Dc Jeroe verwelkomt nieuw bestuur Streekziekenhuis Atjoni

Dc Jeroe verwelkomt nieuw bestuur Streekziekenhuis Atjoni

Het recentelijk geïnstalleerd stichtingsbestuur van het nieuw streekziekenhuis te Atjoni, onder leiding van Rick Kromodihardjo, maakte haar opwachting op het commissariaat aldaar. De districtscommissaris, Humpry Jeroe maakte kennis met de voorzitter en enkele leden van het bestuur. Dit vond plaats op woensdag 13 mei 2020.
Geen dengue dreiging, maar BOG blijft alert

Geen dengue dreiging, maar BOG blijft alert

Het Bureau Openbare Gezondheid (BOG) houdt dwars door de COVID-19 pandemie dengue nauwlettend in de gaten. Het aantal denguegevallen dat wekelijks wordt geregistreerd door de verschillende poliklinieken en ziekenhuizen vertoont een daling. “Maar wij blijven alert. Vanuit BOG Nickerie zijn er op 13 mei wel meldingen binnengekomen van positieve gevallen. Daar zal beleid op worden gemaakt,” zegt BOG-directeur Minouche Bromet.
Directeur PAHO vraagt gezamenlijke aanpak noodsituaties COVID-19

Directeur PAHO vraagt gezamenlijke aanpak noodsituaties COVID-19

De directeur van de Pan American Health Organization, Carissa F. Etienne, riep tijdens haar wekelijkse persconferentie landen op om gezondheids-, sociale en economische noodsituaties aan te pakken en zei dat ze ‘diep bezorgd’ is over de snelle uitbreiding van de nieuwe coronavirus COVID-19-pandemie in Amerika.
Rudisa gedenkt verpleegkundigen op Dag der Verpleging

Rudisa gedenkt verpleegkundigen op Dag der Verpleging

n het verband met de dag der verpleging die jaarlijks op 12 mei gevierd wordt heeft Rudisa International NV een donatie gedaan aan de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, dit ten behoeve van de Surinaamse verpleegkundigen. Deze plechtigheid vond plaats onder aanwezigheid van minister Elias, de president van Vereniging van Verpleegkundigen in Suriname (VVS), Guno Welzijn, de vice-president van Rudisa, Warsha Sardjoe, het hoofd van verpleegkundige inspecteurs, Carol de Baas en enkele verpleegkundige inspecteurs.
PCS herdenkt ‘Internationale Dag van de Verpleging’

PCS herdenkt ‘Internationale Dag van de Verpleging’

Wereldwijd wordt op 12 mei de ‘Internationale Dag van de Verpleging’ (International Nurses Day) herdacht. Deze dag is ook wel bekend als ‘Dag van de Zorg’ en de verjaardag van Florence Nightingale.
Intermed gedenkt gezondheidssector

Intermed gedenkt gezondheidssector

Ter uitbanning van het COVID-19 virus in Suriname heeft Intermed 1000 stuks bedcovers en 1000 pillowsheets gedoneerd aan Minister Antoine Elias. De donatie vond plaats op 12 mei jongstleden op het Ministerie van Volksgezondheid, door de Businessunit Manager van het bedrijf, Graciella Wongsoredjo.
Guimar NV Suriname doneert 1500 gezichtsbeschermers aan Volksgezondheid

Guimar NV Suriname doneert 1500 gezichtsbeschermers aan Volksgezondheid

De directeur van Guimar NV, Leo Tjin A Djie, heeft namens de Wavin Group in Nederland 1500 persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. Deze beschermingsmiddelen bestaan onder ander uit speciale gezichtsbeschermers die ontwikkeld zijn door de Wavin Group in Nederland. De gezichtsbeschermers bieden volgens directeur Tjin a Djie redelijk goede bescherming aan het verplegend personeel tegen vocht overdracht bij de behandeling van patiënten. Aanbevolen wordt de mondmaskers, die nu gebruikt worden, samen met deze gezichtsbeschermers te blijven gebruiken.
Bestuur voor Stichting Streekziekenhuis Atjoni geïnstalleerd

Bestuur voor Stichting Streekziekenhuis Atjoni geïnstalleerd

Het Streekzienhuis Atjoni wordt een feit. Voor het waarborgen van kwalitatief goede, betaalbare tweedelijns- en eventueel derdelijnszorg in het Boven Suriname gebied en omgeving, werd er een bestuur voor het Streekziekenhuis Atjoni geïnstalleerd. De installatie vond plaats op 8 mei jongstleden op het ministerie van volksgezondheid door minister Antoine Elias.
Suriname voldoet niet 100% om alle maatregelen op te heffen

