100.000 sneltesten gearriveerd in Suriname

100.000 sneltesten gearriveerd in Suriname

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft zondag 19 september 100.000 sneltesten ingevlogen voor het ministerie van Volksgezondheid. Deze sneltesten zijn een donatie van Nederland, welke onderdeel is van de schenkingsovereenkomst tussen Suriname en Nederland. De minister van Volksgezondheid, drs. Amar Ramadhin, heeft tijdens zijn werkbezoek in Nederland samen met de minister van Volksgezondheid en Welzijn van Nederland, Hugo de Jonge, deze schenkingsovereenkomst getekend.
Overleg nieuw vestigingsbeleid en registratie huisartsen (1)

Dokter Chan Jon Chu: “Help je lichaam vechten tegen Covid-19”

“Doe alles wat mogelijk is om je lichaam te helpen vechten tegen Covid-19”. Dit belangrijkste advies geeft dokter Diana Chan Jon Chu de Covid-19 patiënten mee tijdens de persconferentie van donderdag 16 september 2021 betreffende de Covid-19 situatie in Suriname. Zij is lid van het thuisisolatie team en is belast met de monitoring van deze groep Covid-patiënten.
Minister Ramadhin brengt spoed werkbezoek aan Kinderafdeling AZP (NICU/PICU)

Minister Ramadhin brengt spoed werkbezoek aan Kinderafdeling AZP (NICU/PICU)

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft na berichtgeving onmiddellijk kennisgenomen van enkele acute zaken die niet op orde zijn op de kinderafdeling NICU en PICU van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Samen met de directeur van Volksgezondheid, drs. Rakesh Gajadhar Sukul, het directieteam en enkele kinderartsen van het AZP is er een kort overleg gepleegd waarbij de problemen zijn aangekaart. Dit heeft plaatsgevonden op 14 september 2021 jongstleden in een spoed werkbezoek aan de NICU- en PICU-afdelingen van het AZP.
Volksgezondheid maakt informatiefilmpje i.v.m Wereld Suïcide Preventie dag

Volksgezondheid maakt informatiefilmpje i.v.m Wereld Suïcide Preventie dag

Wereldwijd wordt, vanaf 2003, op 10 September Wereld Suïcide Preventie dag herdacht om bewustwording aan te wakkeren over het fenomeen “suïcide preventie”. Deze dag wordt gepromoot door de Internationale Associatie voor Suïcide Preventie (IASP) in samenwerking met de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO). Het thema welke gelinkt is aan Wereld Suïcide Preventie dag voor 2021-2023 is: “Creating hope through action” (= “Hoop creëren door actie”)
Wereld Suïcide Preventie dag 10 september 2021

Wereld Suïcide Preventie dag 10 september 2021

Wereldwijd wordt, vanaf 2003, op 10 september Wereld Suïcide Preventie dag herdacht om bewustwording aan te wakkeren over het fenomeen “suïcide preventie”. Deze dag wordt gepromoot door de Internationale Associatie voor Suïcide Preventie (IASP) in samenwerking met de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO). Het thema dat gelinkt is aan Wereld Suïcide Preventie dag voor 2021-2023 is: “Creating hope through action” (= “Hoop creëren door actie”). Hierin zijn er vijf prioriteitsgebieden opgenomen waaraan in Suriname gewerkt dient te worden.
Meer structuur binnen Covid-19-communicatie

Meer structuur binnen Covid-19-communicatie

Het Covid-19 Outbreak Management Team (OMT) heeft gemeend een andere communicatiestructuur toe te passen naar de samenleving en de media toe. Dit deelde Sunita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur van het ‘s Lands Hospitaal, tevens voorzitter Stuurgroep Covid-Communicatie, mee tijdens de Covid-19-persconferentie op donderdag 9 september 2021. De functionaris zegt dat de structuren bestaan uit een stuurgroep en een expertpanel waarmee er twee wekelijks contact wordt onderhouden om het OMT te adviseren. “Er is ook een screeningscommissie, die producten die naar de samenleving gebracht worden, screent op inhoud, vorm en kwaliteit,” liet Nannan Panday-Gopisingh optekenen.
Bijkans 360 duizend Covid-19 prikjes toegediend in Suriname

Bijkans 360 duizend Covid-19 prikjes toegediend in Suriname

Tot en met 8 september zijn er in totaal 359.172 prikjes van het Covid-19 vaccin in Suriname toegediend, waarvan 209.000 personen een eerste prikje en een aantal van 150.015 een tweede prikje hebben genomen, waardoor ze volledig gevaccineerd zijn. Deze informatie werd op donderdag 9 september 2021 gepresenteerd tijdens een persconferentie van het Outbreak Management Team (OMT). Uit de keuze van de vier vaccins zijn meer dan 189.000 personen ingeënt met AstraZeneca, 480 personen zijn gevaccineerd met Moderna, 6512 met Pfizer en 13.020 met Sinopharm.
4e Covid-19-golf legt gezondheidszorg Suriname enorm onder druk

4e Covid-19-golf legt gezondheidszorg Suriname enorm onder druk

Suriname zit midden in een ernstige vierde golf wat de verspreiding van het Covid-19-virus betreft. De deltavariant verspreidt zich razendsnel en het aantal besmettingen stijgt enorm. Hierdoor is het zorgsysteem overbelast geraakt. De enige manier om de overbelasting terug te dringen, is de vaccinatiegraad op te voeren. Tot deze conclusie komen de medische deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT). Op een persconferentie van donderdag 9 september hebben leden van het OMT de recente COVID-19-ontwikkelingen in Suriname met de samenleving gedeeld.

