First lady neemt schenking handsanitizers voor ziekenhuizen in ontvangst

First lady neemt schenking handsanitizers voor ziekenhuizen in ontvangst

First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry heeft een partij van ruim 2000 liter handsanitizers ten behoeve van een aantal ziekenhuizen in ons land, ontvangst genomen. Dit gebeurde op vrijdag 11 september 2020 op haar kabinet. De donatie is mogelijk gemaakt door een groep investeerders met de overtuiging dat de werkers in de gezondheidszorg hun werk veilig blijven doen.
Volksgezondheid scherpt COVID-informatievoorziening aan met BOG-website

Volksgezondheid scherpt COVID-informatievoorziening aan met BOG-website

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het initiatief genomen om de informatievoorziening naar de samenleving voor wat betreft COVID-19 verder aan te scherpen. Tijdens een op vrijdag 11 september 2020 belegde spoed COVID-19 persconferentie gaf minister Amar Ramadhin aan dat, in het kader van informatievoorziening en verbeteren van de toegankelijkheid tot informatie, de website van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG), te weten www.bogsuriname.com is geactiveerd.
Volksgezondheid en PAHO lanceren MoHanA Challenge

Volksgezondheid en PAHO lanceren MoHanA Challenge

COVID-19 heeft een grote invloed gehad op de Surinaamse gemeenschap. Vooral in deze bijzondere vakantieperiode wordt eenieder getroffen door maatregelen die nodig zijn om de volksgezondheid te bewaren. Om hierop in te spelen, is de MoHanA challenge gestart. Deze challenge is ontstaan uit een samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid en de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) met als doel de Surinaamse gemeenschap bewuster te maken van de stappen die eenieder kan nemen om het risico voor het oplopen van COVID-19 te verkleinen.
Ambassadeur van Brazilië brengt bezoek aan minister Volksgezondheid

Ambassadeur van Brazilië brengt bezoek aan minister Volksgezondheid

De ambassadeur van Brazilië, de heer Laudemar Aguiar bracht een werkbezoek aan het ministerie van Volksgezondheid. Deze ontmoeting vond plaats op 11 september 2020.
Kennismakingsbezoek minister Volksgezondheid en opening afdeling ‘Broki’

Kennismakingsbezoek minister Volksgezondheid en opening afdeling ‘Broki’

De minister van Volksgezondheid, drs. Amar Ramadhin, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). De minister was hierbij vergezeld van enkele functionarissen van zijn ministerie. Dit bezoek vond plaats op maandag 7 september 2020.
Digicel Suriname en PAHO voorzien Suriname wederom van PPE

Digicel Suriname en PAHO voorzien Suriname wederom van PPE

Het telecombedrijf Digicel Suriname heeft voor de strijd tegen het COVID-19 virus wederom diverse persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder maskers, shoe-covers, en dergelijke ter beschikking gesteld aan Suriname. Tevens heeft het bedrijf niet één maar liefst twintig mobiele telefoons, waarvan elk voorzien is van een postpaid abonnement gedoneerd. Daarnaast heeft de Pan American Health Organisatie(PAHO)/World Health Organisatie (WHO) een donatie geschonken aan Suriname namens de Canadese overheid. Deze donatie betreft beschermingsmiddelen ter waarde van $156.000. De overdracht vond respectievelijk op 2 en 3 september jongstleden plaats op het secretariaat van de minister van Volksgezondheid.
Acht splinternieuwe ambulances overgedragen aan zorginstellingen

Acht splinternieuwe ambulances overgedragen aan zorginstellingen

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft acht nieuwe ambulances ter bruikleen gesteld aan diverse zorginstellingen. Het gaat om het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW), ‘s Lands Hospitaal, het Diakonessenhuis, de Medische Zending en het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG). Dit project is overgenomen van de vorige regering, waarbij er uit het Noodfonds voor de aanschaf van acht ambulances betaald was. Deze ambulances werden via het bedrijf Rudisa Motors ingekocht. De overdracht vond plaats op 3 september 2020 in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de diverse zorginstellingen, en wel op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid.
Regering gaat verzekerdenbestand tegen het licht houden

Regering gaat verzekerdenbestand tegen het licht houden

De regering is van mening dat iedere persoon die aanspraak maakt op premiesubsidie van de overheid daarvoor in aanmerking moet komen. Echter zal een ieder die de ziektekosten zelf kan betalen, dit ook zelf moeten doen. Het is daarom noodzakelijk dat het verzekerdenbestand tegen het licht wordt gehouden. De huidige situatie is ietwat onoverzichtelijk en voor de overheid onduidelijk voor wie ze eigenlijk premiesubsidie betaalt. De Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, wil deze onduidelijkheid zo snel mogelijk wegwerken, zodat de overheid geen oneigenlijke betalingen doet aan de ziektekostenverzekeraar.
Venezolaanse ambassadeur op kennismaking bij minister Ramadhin

Venezolaanse ambassadeur op kennismaking bij minister Ramadhin

De ambassadeur van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, Ayerin Yesenia Flores Rivas, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Deze ontmoeting vond plaats op maandag 31 augustus 2020.
Regering verstaat zich met Gaming Board over casinowezen

Regering verstaat zich met Gaming Board over casinowezen

De regering is zich ervan bewust dat diverse sectoren economisch zwaar worden getroffen. Ook het casinowezen blijft niet onbespaard. Werknemers in de gok- en vermakelijkheidssector voelen zich aan hun lot overgelaten. Zij moeten vanwege de sluiting van de bedrijven ook inkomsten ontberen. Alvorens over te gaan tot het wederopenstellen van de activiteiten in deze sector, heeft de regering graag dat alles in place is als het gaat om het zich houden aan de hygiënevoorschriften en de maatregelen zoals door president Chandrikapersad Santokhi afgekondigd. De casino’s blijven in deze vooralsnog gesloten. Dit in tegenstelling tot in de media verschenen berichtgeving als zouden zij wederom de deuren mogen openen met inachtneming van de COVID-19 protocollen.
Minister Ramadhin pleegt onderhoud met verpleegkundigen

Minister Ramadhin pleegt onderhoud met verpleegkundigen

Minister Amar Ramadhin, van Volksgezondheid, heeft de noden van verpleegkundigen, die belast zijn met COVID-19 zorg, aangehoord. De bewindsman heeft de zorgverleners ontvangen naar aanleiding van een door hen ingediende petitie. Het gesprek heeft plaatsgevonden op 1 september 2020, met een vertegenwoordiging van deze groep verpleegkundigen.
Volksgezondheid verontschuldigt zich

Volksgezondheid verontschuldigt zich

Het ministerie van Volksgezondheid wil hierbij zijn verontschuldiging aanbieden voor het feit dat de COVID-19 persconferentie, welke gepland stond voor dinsdag 25 augustus om 16:00 uur, geen voortgang heeft gehad.
Thuisquarantaine vooralsnog afgeschaft voor passagiers Nederland en Curaçao

Thuisquarantaine vooralsnog afgeschaft voor passagiers Nederland en Curaçao

Het ministerie van Volksgezondheid en het Bureau voor Openbare Gezondheidzorg (BOG) maken bekend dat vanaf heden 24 augustus 2020 de (thuis)quarantaine voor passagiers uit Nederland en Curaçao, vooralsnog afgeschaft is.