Opening verbrandingsoven stichting Waspar

Opening verbrandingsoven stichting Waspar

De stichting Wasserij Particuliere Ziekenhuizen (Waspar) is een verbrandingsoven rijker. De minister van Volksgezondheid, Antione Elias, deed de officiële opening door het naambord te onthullen samen met de directeur van de stichting. Waspar is de grootste afnemer van medisch afval. Volgens directeur Surodj Soekhai, was het van het grootste belang dat de Stichting een derde oven kreeg. Hierdoor kan het medisch afval op een verantwoorde wijze worden verwerkt.
Volksgezondheid versterkt met 15 Public Health Professionals

Volksgezondheid versterkt met 15 Public Health Professionals

Het ministerie van Volksgezondheid is versterkt met 15 Public Health Professionals. Dit gezondheidskader is opgeleid dankzij een samenwerking tussen de Tulane University en de Medische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid, die op vrijdag 11 oktober het nieuwbakken kader toesprak, was lovend over de successen die bereikt zijn dankzij de samenwerking tussen Tulane University en de medische faculteit.
Minister Elias ontvangt delegatie Rusland

Minister Elias ontvangt delegatie Rusland

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft de vijfkoppige delegatie uit Rusland onder leiding van de niet residerende ambassadeur Sergey Akopov ontvangen. De ontvangst was op woensdag 9 oktober ten kantore van de minister. Vorige maand had de bewindsman samen met zijn collega van Financiën, Gillmore Hoefdraad, een bezoek gebracht aan Rusland. Nu heeft de delegatie een tegenbezoek gebracht aan diverse ministeries.
PCS-directeur uit bezorgdheid tijdens suïcide preventie congres

PCS-directeur uit bezorgdheid tijdens suïcide preventie congres

Suriname heeft een van de hoogste aantallen gevallen van zelfmoord in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde. Met 26 gevallen per 100.000 inwoners scoort Suriname zeer hoog op zelfmoordincidenten in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde van 16 gevallen per 100.000 inwoners. Uit de beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd dat op jaarbasis gemiddeld 130 mensen overlijden door zelfmoord te plegen. Daarnaast komen per jaar ongeveer 700 mensen aan op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waarvan wordt aangenomen dat ze zelfmoord probeerden te plegen. Het is vanwege de ernst van dit probleem dat het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en de Pan-American Health Organization (PAHO), op 7 oktober 2019 een suïcide preventie congres getiteld: “Op weg naar een werkplan voor zelfmoordpreventie” heeft georganiseerd.
Hoe herken je dengue, zika en chikungunya?

Hoe herken je dengue, zika en chikungunya?

“De kleine regentijd is voor de deur, Bescherm jezelf tegen muskieten, geen gezeur!” Hoe herken je dengue, zika en chikungunya? De dengue, chikungunya en zika virussen worden overgedragen wanneer een muskiet, één van deze virussen meedraagt en een gezond persoon prikt. De overdrager van deze virussen is de Aedes aegypti muskiet.
Bescherm jezelf alvast tegen dengue, zika en chikungunya!

Bescherm jezelf alvast tegen dengue, zika en chikungunya!

“De kleine regentijd is voor de deur, Bescherm jezelf tegen muskieten, geen gezeur!” Bescherm jezelf alvast tegen dengue, zika en chikungunya! De dengue, chikungunya en zika virussen worden overgedragen wanneer een muskiet, één van deze virussen meedraagt en een gezond persoon prikt. De overdrager van deze virussen is de Aedes aegypti muskiet.
Terugroepactie alle vormen van Ranitidine

Terugroepactie alle vormen van Ranitidine

Het ministerie van Volksgezondheid treft met betrekking tot het medicament Ranitidine uit voorzorg een terugroepactie, dit nadat op vrijdag 4 oktober in het buitenland gebleken is dat er vermoedelijk sprake is van vervuiling/verontreiniging.
“Ingebruikname noordvleugel AZP mijlpaal”

“Ingebruikname noordvleugel AZP mijlpaal”

De ingebruikname van het gerenoveerde noordelijk deel van de 4e etage van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is volgens minister Antoine Elias van Volksgezondheid een mijlpaal. De bewindsman zei op woensdag 2 oktober bij de openingsceremonie van dit deel dat het een enorme mijlpaal is, niet alleen voor het ziekenhuis, maar voor geheel Suriname. “Omdat heel Suriname voor wat de tertiaire lijnszorg afhankelijk is van onze enige echte AZP”, aldus minister Elias.
Training veilig patiëntenmatriaal transport Wednesday 2 October , 201978

Training veilig patiëntenmatriaal transport Wednesday 2 October , 201978

In samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) organiseerde de Caribbean Public Health Agency (CARPHA) de trainingen “Veilig patiëntenmatriaal transport” en “Veilig werken in het Laboratorium” voor laboratoriumpersoneel in Suriname. Dit vond plaats in de week van maandag 23 september in de Jacana conference room.
Directeur Jessurun: “geen sprake van stiefmoederlijke behandeling BOG”

Directeur Jessurun: “geen sprake van stiefmoederlijke behandeling BOG”

De directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, zegt dat het ministerie niet stil heeft gezeten en er gewerkt wordt aan diverse zaken die de bond van milieu-inspecteurs heeft aangedragen. De directeur benadrukt aan de hand van opgesomde punten, dat er geen sprake is van een stiefmoederlijke behandeling. De bond heeft per brief een ultimatum gesteld, dat uiterlijk woensdag 2 oktober de onderhandeling over het wensenpakket vanaf 2017, moet worden voortgezet. Tevens wil de bond uiterlijk eind oktober de resultaten zien.
Braziliaanse overheidsdelegatie brengt kennismakingsbezoek aan het malaria pogramma van het Ministerie van Volksgezondheid

Braziliaanse overheidsdelegatie brengt kennismakingsbezoek aan het malaria pogramma van het Ministerie van Volksgezondheid

In het kader van wederzijdse kennismaking heeft een delegatie van het Malaria Programma van het Ministerie van Volksgezondheid van Brazilië een kennismakingsbezoek gebracht aan het Malaria Programma dat resulteert onder het Ministerie van Volksgezondheid van Suriname.
Informatiesessie in verband met Suïcide Preventie Congres 2019

Informatiesessie in verband met Suïcide Preventie Congres 2019

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft een informatiesessie in het kader van het te houden Suïcide Preventie Congres op 09 oktober 2019 georganiseerd. De informatiesessie is gehouden op vrijdag 23 augustus 2019. Dit, aansluitend op World Mental Health Day van 10 oktober 2019 met als thema ‘Suïcide Preventie’. Tijdens deze infosessie werd breedvoerig ingegaan op de doelstellingen en inhoud van het te houden congres. Onder de aanwezigen bevonden zich de minister van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, Lilian Ferrier, Raadsadviseur, Errol Alibux en vertegenwoordigers van diverse ministeries en overige relevante actoren.
SZF introduceert Geneesmiddelen Infolijn (GILLijn) Friday 23 August , 2019175

SZF introduceert Geneesmiddelen Infolijn (GILLijn) Friday 23 August , 2019175

De Stichting Staatsziekenfonds introduceert op woensdag 21 augustus 2019 de SZF Geneesmiddelen Infolijn (GILLijn). Via deze infolijn zal aan de verzekerden en dienstverleners informatie worden verstrekt over geneesmiddelen, de prijs, de beschikbaarheid van zo een medicijn en de apotheek waar het kan worden verkregen.
Paho draagt bij aan strijd tegen malaria

Paho draagt bij aan strijd tegen malaria

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias en de directeur van Pan American Health Organization, Yitades Gebre, hebben gesprekken gevoerd met betrekking tot de op te voeren strijd tegen malaria. Deze gesprekken, welke moeten resulteren in de volledige eliminatie van Malaria in Suriname in 2020, werden begin december 2018 gevoerd. Aan het einde van die maand werd een samenwerkingsovereenkomst bereikt.
Volksgezondheid rond onderzoek reiziger uit Congo af

Volksgezondheid rond onderzoek reiziger uit Congo af

In een eerder bericht heeft het Ministerie van Volksgezondheid melding gemaakt van een reiziger die onlangs de Democratische Republiek Congo heeft bezocht en via Amsterdam naar Suriname is afgereisd op 19 augustus jongstleden. Aangegeven was dat de reisgeschiedenis van de reiziger onduidelijk bleek, waarvoor hij was afgezonderd. Conform het vastgestelde protocol met de juiste structuren voor internationale gezondheidsvoorschriften van de World Health Organization (WHO) is de passagier onderzocht door terzake deskundigen.