Gemeenschap Tjabutabiki verkeert in goede gezondheid

Gemeenschap Tjabutabiki verkeert in goede gezondheid

De gemeenschap van het dorp Tjabutabiki in Oost-Suriname verkeert in goede gezondheid. Dit meldt de algemeen directeur van de Stichting Medische Zending Suriname (MZ) Herman Jintie. De dorpelingen zijn vooralsnog onder quarantaine gesteld.
MZ concentreert zich op awareness en epidemiologische missies

MZ concentreert zich op awareness en epidemiologische missies

De Stichting Medische Zending Suriname (MZ) concentreert zich momenteel op het brengen van awareness bij de bewoners in het binnenland rond de orde en veiligheidsmaatregelen van het COVID-19 virus. Deze lockdown is recentelijk door de regering ingesteld om verspreiding van het COVID-19 coronavirus vanuit de buurlanden te voorkomen. Verder concentreert de MZ zich volgens algemeen directeur Herman Jintie ook op het uitvoeren van epidemiologische missies, om op een actieve wijze positieve gevallen op te sporen.
Operatie ‘Drin dresi wakti siki’ verloopt vlot

Operatie ‘Drin dresi wakti siki’ verloopt vlot

Op de rivieren langs de oost- en westgrens van Suriname is er minder beweging. Hoewel er enkele koppige burgers zijn die toch proberen door de mazen in het systeem te glippen, zijn er geen bijzondere aandachtspunten te melden. “Overtreders van de regels worden vanwege de strategische plekken van de controle onderschept”, zei majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid, over de operatie ‘Drin dresi wakti siki’, tijdens de COVID-19 persconferentie.
Groeiende dreiging vanuit grensgebieden (1)

Groeiende dreiging vanuit grensgebieden

Een groeiende dreiging van het COVID-19 virus gaat uit van de grensgebieden. Directeur Herman Jintie van de Stichting Medische Zending Suriname (MZ) spreekt van een groeiende populatie uit de grensgebieden, te weten Frans-Guyana en Brazilië. Hij noemt onder meer de goudzoekers kampen, waarvoor er speciaal beleid is. Vanwege de situatie worden met diverse organisaties gesprekken gevoerd om de airstrip op Langatabbetje weer in goede staat te brengen voor het geval positieve gevallen worden geconstateerd.

Groeiende dreiging vanuit grensgebieden

Een groeiende dreiging van het COVID-19 virus gaat uit van de grensgebieden. Directeur Herman Jintie van de Stichting Medische Zending Suriname (MZ) spreekt van een groeiende populatie uit de grensgebieden, te weten Frans-Guyana en Brazilië. Hij noemt onder meer de goudzoekers kampen, waarvoor er speciaal beleid is. Vanwege de situatie worden met diverse organisaties gesprekken gevoerd om de airstrip op Langatabbetje weer in goede staat te brengen voor het geval positieve gevallen worden geconstateerd.
Meer dan 500 personen op COVID-19 getest

Meer dan 500 personen op COVID-19 getest

Tot en met 1 mei 2020 zijn in totaal 532 personen in Suriname getest op het COVID-19 virus. Tot deze groep behoren ook de 20 personen in het binnenland die recentelijk zijn getest na constatering van de uit Frans-Guyana overgewaaide besmette gevallen.
Alertheid COVID-19 bij Surinamers neemt af

Alertheid COVID-19 bij Surinamers neemt af

De alertheid binnen de Surinaamse samenleving ten aanzien van het COVID-19 virus is aan het afnemen. Directeur Cleopatra Jessurun, van Volksgezondheid, maakt zich ernstig zorgen om deze ontwikkeling. Zij benadrukt dat het verdere verloop van de situatie sterk afhangt van de mate waarin de orde en veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.
Internationale Dag van Verloskundigen: vieren, demonstreren, mobiliseren en verenigen

Internationale Dag van Verloskundigen: vieren, demonstreren, mobiliseren en verenigen

De Internationale Dag van de Verloskundige wordt vandaag, 5 mei, wereldwijd herdacht. Het thema voor dit jaar is: Verloskundigen met vrouwen: vieren, demonstreren, mobiliseren en verenigen. Verloskundigen werken iedere dag met vrouwen. Hierdoor ontstaat er een unieke kans om elkaar te leren kennen en een relatie op te bouwen. Op deze manier worden verloskundigen een vertrouwd onderdeel van families en gemeenschappen.
COVID-19 Crisis Managementteam zet alle zeilen bij in repatriëring