Overleg nieuw vestigingsbeleid en registratie huisartsen

Het Ministerie van Volksgezondheid streeft ernaar dat elke arts, werkzaam in de eerste lijn, mits deze voldoet aan alle voorwaarden om dit beroep alhieT te mogen uitoefenen, over een geldige vergunning dient te beschikken (conform het gestelde in decreet E-43). Tevens zal het in te voeren vestigingsbeleid erop gericht zijn om de spreiding van dienstverleners in de eerste lijn zoveel als mogelijk te bevorderen.
Installalie Stichtingsbestuur JeugdtandVerzorging

Installalie Stichtingsbestuur JeugdtandVerzorging

De Stiching Jeugdtandverzorging heeft een nieuw Stichtingsbestuur. De installatie van het nieuwbakken stichtingsbestuur vond plaats op vrijdag 3 september jl door minister Amar Ramadin van Volksgezondheid. Dit bestuur wordt geleid door drs. Sandro Alberga die in het bestuur zitting heeft namens het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de voorzitter van het bestuur, Sandro Alberga is een van de voornaamste taken van het bestuur, het benoemen van een directeur voor de Stichting Jeugdtandverzorging,welk traject reeds in gang is gezet.
Vriendengroep Himmat/OHM doneert ziekenhuisbedden aan Volksgezondheid

Vriendengroep Himmat/OHM doneert ziekenhuisbedden aan Volksgezondheid

Op donderdag 2 September jl. zijn een aantal ziekenhuisbedden en matrassen aan de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin door de vrienden groep Himmit gedoneerd ten behoeve van de gezondsheidszorg in Suriname. Tijdens de overhandiging zijn er toespraken gedaan door verschillende sprekers, zoals de Minister van Volksgezondheid (VG), de directeur Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, DC Noord Oost, Ricardo Bhola en de hoofdcoördinator van de vriendengroep Himmat, Santi Perkash Gobinda.
Moderna vaccins in Suriname zijn veilig

Moderna vaccins in Suriname zijn veilig

Momenteel wordt er een bericht verspreid via de internationale media dat er badges van het Moderna vaccin zijn beschadigd. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft Moderna vaccins ontvangen met badgenummer 3003604. Dit betreft een Europese bezending en niet de Japanse lading, waarover er veel ophef is ontstaan. In de badges uit Japan met de nummers 3004667, 3004734 en 3004956 zijn er onregelmatigheden aangetroffen.
Geen wijziging in Covid-19-maatregelen

Geen wijziging in Covid-19-maatregelen

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft op een op 31 augustus 2021 gehouden persconferentie benadrukt dat de Covid-19-situatie in ons nog steeds getypeerd kan worden als onaangenaam. Hierbij zijn de epidemiologische ontwikkelingen en de inspanningen die er vanuit het ministerie van Volksgezondheid gepleegd worden om de vaccinatiebereidheid te bevorderen, breedvoerig onderstreept. De bewindsman geeft aan dat de regering niemand verplicht om te vaccineren. “Het Covid-19 Clusterteam heeft besloten dat drie campagnes vanwege de huidige coronasituatie geïntensiveerd moeten worden. Het betreft de MoHaNa- en de vaccinatiecampagne met inzet van jeugdambassadeurs en de campagne van handhaving op alert handelen en beboeting,” aldus minister Ramadhin. Voor nu achten de autoriteiten het nog niet nodig om een wijziging te brengen in de Covid-19-maatregelen.
Vaccineren betekent bewust kiezen uit vier vaccins

Vaccineren betekent bewust kiezen uit vier vaccins

De urgentie voor het laten toedienen van vaccinaties is nog steeds erg hoog in ons land. Het bestrijden van de pandemie en het tegengaan van de verspreiding van het covid-19 virus zijn noodzakelijk om een leefbaar en aantrekkelijk economisch klimaat in ons land te bewerkstelligen. Suriname heeft momenteel meerdere vaccins beschikbaar namelijk: Astrazeneca, Moderna, Sinopharm en Pfizer. Ook jongeren vanaf 12 jaar oud kunnen nu worden gevaccineerd. Het pfizer vaccin zal voornamelijk worden toegediend aan jongeren van 12 tot en met 17 jaar oud. Toestemming vanuit een ouder of voogd is hiervoor noodzakelijk. En zwangere kunnen kiezen tussen het moderna en pfizer vaccin. Overige personen, van 18 jaar en ouder, die nog niet zijn gevaccineerd, kiezen uit de vier eerder genoemde vaccins.
Vaccinatieprogramma volledig in uitvoering

Vaccinatieprogramma volledig in uitvoering

Om de Surinaamse samenleving zoveel als mogelijk te beschermen tegen ernstige risico’s van het COVID-19 virus wordt het vaccinatieprogramma in volle toeren uitgevoerd. Burgers kunnen op diverse locaties in verschillende districten zich laten inenten tegen het virus. Momenteel zijn vanuit het ministerie van Volksgezondheid de volgende merken vaccines beschikbaar voor bepaalde doelgroepen: