Wereld Nieren Dag 2022 – 10 maart

Wereld Nieren Dag 2022 – 10 maart

Wereld Nieren Dag is een internationale bewustwordingsdag om mensen bewust te maken van het belang van onze nieren voor de algehele gezondheid en om de hoeveelheid en impact van nieraandoeningen en de bijbehorende gezondheidsproblemen wereldwijd te verminderen.
Ministerie Volksgezondheid treedt in overleg met AZP/ NICU

Ministerie Volksgezondheid treedt in overleg met AZP/ NICU

Het ministerie van Volksgezondheid erkent dat één van de belangrijkste uitdagingen op dit moment te maken heeft met het wegtrekken van gekwalificeerd specialistisch zorgpersoneel en de daarmee ontstane personeelsuitdagingen op de diverse specialistische afdelingen van gezondheidsinstellingen. De afdeling (Neonatale Intensive Care Unit) NICU van het (Academisch Ziekenhuis Paramaribo) AZP heeft de afgelopen 10 jaren inderdaad tertiaire zorg geboden en kampt ook met ‘brain drain’. Op basis van het huidig personeelsbestand is er een tekort van 14 NICU verpleegkundigen.
Volksgezondheid geeft vooralsnog geen toestemming voor organiseren evenementen

Volksgezondheid geeft vooralsnog geen toestemming voor organiseren evenementen

Het ministerie van Volksgezondheid deelt hierbij mede dat het organiseren van evenementen vooralsnog niet is toegestaan. Uit diverse berichten is naar voren gekomen alsof het ministerie toestemming zou hebben gegeven aan organisatoren voor het houden van een festival in de maand maart.
COVID-19-maatregelen maandag 21 februari 2022 tot nader order

COVID-19-maatregelen maandag 21 februari 2022 tot nader order

In essentie is onderstaande gewijzigd: Het uitgaansverbod is volledig opgeheven, Dit betekent dat ook de aangepaste openingstijden voor winkels en andere etablissementen komen te vervallen, Eventuele bijzondere maatregelen met betrekking tot nationale feestdagen komen weg te vallen, Het samenscholingsverbod is bijgesteld tot maximaal 50 personen, Maatregelen met betrekking tot grenspassages zijn aangepast De uitzonderingstoestand is aangepast naar ¨code Oranje¨.
Volksgezondheid brengt bezoek aan Kabalebogebied

Volksgezondheid brengt bezoek aan Kabalebogebied

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een bezoek gebracht aan het Kabalebogebied, met name de poliklinieken te Apoera en Washabo. Ook is er een bijeenkomst geweest met het traditioneel gezag en de gemeenschap omtrent gezondheidsvraagstukken. Dit bezoek vond plaats op donderdag 17 februari 2022.
Regering zal landelijke medicamenten voorraad zoveel mogelijk op peil houden

Regering zal landelijke medicamenten voorraad zoveel mogelijk op peil houden

Het ministerie van Volksgezondheid deelt mede dat de Regering alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de landelijke medicamenten voorraad zoveel mogelijk op peil wordt gehouden. Medicamenten zijn essentieel en het is de taak van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) om ervoor te zorgen dat deze voorraad zoveel mogelijk op peil blijft.
Akkoord voor hervatting werkzaamheden bij RGD

Akkoord voor hervatting werkzaamheden bij RGD

Actoren bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) hebben overeenstemming met elkaar bereikt over de noodzaak van het hervatten van de werkzaamheden. Het personeel dat sinds 1 februari 2022 in actie was, zal de werkzaamheden op 8 februari hervatten. De directeur van RGD, Nishata Gajadin zegt dat dit het resultaat is van een succesvolle meeting tussen de minister van Volksgezondheid, RGD-directie, personeelsbond en het stichtingbestuur.
Wereld Kanker Dag – 04 februari 2022

Wereld Kanker Dag – 04 februari 2022

‘Wereld Kanker Dag’ is een internationale bewustwordingsdag waarbij wereldwijd wordt stilgestaan bij de ziekte kanker en de impact ervan. Deze dag is jaarlijks op 4 februari en hiermee tracht de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie (vaccinatie), detectie (screening) en behandelingen aan te moedigen.
Duitsland schenkt meer dan 450.000 gezichtsmaskers aan Suriname in samenwerking met PAHO

Duitsland schenkt meer dan 450.000 gezichtsmaskers aan Suriname in samenwerking met PAHO

Op vrijdag 14 januari vond op het Ministerie van Volksgezondheid de officiële overhandigingsceremonie plaats van een gulle schenking van chirurgische gezichtsmaskers door de regering van Duitsland in samenwerking met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). De geschonken artikelen zijn opgeslagen bij het BGVS (Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname) en zullen door het Ministerie van Volksgezondheid worden gedistribueerd onder diverse zorginstellingen in het land.
Omicron-variant vastgesteld in Suriname

Omicron-variant vastgesteld in Suriname

Er worden regelmatig Covid-19 samples verzameld om voor genetic sequencing op te sturen, waar onderzoek verricht wordt naar welke varianten hier in Suriname circuleren. De resultaten van de laatste batch met samples die zijn gestuurd voor analyse zijn inmiddels binnen. Wat al werd gesuggereerd met de explosieve toename van het aantal besmettingen de afgelopen week is nu met deze resultaten bevestigd. De Omicron-variant is aanwezig in Suriname.
Ministerie van Volksgezondheid: Advies over zelftesten voor COVID-19

Ministerie van Volksgezondheid: Advies over zelftesten voor COVID-19

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de afgelopen periode vaker vragen gekregen over de toepassing van zelftesten voor covid-19 in thuissetting. Het is inmiddels bekend dat er op diverse plekken in Suriname antigeen sneltesten voor de diagnostiek van Covid-19 worden verhandeld. Alhoewel het Ministerie niet tegen de toepassing van thuis zelftesten is, worden wel de volgende aanbevelingen gegeven aan de samenleving:
Protocol thuisisolatie Covid-19 redt levens

Protocol thuisisolatie Covid-19 redt levens

De afgelopen dagen is het aantal Covid-19-besmettingen enorm gestegen. De oorzaken van besmetting hebben veelal te maken met de onzorgvuldigheid waarmee er op cruciale momenten wordt omgegaan met de geldende Covid-19-protocollen en -maatregelen. Het virus komt steeds dichter bij huis en ontwricht steeds meer de stabiliteit van gezinnen, werkomgevingen en processen.
Ministerie van Volksgezondheid: Times of Suriname verschaft onjuiste informatie over Zuurstofconcentrators

Ministerie van Volksgezondheid: Times of Suriname verschaft onjuiste informatie over Zuurstofconcentrators

Het ministerie van Volksgezondheid heeft kennisgenomen van een bericht in de Times of Suriname op 6 januari 2022, waarbij aangegeven is dat een derde deel van de zuurstofconcentrators welke werden ingezet in de vierde COVID-19-golf bij zuurstofbehoeftige patiënten, spoorloos zouden zijn.