COVID-19 Crisis Managementteam zet alle zeilen bij in repatriëring

Het terughalen van ingezetenen naar Suriname, gaat onverkort door met in achtneming van de internationaal geldende COVID-19 veiligheidsregels. Het COVID-19 Crisis Managementteam wordt dagelijks overladen met mails, apps en telefoontjes van gestrande ingezetenen in het buitenland. “Wij doen er vanuit het COVID-19 Crisis Managementteam alles aan om onze Sranan mangs zo gauw als mogelijk terug te halen naar huis. Als het aan ons ligt, liever gisteren dan vandaag”, zegt luitenant-kolonel Danielle Veira van het Managementteam zichtbaar aangeslagen door de vele noodkreten.
Republic bank doneert USD 100.000 aan Volksgezondheid

Republic bank doneert USD 100.000 aan Volksgezondheid

In het kader van het indammen van de COVID-19 pandemie in Suriname, heeft de Republic Bank diverse persoonlijke beschermingsmiddelen en testmiddelen aan het ministerie van Volksgezondheid gedoneerd. De middelen zijn bestemd voor het Centraal Laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en zijn ingekocht door het bedrijf Intermed. De totale waarde van de middelen bedraagt USD 100.000.
Suriname vrij van COVID-19 positieven; Grenssituatie vereist alertheid

Suriname vrij van COVID-19 positieven; Grenssituatie vereist alertheid

De laatste COVID-19 geinfecteerde is bij haar laatste twee testen negatief getest. Deze geinfecteerde is met het resultaat, dat op 02 mei 2020 binnen was, genezen verklaard en mocht dus naar huis. Dit betekent dat ons land momenteel geen COVID-19 positieve gevallen meer kent. De monitoring van dit laatste geval stopt echter niet, de infectioloog zal over een week het laatste onderzoek verrichten.
Samenleving moet verantwoordelijkheid nemen in strijd tegen COVID-19

Samenleving moet verantwoordelijkheid nemen in strijd tegen COVID-19

De samenleving moet haar verantwoordelijkheid nemen wanneer het gaat om de strijd tegen COVID-19. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat men in quarantaine gaat wanneer men Suriname binnenkomt; personen die ons land illegaal zijn binnengekomen moeten zich aangeven bij de autoriteiten en mensen die op de hoogte zijn van transporten en huisvesting van illegalen moeten deze informatie doorspelen aan de verantwoordelijke instanties. Luitenant-kolonel Danielle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) roept op donderdag 30 april 2020 in een praatprogramma de samenleving op een bijdrage te leveren: “Als je weet dat mensen illegaal naar Suriname komen, geef het door.” Overste Veira is overigens ingenomen met de response uit de samenleving tot nog toe. “We krijgen heel wat informatie, telefoontjes, apps van mensen”, zegt ze.
Omgaan met stress door het coronavirus (COVID-19)

Omgaan met stress door het coronavirus (COVID-19)

Al enkele maanden houdt het nieuwe coronavirus (COVID-19) de wereld in haar ban. Het is een virus van de familie Coronaviridae en veroorzaakt voornamelijk infecties van de bovenste en onderste luchtwegen. Dit virus is de oorzaak van de pandemie vanaf het einde van het jaar 2019, waarbij inmiddels meer dan 3 miljoen mensen wereldwijd zijn besmet met het virus. Sinds de tweede helft van maart 2020 is ook in ons land het eerste geval van dit virus positief getest. Daarna is er nog een negental mensen die ziek zijn geworden, waarbij helaas een persoon aan het virus is overleden.
Nog steeds dreiging Coronavirus voor Suriname

Nog steeds dreiging Coronavirus voor Suriname

Dat Suriname al bijna een maand geen nieuwe COVID-19 besmette gevallen kent, wil volgens infectioloog, dokter Stephen Vreden, nog niet zeggen dat wij er helemaal zijn. Hij wijst op de recente, bijgekomen 12 besmette gevallen in Grand Santi, een dorpje in Frans-Guyana, maar dichtbij de grens met Suriname. Omdat het zo dichtbij van ons land is, is deze situatie verontrustend en een uitdaging voor Suriname.
Algemeen Kabinet van de PresidentNationaal Informatie InstituutVolksgezondheid PAHO-directeur roept op tot voortzetting immunisatie

AlgemeenKabinet van de PresidentNationaal Informatie InstituutVolksgezondheid PAHO-directeur roept op tot voortzetting immunisatie

De directeur van de Pan American Health Organization (PAHO), Carissa F. Etienne, drong er tijdens haar wekelijkse persconferentie op 28 april 2020 op aan, dat vaccinatieprogramma’s moeten worden voortgezet tijdens de COVID-19-pandemie. “Als we achterblijven met routinematige immunisaties, met name voor kinderen, riskeren we uitbraken, waardoor ziekenhuizen en klinieken naast COVID-19 overweldigd worden met ziekten die kunnen worden voorkomen”, aldus dokter Etienne.