Acht splinternieuwe ambulances overgedragen aan zorginstellingen

Acht splinternieuwe ambulances overgedragen aan zorginstellingen

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft acht nieuwe ambulances ter bruikleen gesteld aan diverse zorginstellingen. Het gaat om het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW), ‘s Lands Hospitaal, het Diakonessenhuis, de Medische Zending en het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG). Dit project is overgenomen van de vorige regering, waarbij er uit het Noodfonds voor de aanschaf van acht ambulances betaald was. Deze ambulances werden via het bedrijf Rudisa Motors ingekocht. De overdracht vond plaats op 3 september 2020 in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de diverse zorginstellingen, en wel op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid.
Regering gaat verzekerdenbestand tegen het licht houden

Regering gaat verzekerdenbestand tegen het licht houden

De regering is van mening dat iedere persoon die aanspraak maakt op premiesubsidie van de overheid daarvoor in aanmerking moet komen. Echter zal een ieder die de ziektekosten zelf kan betalen, dit ook zelf moeten doen. Het is daarom noodzakelijk dat het verzekerdenbestand tegen het licht wordt gehouden. De huidige situatie is ietwat onoverzichtelijk en voor de overheid onduidelijk voor wie ze eigenlijk premiesubsidie betaalt. De Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, wil deze onduidelijkheid zo snel mogelijk wegwerken, zodat de overheid geen oneigenlijke betalingen doet aan de ziektekostenverzekeraar.
Venezolaanse ambassadeur op kennismaking bij minister Ramadhin

Venezolaanse ambassadeur op kennismaking bij minister Ramadhin

De ambassadeur van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, Ayerin Yesenia Flores Rivas, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Deze ontmoeting vond plaats op maandag 31 augustus 2020.
Regering verstaat zich met Gaming Board over casinowezen

Regering verstaat zich met Gaming Board over casinowezen

De regering is zich ervan bewust dat diverse sectoren economisch zwaar worden getroffen. Ook het casinowezen blijft niet onbespaard. Werknemers in de gok- en vermakelijkheidssector voelen zich aan hun lot overgelaten. Zij moeten vanwege de sluiting van de bedrijven ook inkomsten ontberen. Alvorens over te gaan tot het wederopenstellen van de activiteiten in deze sector, heeft de regering graag dat alles in place is als het gaat om het zich houden aan de hygiënevoorschriften en de maatregelen zoals door president Chandrikapersad Santokhi afgekondigd. De casino’s blijven in deze vooralsnog gesloten. Dit in tegenstelling tot in de media verschenen berichtgeving als zouden zij wederom de deuren mogen openen met inachtneming van de COVID-19 protocollen.
Minister Ramadhin pleegt onderhoud met verpleegkundigen

Minister Ramadhin pleegt onderhoud met verpleegkundigen

Minister Amar Ramadhin, van Volksgezondheid, heeft de noden van verpleegkundigen, die belast zijn met COVID-19 zorg, aangehoord. De bewindsman heeft de zorgverleners ontvangen naar aanleiding van een door hen ingediende petitie. Het gesprek heeft plaatsgevonden op 1 september 2020, met een vertegenwoordiging van deze groep verpleegkundigen.
Volksgezondheid verontschuldigt zich

Volksgezondheid verontschuldigt zich

Het ministerie van Volksgezondheid wil hierbij zijn verontschuldiging aanbieden voor het feit dat de COVID-19 persconferentie, welke gepland stond voor dinsdag 25 augustus om 16:00 uur, geen voortgang heeft gehad.
Thuisquarantaine vooralsnog afgeschaft voor passagiers Nederland en Curaçao

Thuisquarantaine vooralsnog afgeschaft voor passagiers Nederland en Curaçao

Het ministerie van Volksgezondheid en het Bureau voor Openbare Gezondheidzorg (BOG) maken bekend dat vanaf heden 24 augustus 2020 de (thuis)quarantaine voor passagiers uit Nederland en Curaçao, vooralsnog afgeschaft is.
Directie Ziekenhuis Wanica betreurt valse berichten

Directie Ziekenhuis Wanica betreurt valse berichten

De directie van het Regionaal Ziekenhuis Wanica betreurt het dat er een video en valse berichten worden verspreid met betrekking tot een voorval in de COVID-19 isolatie tent van het ziekenhuis.
Bezoek president Santokhi aan Volksgezondheid

Bezoek president Santokhi aan Volksgezondheid

De president van de Republiek Suriname Chandrikapersad Santokhi heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. Tijdens dit bezoek werden verschillende zaken met betrekking tot de gezondheidszorg in ons land besproken met minister Amar Ramadhin. Het Covid management team gaf een presentatie over de huidige stand van zaken ten aanzien van de Covid 19 situatie in ons land. Dr. Krisna Matura geeft aan dat de meeste positieve gevallen uit Paramaribo zijn en van het mannelijk geslacht. Verder stelt zij, dat de positieve gevallen met de dag toenemen en dat de opnamecapaciteit ten einde loopt. Veelal vinden de besmettingen plaats op de werkvloer.
COVID-19 SURINAME SITUATIERAPPORT (1)

COVID-19 SURINAME SITUATIERAPPORT

Per 18 augustus zijn er 3216 gevallen van COVID-19 bevestigd. Het aantal actieve gevallen is 966, waarvan 126 in het ziekenhuis liggen en 13 in de ICU. In de afgelopen twee weken zijn er COVID-19 gevallen in alle districten gemeld. De meeste gevallen doen zich nog steeds voor in Paramaribo en Wanica. De spreiding van de gevallen in Paramaribo en Wanica is vooralsnog meer in het zuiden zichtbaar.
Verscherpte maatregelen niet om samenleving te pesten

Verscherpte maatregelen niet om samenleving te pesten

De verscherpte maatregelen die door de regering zijn aangekondigd houden geenszins in dat de samenleving gepest wordt maar dat die juist bedoeld zijn om het COVID 19 virus terug te dringen. Het toenemende aantal besmettingen baart het kabinet Santokhi/Brunswijk enorm veel zorgen. Die bezorgdheid heeft het staatshoofd tijdens een persconferentie op woensdag 19 augustus geuit.
Cubaanse ambassadeur brengt bezoek aan minister Volksgezondheid

Cubaanse ambassadeur brengt bezoek aan minister Volksgezondheid

De ambassadeur van Cuba, de heer Igor Azcuy bracht samen met zijn medische coördinator een bezoek aan het ministerie van Volksgezondheid. Dit vond plaats op 18 augustus jongstleden.