COVID Brigade voor strengere handhaving en naleving

COVID Brigade voor strengere handhaving en naleving

Een speciale COVID Brigade zal op basis van de wettelijke voorzieningen gaan toezien op de naleving en handhaving van de maatregelen en protocollen die vanuit de overheid zijn uitgegaan voor het onder controle houden van COVID-19. In deze brigade zullen de units en ministeries die reeds betrokken zijn bij de handhaving en naleving geïntegreerd zijn. “We gaan ervoor zorgen dat in de COVID Brigade die wettelijke voorzieningen er zijn om hard op te treden, daar waar nodig is”, aldus minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).
Minister Ramadhin kondigt uitbreiding bed- en isolatiecapaciteit aan

Minister Ramadhin kondigt uitbreiding bed- en isolatiecapaciteit aan

De regering werkt eraan om deze week nog de bed- en isolatiecapaciteit op respectievelijk de verpleegafdelingen van ziekenhuizen en Residence Inn uit te breiden. Dit gaf minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid te kennen tijdens de COVID-19-persconferentie op zaterdag 2 januari 2021. Landelijk bedraagt de Intensive Care-capaciteit 40 bedden, waarvan momenteel 9 bezet zijn. Verder liggen er totaal 96 personen op de verpleegafdelingen van het Regionaal Ziekenhuis Wanica en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.
Overheidskantoren en scholen langer gesloten

Overheidskantoren en scholen langer gesloten

Minister Amar Ramadhin heeft tijdens een zaterdag 2 januari 2021 belegde COVID-19-persconferentie de maatregelen voor de komende twee weken bekendgemaakt. Vanaf zondag 3 januari 2021 tot en met zaterdag 16 januari 2021 gelden, op basis van de discussies en cijfers uit de gehouden beraadslagingen, de onderstaande maatregelen met betrekking tot COVID-19. Alle overheidskantoren en scholen zullen in de periode van 3 januari 2021 tot en met 16 januari 2021 worden gesloten (zie maatregel 10).
AZP adviseert bezoek aan SEH alleen bij urgente gevallen

AZP adviseert bezoek aan SEH alleen bij urgente gevallen

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) krijgt elk jaar rond de jaarwisseling een grote toestroom van mensen naar de SEH. Het ziekenhuis doet een dringend beroep op de Surinaamse gemeenschap haar afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) rond de jaarwisseling en vooral op 31 december 2020 en 1 januari 2021 zoveel als mogelijk te vermijden en deze afdeling alleen aan te doen bij zeer dringende gevallen. Indien men niet urgent hulp nodig heeft, wordt verwezen naar de volgende medische centra:
COVID-19 maatregelen gehandhaafd; lockdown blijft 19.00 uur

COVID-19 maatregelen gehandhaafd; lockdown blijft 19.00 uur

De COVID-maatregelen blijven van kracht. Tijdens een belegde persconferentie op maandag 28 december is door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid benadrukt dat de situatie nog steeds ernstig is en dat de maatregelen gehandhaafd blijven. Gezien de drukke periode in aanloop naar de jaarafsluiting, wordt dringend het beroep gedaan op de samenleving zich te allen tijde te houden aan de maatregelen. Vanaf maandag 28 december tot en met zaterdag 2 januari gelden de volgende maatregelen:
Telesur geeft blijk van waardering aan frontliners in de zorg

Telesur geeft blijk van waardering aan frontliners in de zorg

De corona pandemie heeft ongetwijfeld een enorme impact op de samenleving, met name op onze frontliners in de Covid-19 zorg. Daarom heeft Telesur gemeend om de zorgverleners van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) een extraatje te geven als blijk van waardering voor hun bijzondere inzet in het haast afgelopen jaar.
Moussi Issa NV geeft “Grantangi”

Moussi Issa NV geeft “Grantangi”

Terwijl wij ons voorbereiden om op aangepaste wijze Kerstfeest en Owru Yari te vieren en het nieuwe jaar 2021 in te luiden, neemt de druk op onze Surinaamse gezondheidszorg weer toe. Het grote aantal nieuwe besmettingen met SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 kan veroorzaken, verplicht ons om zeer bewust en met respect voor onszelf en uit respect voor anderen, meer dan ooit de COVID-19 maatregelen op te volgen. Hierbij moet vooral ook gedacht worden aan de onbaatzuchtige gezondheidszorg werkers, die zich dag in en dag uit inzetten in de ziekenhuizen, die nu weer beginnen vol te lopen met COVID-19 patiënten.
Winnaars MoHanA Challenge nemen prijzen in ontvangst

