Vaccinatiedekking nog steeds van belang voor beschermingseffect samenleving

Vaccinatiedekking nog steeds van belang voor beschermingseffect samenleving

Een grote Covid-19-vaccinatiedekking is nog steeds van belang voor een beter beschermingseffect in de samenleving. Het ministerie van Volksgezondheid heeft veelvuldig benadrukt dat ervoor gezorgd moet worden dat men zich gaat vaccineren zodat de druk op de zorg wat minder wordt. Dit zal vooral door middel van informatie moeten gebeuren. Het ligt aan de samenleving om een zodanige dekking van de populatie te hebben, waardoor dat beschermingseffect bereikt kan worden. Samen moet ervoor gezorgd worden dat de zieke mens een goede behandeling gegeven wordt en dat er genoeg plek beschikbaar is in de ziekenhuizen.
PAHO en USAID ondersteunen RGD in COVID-19-vaccinatie

PAHO en USAID ondersteunen RGD in COVID-19-vaccinatie

Op donderdag 28 oktober en dinsdag 2 november ontving de Regionale Gezondheidsdienst in Suriname (RGD) medische benodigdheden die ter beschikking werden gesteld door de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), in samenwerking met The United States Agency for International Development (USAID).
Ook een tweede dosis na een positieve Covid test toegestaan

Ook een tweede dosis na een positieve Covid test toegestaan

Het Ministerie van Volksgezondheid biedt een tweede dosis vaccin aan voor personen, die in de afgelopen maanden na een positieve COVID-19 test, één in plaats van twee doses vaccin hebben gehad. Uit onderzoek blijkt dat 1 dosis vaccin binnen 6 maanden na een COVID-19 infectie in principe voldoende bescherming biedt. Zoals in veel landen is daarom tot nu toe geadviseerd om 1 dosis te geven aan personen, die 4 weken tot 6 maanden tevoren positief getest waren voor COVID-19. Dit ook vooral gezien de onzekerheid over de hoeveelheid doses vaccin die voor onze bevolking beschikbaar was. Inmiddels is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat een extra dosis belangrijk is om een betere bescherming te bieden. En nu hebben we ook voldoende doses vaccin voor onze bevolking. Daarom wordt ook in Suriname op advies van de NITAG (subcommissie van de Technical Advisory Committee on National Immunization Policy COVID-19) aan deze groep, een extra dosis aangeboden. Ook omdat een tweede dosis tegenwoordig noodzakelijk is om te reizen naar verschillende landen.
Middelen Covid-19 Fonds zullen gebruikt worden voor Covid-vaccinatie activiteiten

Middelen Covid-19 Fonds zullen gebruikt worden voor Covid-vaccinatie activiteiten

Covid-19 heeft nog steeds de hele wereld in zijn greep en de enige manier om dit te beteugelen is, volgens toonaangevende gezondheidsorganisaties zoals de WHO, CDC en RIVM door te vaccineren. Middels Staatsbesluit is op 19 februari 2021 het Covid-19 Vaccin Fonds Suriname (CVFS) opgezet, met als doel de “medefinanciering van het Nationaal COVID-19 Deployment en Vaccinatieplan, Suriname 2021”. Een aantal bedrijven en personen hebben gehoor gegeven aan de oproep en hebben op hun wijze bijgedragen aan de vaccinatiecampagne. De saldi op de verschillende rekeningen van het Fonds zijn per 1 november 2021 USD.123.745,-, SRD.985.265,- en Euro 4.350,-.
Geen huisartsenvergunningen per 1 februari 2022 in Paramaribo en Wanica

Geen huisartsenvergunningen per 1 februari 2022 in Paramaribo en Wanica

Het ministerie van Volksgezondheid deelt hierbij mede dat per ingaande 1 februari 2022 geen huisartsenvergunningen meer verstrekt zullen worden in Paramaribo en Wanica. Alle verzoeken die na 31 januari 2022 worden ingediend, zullen niet meer behandeld worden voor de bovengenoemde districten.
AstraZeneca booster vaccinatie vanaf heden beschikbaar

AstraZeneca booster vaccinatie vanaf heden beschikbaar

Per heden worden de zogenoemde AstraZeneca booster vaccinaties (derde dosis) verstrekt aan eenieder die 60 jaar of ouder is, aan nierdialyse patiënten, mensen met een verminderde weerstand door een immuunstoornis of medicatie, en/of direct zorg verleent aan personen met COVID-19.
Gezondheidscentrum Debike krijgt nieuwe boot van Volksgezondheid

Gezondheidscentrum Debike krijgt nieuwe boot van Volksgezondheid

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin heeft tijdens zijn werkbezoek aan Granman Aboikoni gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om het gezondheidscentrum Djoemoe en Debike aan te doen. Tijdens zijn rondleiding bij Debike werd de bewindsman geconfronteerd met enkele uitdagingen waarmee de Medische Zending te kampen heeft. Zo werd aangehaald dat de enige boot die poli teams naar diverse locaties vervoerde zodanig was aangetast dat deze niet meer ingezet kon worden.
Granman Aboikoni krijgt bezoek van minister Ramadhin

Granman Aboikoni krijgt bezoek van minister Ramadhin

Granman Albert Aboikoni van de Saramaccaners (Samaaka) heeft een kennismakingsbezoek gehad van de minister van Volksgezondheid, Drs. Amar Ramadhin op vrijdag 15 oktober 2021. Het bezoek was reeds eerder gepland, maar kon vanwege slechte weersomstandigheden niet plaatsvinden en werd er toen via Zoom een korte meeting gehouden waarbij het bezoek van de bewindsman werd uitgesteld.
Franse ambassade doneert PPE’s aan het ministerie Volksgezondheid

Franse ambassade doneert PPE’s aan het ministerie Volksgezondheid

Het ministerie van Volksgezondheid ontving op maandag 18 oktober 2021 persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE’s) ter bestrijding van het Covid-19-virus. Deze donatie is gedaan door Franse ambassade, die vertegenwoordigd werd door de scheidende Franse ambassadeur, Antoine Joly.
Media workshop ‘Sociaal en economisch verantwoord normaliseren’

Media workshop ‘Sociaal en economisch verantwoord normaliseren’

Het ministerie van Volksgezondheid heeft maandag 11 oktober 2021 een media workshop georganiseerd voor journalisten, mediawerkers, omroepers en facilitators. Tijdens deze workshop is er meer detailinformatie verstrekt over de Covid-19-ontwikkelingen en de uitdagingen die deze pandemie met zich meebrengen. Er is met de deelnemers afgestemd over de benodigde informatie voor verslaglegging en de communicatie naar de burgers toe. Directeur Rakesh Gajadhar Sukul opende de bijeenkomst als volgt: “De ontstane situatie in ons land raakt ons allemaal. Wij kunnen door adequate informatie te verstrekken aan onze burgers, onze dierbaren beschermen en meer levens redden.”
Jongeren Commewijne laten zich massaal vaccineren

Jongeren Commewijne laten zich massaal vaccineren

Jongeren van het district Commewijne hebben zich massaal laten vaccineren met het Pfizer-vaccin. Zij hebben op zaterdag 9 oktober 2021 gehoor gegeven aan de oproep voor de vaccinatiecampagne op het terrein van Krama’s Place, in het ressort Tamanredjo op Commewijne. Het betrof de tweede vaccinatie-activiteit op voornoemde locatie. Voorafgaand hieraan is er via diverse socialmediakanalen aan eenieder vanaf 12 jaar een oproep gedaan zich te laten inenten met het Pfizer-vaccin. Vóór 12.00 uur ’s middags hadden al meer dan 200 jongeren zich aangemeld. Uiteindelijk zijn er 487 prikken gezet.
Marronartsen bundelen zich in strijd tegen Covid-19

Marronartsen bundelen zich in strijd tegen Covid-19

Een groep huisartsen van marron-afkomst en gezondheidsdeskundigen hebben zich gebundeld in een collectief om de bewustwording over Covid-19 en de vaccinatie onder de marrongemeenschap te vergroten. Vanwege de lage vaccinatiebereidheid onder deze groep, heeft het collectief het initiatief genomen om via diverse opbelprogramma’s mensen te benaderen en informeren. Er mogen vragen gesteld worden, waarbij de mensen in hun eigen taal antwoord krijgen. Dit deelde huisarts Eric Commiesie mee tijdens de Covid-19-persconferentie van donderdag 7 oktober 2021.
Vacature personeel spoedposten

Vacature personeel spoedposten

Het ministerie van Volksgezondheid zal via de Stg. Regionale Gezondheidsdienst (RGD) op korte termijn van start gaan met het Huisartsen Spoedposten project (HuSP). Bij de spoedpost zullen cliënten met acute klachten, welke niet tot het volgend spreekuur kunnen wachten, doch niet voor de Spoedeisende Hulp (SEH) bestemd zijn, geholpen worden.
Vaccinatiebereidheid afgelopen periode toegenomen

Vaccinatiebereidheid afgelopen periode toegenomen

“De laatste dagen hebben wij dagelijks een hogere vaccinatiebereidheid waargenomen. De vaccinatieposten zijn drukker dan normaal. Het blijkt dat het Pfizer-vaccin het meest gevraagd is en dat grote groepen kinderen met hun ouders de vaccinatielocaties aandoen.” Deze informatie heeft dokter Soenita Nannan Panday-Gopisingh gepresenteerd tijdens de Covid-19-persconferentie op donderdag 7 oktober 2021.
Percentage positieven Covid-19 nog steeds hoog

Percentage positieven Covid-19 nog steeds hoog

Het percentage positieven uit Covid-19-testen is nog steeds hoog. Dit kwam naar voren tijdens de Covid-19-persconferentie op donderdag 7 oktober 2021. Volksgezondheidsdirecteur Rakesh Gajadhar Sukul zegt dat volgens de World Health Organization (WHO) dit percentage kleiner dan 10% moet zijn. “Het liefst kleiner dan 5%, waarbij gevaar voor verspreiding minder is”, legt de functionaris uit.