schenking aan bejaardentehuizen

PAHO doet schenking aan bejaardentehuizen

n het kader van het bestrijden van de COVID-19 pandemie in Suriname, heeft de Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) in samenwerking met de Canadese overheid beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. Deze middelen zijn bestemd voor de bejaardentehuizen. De donatie betreft onder andere laptops, dispensers voor wegwerp handtowels, handschoenen, hand sanitizer voetpedalen, notitieborden, metalen pedaalemmers en bloeddrukmeters. Eerder zijn er ook een aantal verbruiksartikelen uit dit fonds gedoneerd (PPE). Ook kreeg het ministerie van Volksgezondheid latex handschoenen en andere beschermingsmiddelen, waarvoor het ministerie de bestemming zelf zal bepalen. De items zijn aangeschaft met Grant Funding vanuit de overheid van Canada, Department of Foreign Affairs, Trade and Development aan het PAHO-project “COVID-19 Response Support to Latin America and the Caribbean (LAC)”. De overhandiging vond plaats op vrijdag 09 april op het secretariaat van de minister onder aanwezigheid van o.a. minister Amar Ramadhin, Karen Lewis-Bell (PAHO), Elly van Kanten (PAHO), Patrick Healy (Honorary Consul of Canada) en Carol de Baas (Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen).
STATEMENT MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID SURINAME

STATEMENT MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID SURINAME

Het ministerie van Volksgezondheid is op de hoogte gebracht van sterfgevallen bij twee personen die onlangs waren gevaccineerd met het COVID-19-vaccin. Minister Amar Ramadhin, betuigt op dit moment zijn oprechte condoleances aan de families voor dit smartelijk verlies.
Geen verband verscherpte Covid-19 maatregelen en Phagwa

Geen verband verscherpte Covid-19 maatregelen en Phagwa

Er is geen verband tussen de verscherpte Covid-19 maatregelen en activiteiten rondom Phagwa. Tijdens de Covid-19-persconferentie is het vermoeden, dat leeft bij bepaalde delen van de samenleving dat er een verband bestaat, ontkracht door de autoriteiten. Middels data hebben minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, alsook de directeur van het departement, aangetoond dat het vermoeden onjuist is. “Er was totaal geen vermoeden, dat we in de eerste week van april hier zouden zitten om een mogelijke derde golf aan te kondigen”, benadrukt de minister.
Suriname blijft vaccinatie strategie aanhouden

Suriname blijft vaccinatie strategie aanhouden

Suriname gaat onverkort door met haar vaccinatiecampagne en zal ook de huidige strategie blijven hanteren. “Het blijft voorlopig ongewijzigd, totdat wetenschappelijk onderzoek ons tot een andere strategie forceert”, zegt Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van het ministerie van Volksgezondheid. Hij volksgezondheid-topper stelt met zijn reactie die gegeven heeft tijdens de COVID-19-persconferentie van 7 april 2021, de samenleving gerust. “Voor nu is het vaccineren van de meest gevoelige groepen. De zestig plussers. De personen tussen 40 en 60 jaar, met chronische aandoeningen. De gezondheidsmedewerkers, dialyse patiënten en personeel van bejaardentehuizen.”