Besmettingsgevaar minder bij naleven gezondheidsregels

Besmettingsgevaar minder bij naleven gezondheidsregels

Het gevaar voor het oplopen van het COVID-19 virus is gering wanneer de bekende gezondheidsregels in acht worden genomen. Dit geldt ook bij de discussie over samenscholing. Volksgezondheid-directeur Cleopatra Jessurun gaf tijdens de COVID-19 persconferentie aan, dat vanuit de samenleving gevraagd is waarom bijvoorbeeld discotheken niet open mogen gaan.
Ontslagbeleid COVID-19 patiënten vereenvoudigd

Ontslagbeleid COVID-19 patiënten vereenvoudigd

COVID-19 patiënten die met milde klachten zijn opgenomen in een ziekenhuis, mogen vanaf dinsdag 7 juli 2020 eerder naar huis. “Mensen die geen risico vormen voor hun huisgenoten, hoeven niet onnodig lang weg te blijven van hun familie”, zegt infectioloog Stephen Vreden.
Oost-Suriname hotzone; scholen blijven gesloten

Oost-Suriname hotzone; scholen blijven gesloten

De gezondheidsmonitoring van de afgelopen twee weken in het kader van COVID-19 heeft aan het licht gebracht dat in het oosten van Suriname zogenaamde “hotzone” steeds verder aan het toenemen is. Om deze reden en om verdere verspreiding van het virus in deze hotzone te voorkomen blijven alle maatregelen inzake COVID-19 ongewijzigd van kracht in dit deel van Suriname.
Medisch team heeft situatie onder controle

Medisch team heeft situatie onder controle

Het medisch team heeft de situatie rond COVID-19 in Suriname onder controle. De gezondheidsmonitoring van de afgelopen twee weken heeft enkele analyses opgeleverd. Zo zijn de clusters van besmettingen in beeld gebracht. Hoewel er nog steeds nieuwe clusters ontstaan, zijn er aantallen clusters aan het verdwijnen. Paramaribo was voor wat betreft de uitbraak van de afgelopen weken een zogenaamde “hotzone” en is nu aan het afkoelen. In het oosten neemt een andere zogenaamde “hotzone” steeds verder toe.
Maatregelen COVID-19 verder versoepeld; situatie oosten blijft ongewijzigd

Maatregelen COVID-19 verder versoepeld; situatie oosten blijft ongewijzigd

De maatregelen in het kader van COVID-19 in Suriname worden verder versoepeld. De situatie in Oost-Suriname blijft echter ongewijzigd. Oost-Suriname is een hotzone vanwege een groei van cases op diverse locaties aan deze grens alsook vanwege de sterke stijging van besmette gevallen aan de Franse zijde. Om verdere verspreiding in deze hotzone te voorkomen, blijven alle maatregelen ongewijzigd van kracht. Vice-president Ashwin Adhin maakt in een televisietoespraak op zondag 5 juli 2020 bekend dat de aanpassingen per maandag 6 juli 2020 om 05.00 uur ’s ochtends voor alle andere gebieden in Suriname zullen gelden. Zo zal de partiële lockdown nu gelden van 22.00 uur ‘s avonds tot en met 05.00 uur in de ochtend.
Versterking Surveillance COVID-19 in Suriname

Versterking Surveillance COVID-19 in Suriname

De COVID-19 pandemie met al zijn onzekerheden en het ontbreken van specifieke behandelingen of een vaccin, blijft voor iedereen een punt van zorg. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) heeft voor de aanpak van COVID-19 technische ondersteuning geboden aan de regering van Suriname en het Ministerie van Volksgezondheid. Hierbij werd de nadruk gelegd op het redden van levens, het beschermen van gezondheidswerkers en het vertragen van de verspreiding van ziekten door middel van negen responspijlers: coördinatie, planning en toezicht houden; risicocommunicatie en betrokkenheid van de gemeenschap; bewaking, snelle respons teams en case-onderzoek; punten van binnenkomst; nationale laboratoria; infectiepreventie en -bestrijding; case management; operationele ondersteuning en logistiek en het onderhouden van essentiële gezondheidsdiensten.
Kinderen in omgeving COVID-19 positieven niet naar opvang

Kinderen in omgeving COVID-19 positieven niet naar opvang

Peuterscholen en crèches mogen op maandag 6 juli 2020 hun deuren weer openen. Kinderen die zich in de directe omgeving van een coronapatiënt bevinden, mogen niet naar de kinderopvang of school gestuurd worden. Zowel ouders als crèche-eigenaren en leidsters moeten zich aan deze preventiemaatregel houden.
Hoger risico complicaties COVID-19 voor personen met chronische aandoeningen