Suriname voldoet niet 100% om alle maatregelen op te heffen

Hoewel Suriname een bijzondere mijlpaal heeft bereikt met nul COVID-19 besmette gevallen, zijn we volgens president Desiré Delano Bouterse er nog niet. Het staatshoofd zegt in zijn televisietoespraak op zaterdag 9 mei 2020 dat Suriname zich bevindt in de Caricom-categorie: “sporadische gevallen”. “Dat wil zeggen dat wij nog niet 100% voldoen aan de criteria om alle maatregelen direct op te heffen. Hoewel de cijfers ons hoopvol stemmen, moeten wij ons nu niet laten verrassen,” waarschuwt de president.
Regering kondigt gefaseerde versoepeling van maatregelen aan

Regering kondigt gefaseerde versoepeling van maatregelen aan

De regering heeft in het kader van het tegengaan van de verdere verspreiding van het COVID-19 coronavirus een gefaseerde versoepeling van de huidige maatregelen aangekondigd. President Desiré Delano Bouterse heeft in een televisietoespraak op zaterdag 9 mei 2020 een vijftal aangepaste maatregelen aangekondigd, dit met in achtneming van de specifieke Surinaamse situatie. In samenspraak met het Traditioneel Gezag is besloten om de lockdown op de grensrivieren Lawa, Marowijne en Tapanahony met tenminste één week te verlengen, tot zondag 17 mei 2020.
India stuurt medische voorraden naar Suriname

India stuurt medische voorraden naar Suriname

De Republiek India stuurt als vriendschappelijk gebaar medische voorraden naar Suriname. Dit ter bestrijding van het COVID-19 coronavirus. De Coronavirus-pandemie heeft een ongekende, wereldwijde crisis van immens grote proporties veroorzaakt, waarbij landen over de hele wereld zich geconfronteerd zien met zowel een catastrofale noodsituatie op gezondheidsgebied als een enorme economische schok. Vanaf het begin van deze crisis is de focus van India onder leiding van premier Narendra Modi naar buiten gericht en heeft het de noodzaak van wereldwijde betrokkenheid erkend.
Installatie National Public Health Response Team

Installatie National Public Health Response Team

Ter uitvoering van de COVID-19 pandemie hebben de Pan-American Health Organization (PAHO) en de World Health Organization (WHO) verklaard dat het ministerie van Volksgezondheid een commissie National Public Health Response Team in het leven roept. De commissie heeft als voornaamste taak om 24/7 invulling te geven aan de preventieve en curatieve zorg met betrekking tot de bestrijding van het COVID-19 virus. De installatie vond plaats op 8 mei jongstleden op het ministerie van Volksgezondheid door minister Antoine Elias.
National Public Health Response Team geïnstalleerd

National Public Health Response Team geïnstalleerd

Ter uitvoering van de pandemie verklaring van het Covid-19 virus door de Pan American Health Organization/World Health Organization (WHO) was het noodzakelijk dat het Ministerie van Volksgezondheid een commissie National Public Health Response Team instelde. De commissie heeft als voornaamste taak om 24/7 invulling te geven aan de preventieve en curatieve zorg met betrekking tot de bestrijding van het Covid-19 virus. De installatie vond plaats op 8 mei jongstleden op het Ministerie van Volksgezondheid door de minister Antoine Elias.
Verbrandingsoven Commissie ondergaat naamsverandering

Verbrandingsoven Commissie ondergaat naamsverandering

Vanwege de gewijzigde beleidsinzichten vond de minister van Volksgezondheid Antoine Elias het noodzakelijk de huidige verbrandingsoven Commissie om te zetten in Stichting Bouta’s Milieuplan. De stichting zal vanaf heden zo zelfstandig mogelijk opereren. Het voornaamste doel van de stichting is het plaatsen en controleren van de landelijke verbrandingsovens. Daarnaast is de Stichting ook verantwoordelijk voor het trainen en begeleiden van plaatselijke bewoners in het omgaan met de verbrandingsovens, zodat het huisvuil verwerkt kan worden. De installatie van deze stichting vond plaats op het ministerie van Volksgezondheid op 8 mei jongstleden door Minister Antoine Elias.
Grensgebied Oost-Suriname enorme uitdaging

Grensgebied Oost-Suriname enorme uitdaging

Monitoren van de medische zorg in het Oost-Suriname grensgebied vormt een grote uitdaging. De Stichting Medische Zending Suriname (MZ) heeft in het gebied vijf poliklinieken geïdentificeerd als coördinerende poliklinieken. MZ-directeur Herman Jintie zegt dat vanwege de groeiende dreiging van COVID-19 de MZ in dit gebied een aantal poliklinieken extra moest voorbereiden. Het gaat om Langatabbetje, Gaankaba, Stoelmanseiland, Lawatabiki en Kawemhakan. Directeur Jintie benadrukt dat het gebied heel moeilijk te bereiken is, hetgeen een enorme uitdaging vormt voor MZ. Zij zet zich echter in zodat ook dit gebied over de minimale voorzieningen kan beschikken.