De laatste horden op weg naar een Malaria-Vrij Suriname

De laatste horden op weg naar een Malaria-Vrij Suriname

Suriname is gegaan van duizenden malaria-gevallen per jaar aan het begin van deze eeuw tot een historisch laag niveau van slechts 30 malaria-gevallen in 2018. In 2007 werd reeds het Millennium-doel voor malariabestrijding behaald. Sindsdien heeft het ministerie van Volksgezondheid zich gecommitteerd tot malaria-eliminatie in Suriname. Intussen is Suriname reeds drie keren uitgeroepen tot Malaria Champions of the Americas vanwege het behaalde succes.
Volksgezondheid laat voorlichtingsmedewerkers trainen

Volksgezondheid laat voorlichtingsmedewerkers trainen

Sinds het aantreden van Antoine Elias als minister van Volksgezondheid heeft hij altijd gezegd dat hij scholing en bijscholing van personeel toejuicht. De minister is enorm ingenomen met het feit dat sinds kort drie medewerkers van de afdeling voorlichting, mede namens hem zich Camjo (Camera Journalist) mogen noemen. Zij zijn in de periode van 6 november – tot en met 19 november 2019 getraind door de training school van de STVS.
Ontwikkeling en rol SZF binnen Surinaamse samenleving

Ontwikkeling en rol SZF binnen Surinaamse samenleving

Ricky Kromodihardjo, directeur van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), heeft een uiteenzetting gegeven van de ontwikkelingen die zijn organisatie heeft doorstaan. Hij is op 8 december 2019, bij de viering van het 30-jarig jubileum van het SZF-filiaal in Nickerie, ook ingegaan op de rol die de zorgverzekeraar vervult in de samenleving. Tijdens zijn toespraak is de directeur ingegaan op het sociaal contract dat regering-Bouterse bij haar aantreden in 2010 heeft getekend met de Surinaamse gemeenschap.
SZF ondergaat transformatieproces ten gunste van samenleving

SZF ondergaat transformatieproces ten gunste van samenleving

Ricky Kromodihardjo, directeur van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), heeft bij de viering van 30-jaar SZF Nickerie gesproken over het transformatieproces dat zijn organisatie ondergaat. Hij is op 8 december 2019, bij de viering van het 30-jarig jubileum van het SZF-filiaal in Nickerie aangegeven dat zijn instelling zich thans in een transitie- en transformatieproces bevindt. “Met de transitiefase hebt u reeds deels mogen kennismaken; de overname van de basiszorgverzekering is daar een belangrijk onderdeel van geweest. Tegelijkertijd – sinds 2016 dus – zijn wij tevens gestart met het transformatieproces. In deze fase gaan we op zoek naar ander gedrag van onze zorgverleners, een geautomatiseerde werkwijze en een nieuw evenwicht tussen alle spelers binnen de zorgmarkt, met name de zorgverlener, de zorgvrager en het SZF als zorginkoper. Wat wordt hiermee bedoeld?”
Volksgezondheid organiseert bewustwordingscampagne universele gezondheidszorg

Volksgezondheid organiseert bewustwordingscampagne universele gezondheidszorg

Op 12 december wordt wereldwijd Universal Health Day gevierd. In het teken van deze dag organiseert het ministerie van Volksgezondheid een mini informatiebeurs, in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO). Op deze beurs zullen verschillende organisaties deelnemen, namelijk: de Medische Zending, het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de Regionale Gezondheidsdienst Suriname (RGD), het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) en het ministerie van Volksgezondheid zelf. Zij zullen informatie verstrekken over het belang van universele gezondheidszorg en de diensten die zij bieden om dit na te streven. Verder wordt met deze dag beoogd dat burgers worden aangespoord om zelf op zoek te gaan naar meer informatie over universele gezondheidszorg. De bezoekers aan deze mini informatiebeurs worden ook in de gelegenheid gesteld om een health check te doen, door middel van een BMI, bloeddruk en glucose meting.
Witagron beschikt over verbrandingsoven