Hoger risico complicaties COVID-19 voor personen met chronische aandoeningen

Mensen met onderliggende gezondheidsproblemen, met name de niet-overdraagbare ziekten (non-communicable diseases, NCD’s), zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker, hebben een hoger risico op ernstige gevolgen bij besmetting met het COVID-19 virus en kunnen eerder sterven aan de gevolgen daarvan. Risicofactoren voor NCD’s kunnen mensen kwetsbaarder maken om ernstig ziek te worden als gevolg van een COVID-19 infectie.
Minister Volksgezondheid overhandigt Final National COVID-19 Plan aan PAHO

Minister Volksgezondheid overhandigt Final National COVID-19 Plan aan PAHO

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft op 25 juni 2020 het “Final National COVID-19 Preparedness and Response Plan” en “Final Comprehensive Need Lists Preparedness and Response for COVID-19” officieel overhandigd aan PAHO / WHO-vertegenwoordiger Dr. Karen Lewis-Bell.
MZ geeft overzicht van swabs en testresultaten

MZ geeft overzicht van swabs en testresultaten

De Medische Zending heeft een overzicht gegeven van de swabs die tot nu toe zijn gedaan door haar poliklinieken in het zuidoosten van Suriname. Drs. Melvin Uiterloo, epidemiologische verantwoordelijke van de afdeling MESO gaf tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie op vrijdag 29 juni 2020 een presentatie van de epidemiologische werkzaamheden in het genoemde gebied. Hij belichtte zowel het aantal testen als het aantal resultaten tot nu toe.
Juiste dieet kan helpen gevolgen COVID-19 te verminderen

Juiste dieet kan helpen gevolgen COVID-19 te verminderen

Eet goed en voldoende, slaap genoeg en drink veel; juist tijdens deze COVID-19 pandemie is dat extra belangrijk. De staat van je gezondheid kan namelijk doorslaggevend zijn voor de mate waarop het virus invloed heeft op je gezondheid en je herstel. Ook bij ziekten als overgewicht is het erg belangrijk om op je dieet te letten. Voor, tijdens en ook na COVID-19 wordt door diëtisten daarom een optimaal voedingspatroon aanbevolen.
‘Drive’ and ‘walk-through’ testlocaties succesvol

‘Drive’ and ‘walk-through’ testlocaties succesvol

De samenleving reageert goed op de mogelijkheid om zich te laten testen op corona via ‘drive’ and ‘walk-through’ testlocaties. Op mobiele testlocaties van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, BOG, zijn in totaal 88 swabs afgenomen. Epidemioloog Radjes Ori presenteerde de voorlopige resultaten tijdens de covid-19 persconferentie van 26 juni 2020.
COVID-19 op de voet volgen de komende twee jaar

COVID-19 op de voet volgen de komende twee jaar

De directeur van de Pan American Health Organization, Carissa F. Etienne, zei vandaag tijdens de wekelijkse persconferentie, dat “we, als er geen effectieve behandelingen of een algemeen verkrijgbaar vaccin zijn, we de komende twee jaar verwachten, dat de regio van de Amerika’s terugkerende COVID-19-uitbraken zal ervaren, die kunnen worden afgewisseld met periodes van beperkte transmissie. “
Thuis ben je nog steeds het veiligst

Thuis ben je nog steeds het veiligst

We hebben nog geen weerstand tegen dit nieuwe coronavirus, de besmettelijkheid is groot en de gevolgen voor de gezondheid zijn niet mals. Daarom moeten we voorkomen dat we geïnfecteerd raken met het COVID-19 virus en daarom proberen overheden wereldwijd hun samenleving te beschermen tegen massale infecties. Preventieve maatregelen worden herhaaldelijk gecommuniceerd met de samenleving. In Suriname heeft het Nationaal COVID-19 Managementteam de taak de bevolking bewust te maken. Dat doet het team door onder andere op onze samenleving toepasselijke COVID-19 maatregelen vast te stellen en te communiceren. “Om besmetting te voorkomen, moeten wij namelijk veel en veel voorzichtiger met elkaar omgaan. Ons gedrag beïnvloedt namelijk de manier waarop we elkaar besmetten”, zegt Ingrid Krisnadath, hoofd van het COVID-19 epidemiologisch team van Volksgezondheid.
Mogelijkheid bewoners Paramaribo Noord tot bezoek testlocaties

Mogelijkheid bewoners Paramaribo Noord tot bezoek testlocaties

De ‘drive’ and ‘walk-through’ COVID-19 testlocaties van het BOG zijn op woensdag 24 juni 2020 in Paramaribo Noord. Op de ‘drive’ and ‘walk-through’ COVID-19 testlocaties te Lelydorp, Koewarasan en Rijsdijk zijn in totaal 33 swaps afgenomen op dinsdag 23 juni 2020.