Minister Antoine Elias schept in DNA duidelijkheid over SZF

Minister Antoine Elias schept in DNA duidelijkheid over SZF

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft in de Nationale Assemblee duidelijkheid geschapen over het reilen en zeilen van het Staatsziekenfonds (SZF). Op maandag 9 maart werd in het parlement het interpellatievoorstel met betrekking tot de ziektekostenverzekeraar in behandeling genomen. De bewindsman ging onder meer op opmerkingen vanuit het parlement over een vermeende schuld van SRD 300 miljoen die het SZF zou hebben. Reagerend op de vraagstelling hoe de achterstanden van de ziekenhuizen zullen worden weggewerkt, zei de bewindsman nadrukkelijk dat er bij het SZF geen brief bekend is van een openstaande schuld van SRD 300 miljoen. “Niet van de ziekenhuizen individueel en ook niet vanuit de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR),” aldus minister Elias die zei dat de laatste meeting met de NZR dateert van vroeg in 2019. Hij gaf aan dat het SZF en de ziekenhuizen wel in een matchingprocedure zitten om gezamenlijk vast te stellen of er eventuele verschillen bestaan in de declaraties en de afhandelingen.
Vier vermoedelijke gevallen COVID-19 negatief getest

Vier vermoedelijke gevallen COVID-19 negatief getest

De Hotline van het BOG, het nummer 178, wordt platgebeld. Opmerkelijk is dat het bewustwordingsproces met betrekking tot COVID-19 al opgang begint te komen in de samenleving. Alerte burgers bellen naar de hotline en maken melding van vermoedelijke gevallen. Zo waren vier vermoedelijke gevallen van COVID-19 geïsoleerd, totdat het resultaat van de test uitkwam. Alle vier zijn negatief getest op COVID-19. Tot nu toe zij er geen geregistreerde gevallen van COVID-19 in Suriname. Dit meldt het Ministerie van Volksgezondheid.
Spoed CARICOM Topontmoeting inzake COVID-19

Spoed CARICOM Topontmoeting inzake COVID-19

De leiders van de Caraïbische Regio zijn op zondag 1 maart 2020 bijeengekomen in Bridgetown, Barbados, onder het voorzitterschap van Premier Mia Mottley, voor het bespreken van de recente ontwikkelingen in de wereld gezondheidssituatie en het bereiken van een regionaal protocol ter zake het omgaan met het COVID-19 virus.
AZP zet met gerenoveerde Radiologie stap vooruit in betere zorg

AZP zet met gerenoveerde Radiologie stap vooruit in betere zorg

De afdeling Radiologie binnen het Medisch Diagnostisch Behandel Centrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) voldoet aan de gewenste standaarden. De afdeling die in de afgelopen periode een renovatie heeft ondergaan, is op maandag 24 februari wederom opengesteld. Ziekenhuisdirecteur Claudia Marica-Redan is zeer ingenomen. Volgens haar zet het ziekenhuis hiermee en met behulp van bevriende donateurs een stap vooruit in betere zorg. De afdeling is met steun van de Staatsolie Foundation gerenoveerd en heringericht tot een patiëntvriendelijke ruimte.
Volksgezondheid geeft duidelijkheid over bericht dochters Engelhart (1)

Volksgezondheid geeft duidelijkheid over bericht dochters Engelhart

Reagerend op het bericht van De Ware Tijd (DWT), 19 februari 2020, na het seminar “Toezicht in de ouderenzorg”, dat georganiseerd was op dinsdag 18 februari 2020. In het bericht wordt aangegeven dat de dochters van de overleden heer Alphons Engelhart de stoep van het ministerie van Volksgezondheid platgelopen hebben en werden van het kastje naar de muur gestuurd.

Vermoedelijk geval Covid 19 negatief getest

Het Ministerie van Volksgezondheid kreeg een melding vanuit de Spoedeisende Hulp van een vermoedelijk geval van besmetting met het COVID-19. De chief officer van een schip, kwam ons land binnen met hoesten en koorts. Deze melding kwam in de ochtend van 25 februari binnen.
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ernstige kwalen. Sinds de uitbraak zijn er een aantal mens tot mens overdrachten geweest die voornamelijk bij gezondheidszorgwerknemers en familieleden, belast met de zorg voor besmette personen, heeft plaatsgevonden in het buitenland. Het aantal besmettingen en sterftegevallen lopen op, maar in Suriname hebben we tot nu toe geen geregistreerde gevallen met dit virus. De Surinaamse autoriteiten hebben diverse voorbereidingsmaatregelen getroffen:
Minister Elias presenteert Cubaanse artsen aan Pokigron

Minister Elias presenteert Cubaanse artsen aan Pokigron

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft de Cubaanse artsen die in de omgeving Pokigron tot JawJaw worden tewerkgesteld, gepresenteerd aan de bewoners van dit gebied. De bewindsman zei dat hijzelf met de artsen naar het gebied is geweest, omdat hij dat aan de gemeenschap had beloofd. Hij deed het gebied op donderdag 20 februari aan.
Volksgezondheid geeft duidelijkheid over bericht dochters Engelhart

Volksgezondheid geeft duidelijkheid over bericht dochters Engelhart

Reagerend op het bericht van De Ware Tijd (DWT), 19 februari 2020, na het seminar “Toezicht in de ouderenzorg”, dat georganiseerd was op dinsdag 18 februari 2020. In het bericht wordt aangegeven dat de dochters van de overleden heer Alphons Engelhart de stoep van het ministerie van Volksgezondheid platgelopen hebben en werden van het kastje naar de muur gestuurd.
Regering zet helikopter in voor ontwikkeling binnenland

Regering zet helikopter in voor ontwikkeling binnenland

De regering heeft speciaal voor activiteiten ter ontwikkeling van het binnenland een Russische helikopter ingezet. Verschillende overheidsinstanties, alsook particulieren die activiteiten uitvoeren ter ontwikkeling van het binnenland zullen in de gelegenheid worden gesteld om materiaal naar de afgelegen gebieden te laten vervoeren. Het ministerie van Volksgezondheid is in de gelegenheid om als eerste gebruik te maken van deze voorziening.
Tussenpersoonsvergunning een vereiste voor horecamanagers

Tussenpersoonsvergunning een vereiste voor horecamanagers

ijdens de inspectiewerkzaamheden bij de horeca door de bestuursdienst (BD) Paramaribo-Zuidwest, komt nog vaak voor dat managers, chefs of supervisors geen tussenpersoons- of bijstandsvergunning hebben. Een vergunning voor eet- en drinkgelegenheden is verbonden aan één persoon gebonden aan een adres. De vergunninghouder dient ter plekke te zijn tijdens de controle door de BD. Indien die niet ter plekke is, is degene die een tussenpersoonsvergunning heeft, de bevoegde persoon met wie de BD zaken kan bespreken.
Installatie commissie Maternal Health and Mortality Reduction Steering

Installatie commissie Maternal Health and Mortality Reduction Steering

Door de diverse complicaties op het gebied van moedergezondheidszorg, voornamelijk een hoog percentage aan moedersterfte evenals de doodgeboorte- en pasgeboren sterfte, is de commissie Maternal Health and Mortality Reduction Steering in het leven geroepen. Het voornaamste doel van deze commissie is het zorgdragen voor kwaliteitsverbetering van de moedergezondheidszorg. Deze installatie vond plaats op dinsdag 11 februari op het ministerie van Volksgezondheid, door de minister Antoine Elias.
Wanica Ziekenhuis bewijs van hechtere relatie Suriname-China

Wanica Ziekenhuis bewijs van hechtere relatie Suriname-China

Het Regionaal Streekziekenhuis Wanica (RSW) is het bewijs van een steeds hechter wordende relatie tussen de Republiek Suriname en de Volksrepubliek China. Het ziekenhuis te Vredenburg Serie B werd op vrijdag 7 februari technisch opgeleverd en aan het ministerie van Volksgezondheid overgedragen. Zowel vicepresident Ashwin Adhin, minister Antoine Elias van Volksgezondheid als de Chinese ambassadeur Liu Quan benadrukte bij deze gelegenheid de relatie tussen de twee landen.