Witagron beschikt over verbrandingsoven

Nadat op woensdag 4 december op Brownsweg de elfde verbrandingsoven in gebruik was genomen, werd een dag later Witagron aangedaan. Daar werd op donderdag 5 december de 12e unit binnen het milieuplan van president Desiré Bouterse (Bouta’s Milieu Plan) door minister Antoine Elias van Volksgezondheid aan de lokale gemeenschap overgedragen. De bewindsman hield de lokale bevolking voor dat regering Bouterse niet alleen oog heeft voor de stad, maar ook naar het achterland omkijkt. “Wij brengen overal ontwikkeling. We doen veel voor de stad, maar we kijken ook om naar het binnenland”, aldus minister Elias, die nutsvoorzieningen als water en elektriciteit noemde, welke door de regering voor het binnenland in orde zijn gemaakt.
Nieuwe directeur BOG noemt samenwerken noodzakelijk

Nieuwe directeur BOG noemt samenwerken noodzakelijk

Minouche Bromet, de nieuwe directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), benadrukt dat samenwerken noodzakelijk is om successen te boeken als nationaal instituut in de preventieve gezondheidszorg. Afgelopen 2 december is Bromet door het ministerie van Volksgezondheid in het bijzijn van Cleopatra Jessurun, benoemd in deze functie. Gelijk hierna heeft de BOG-directeur kennis gemaakt met het personeel en sprak hen toe.
Verbrandingsoven Brownsweg in gebruik genomen

Verbrandingsoven Brownsweg in gebruik genomen

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de elfde verbrandingsoven binnen Bouta’s Milieuplan in gebruik genomen. Dit gebeurde op woensdag 4 december te Brownsberg in het district Brokopondo. Volgens minister Antoine Elias van Volksgezondheid vindt hiermee het milieuplan flink voortgang. Voor donderdag 5 december staat de ingebruikname van unit nummer 12 op Witagron op het programma, terwijl er ook verbrandingsovens op Snesi Kondre, Brokopondo Centrum en Langatabiki in de pijplijn zijn. De bewindsman zegt dat op wat technische zaken na deze units al bijna rond zijn. Hij benadrukt dat de verbrandingsovens bij ingebruikname meteen operationeel en functioneel moeten zijn. Het ligt in de bedoeling om landelijk een totaal van 30 van deze ovens te hebben.
Bijdrage alle actoren nodig bij overwinnen HIV-strijd

Bijdrage alle actoren nodig bij overwinnen HIV-strijd

De HIV/AIDS epidemie in de wereld/Suriname zal alleen door sterkere betrokkenheid, ondersteuning en erkenning van de rol van van lokale gemeenschappen/gemeenschapsorganisaties in de strijd tegen hiv, worden overwonnen.
Malaria Programma lanceert nieuwe producten

Malaria Programma lanceert nieuwe producten

Het Malaria Programma van het ministerie van Volksgezondheid heeft twee nieuwe producten gelanceerd. Dit gebeurde op woensdag 6 november tijdens de viering van Malaria Day of the America’s. Het betreft het National Malaria Surveillance Manual en het Malaria Voorlichtingsprogramma, ten behoeve van de dorpsgemeenschappen in Suriname. De viering ging gepaard met een kleine beurs.
Private partners steeds belangrijker in strijd tegen malaria

Private partners steeds belangrijker in strijd tegen malaria

Private partners worden steeds belangrijker in de strijd tegen malaria. De privatesector die in het kader van welzijn en veiligheid van hun personeel in de malaria risicogebieden actief zijn, dragen goed bij aan de activiteiten van het nationaal Malaria Programma van het ministerie van Volksgezondheid. Robert Mohamed, de onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid, noemt onder meer Newmont Suriname, die uit hoofde van Corporate Responsibility actief is op dit gebied.
‘PCS: Al 124 jaar dienstbaar aan de Surinaamse samenleving’

‘PCS: Al 124 jaar dienstbaar aan de Surinaamse samenleving’

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) staat aan de vooravond van de Internationale Dag voor Geestelijke Gezondheid stil bij de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg in ons land en de rol die het centrum hierin vervult. Deze dag wordt herdacht op 10 oktober 2019.
Bouw Regionaal Streekziekenhuis Wanica in afrondende fase

Bouw Regionaal Streekziekenhuis Wanica in afrondende fase

De bouw van het Regionaal Streekziekenhuis Wanica verkeert in de afrondende fase. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de infrastructuur van wegen, elektriciteit en water. De aannemer streeft ernaar het ziekenhuis begin dan wel eind december op te leveren, terwijl het ministerie van Volksgezondheid het gebouw binnen drie maanden na de oplevering in gebruik wil nemen. Ook de werving en selectie van personeel is intussen van start gegaan.