Winnaars MoHanA Challenge nemen prijzen in ontvangst

De MoHanA Challenge van het ministerie van Volksgezondheid, welke georganiseerd werd als onderdeel van de MoHanA campagne is afgesloten. De prijsuitreiking vond plaats op dinsdag 22 december 2020 en werd verricht door de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. De winnende video’s zijn op basis van creativiteit en likes beoordeeld door de jury. De winnaars van de campagne zijn: Nummer 1: AnabovDilivio en Manpikien Gabijony Nummer 2: Delphine Dauna en Odriek Papoe Nummer 3: Lysa Ons Nummer 4: Faisiro Santé; Miguena Santé en Uwimani Santé Nummer 5: Misheeta Bajnath
Minister Ramadhin roept casinopersoneel op protest na te laten

Minister Ramadhin roept casinopersoneel op protest na te laten

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid roept werkers binnen de casinobranche op om het geplande protest tegen de sluiting van de gokhuizen na te laten. De bewindsman wees tijdens de COVID-19-persconferentie op woensdag 23 december 2020 erop dat de maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19-coronavirus nog verder zijn verscherpt, waardoor nu samenscholingen van meer dan vijf personen verboden zijn.
Bedrijven moeten zich voor kopen vaccin wenden tot ministerie

Bedrijven moeten zich voor kopen vaccin wenden tot ministerie

Bedrijven die erin geïnteresseerd zijn hun personeel te vaccineren en daarvoor zelf COVID-19-vaccine willen aanschaffen, zullen zich moeten wenden tot het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie gaat niet stimuleren dat bedrijven zelf vaccins aanschaffen. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid wees tijdens de spoed COVID-19-persconferentie erop dat een vaccin een geneesmiddel is, dat geregistreerd dient te zijn en waarvoor er dan vergunning nodig is. Hij zegt dat de regering – afgelopen maandag nog – goede afstemming heeft gepleegd met het bedrijfsleven dat geïnteresseerd is om te investeren in vaccinatie en het helpen opzetten van logistiek. De overheid heeft dit met open armen verwelkomd.
Concept Nationaal COVID-19 Vaccinatieplan af

Concept Nationaal COVID-19 Vaccinatieplan af

De regering is in de startblokken voor de grootschalige COVID-19-vaccinatiecampagne. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid deelde op de spoed COVID-19-persconferentie op woensdag 23 december mede dat het concept van het Nationaal COVID-19 Vaccinatieplan reeds af is. Daarmee heeft de overheid al een beeld hoe zij de samenleving gaat vaccineren. “Het is een plan dat in samenspraak met de PAHO is samengesteld”, aldus de bewindsman, die eraan herinnert dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan het PAHO/COVAX Initiative, waarbij Suriname gegarandeerd is van het vaccin het moment dit op de markt is.
Regering verscherpt COVID-19-maatregelen

Regering verscherpt COVID-19-maatregelen

Gezien de zeer zorgwekkende situatie met betrekking tot COVID-19 in Suriname, is de regering genoodzaakt de geldende maatregelen aan te scherpen. Op een spoed belegde persconferentie heeft de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, de verscherpte maatregelen bekendgemaakt. Vanaf donderdag 24 december tot en met maandag 28 december gelden de volgende maatregelen:
Geen toestemming voor vakantie Surinaamse ingezetenen”

Geen toestemming voor vakantie Surinaamse ingezetenen”

Ook voor de luchtvaartsector gelden er per ingaande 22 december 2020 verscherpte maatregelen. De huidige vluchtschema’s zullen van de week normaal worden uitgevoerd. Echter zullen alleen personen die vanwege essentiële redenen reizen en repatrianten worden toegelaten. De maatregelen gelden voor zowel inkomende als uitgaande personen van en naar high risk-landen: Nederland, Verenigde Staten, Nederlandse Antillen en Brazilië. Deze informatie heeft Timothy Mendonça, hoofd Corporate Planning & Development bij N.V. Luchthavenbeheer, gepresenteerd tijdens de COVID-19 persconferentie op 21 december 2020.
Overheid verscherpt COVID-19-maatregelen

Overheid verscherpt COVID-19-maatregelen

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheilend heeft aangegeven dat de regering genoodzaakt is de COVID-19-maatregelen aan te scherpen. De steeds toenemende besmettingen liggen daaraan ten grondslag. “De wetenschappelijke normen zijn ruimschoots overtreden,” aldus de bewindsman tijdens een persconferentie. De maatregelen zijn aangescherpt om de verspreiding een halt toe te roepen. De bewindsman riep de samenleving op thuis te blijven ofschoon het om een moeilijke tijd van het jaar gaat.