Huldiging jubilarissen en gepensioneerden PCS

Huldiging jubilarissen en gepensioneerden PCS

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft van 9 december tot en met 15 december 2020 de jubilarissen en gepensioneerden in de bloemen gezet. Dit gebeurde in verband met de huldiging van medewerkers die 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 en 40 dienstjaren over de periode 2019 en 2020 achter de rug hebben. Daarnaast is er ook aandacht besteed aan de gepensioneerden over deze periode. Over de periode 2019 zijn 73 medewerkers en 5 gepensioneerden gehuldigd. Over de periode 2020 gaat het om 71 medewerkers en 4 gepensioneerden. Algemeen Directeur Raj Jadnanansing zegt dat de huldiging al twee keer is uitgesteld. Hij merkt op, dat ondanks de moeilijke periode waarin wij ons bevinden toch besloten is om de huldiging door te laten gaan ook gezien ons 125 jaar jubileum en de waardering die niet kan uitblijven van deze groep.
Regering pleegt overleg met dc’s ter zake COVID-19

Regering pleegt overleg met dc’s ter zake COVID-19

Districtscommissarissen zijn de belangrijkste werkarmen van de regering in de verschillende districten. Hoewel het regeringsbeleid vanuit Paramaribo wordt bepaald, blijken er in de districten ook veel praktische problemen te zijn, welke door de dc’s naar het centrale gezag door gecommuniceerd dienen te worden. Ten aanzien van deze communicatie – ook wanneer het op de aanpak van COVID-19 aankomt – heeft de regering op dinsdag 15 december 2020 met diverse districtscommissarissen, het Nationaal Leger, vertegenwoordigers van Justitie en Politie en de ministers van Defensie en Volksgezondheid van gedachten gewisseld.
Minister Ramadhin: ‘’We kijken niet naar aantallen maar naar de trend’’

Minister Ramadhin: ‘’We kijken niet naar aantallen maar naar de trend’’

Volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid wordt er niet gekeken naar het aantal COVID-19 besmettingen, maar naar de trend die zich medio november heeft ingezet. Dat beeld laat zien, dat delen van de samenleving doen alsof er helemaal geen gevaar meer is. Feesten op verscheidene locaties geven aan dat het presidentieel besluit genegeerd werd.
Naast verscherpte ook reguliere maatregelen van kracht

Naast verscherpte ook reguliere maatregelen van kracht

Naast de aangekondigde verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 gelden de reguliere richtlijnen die eerder waren vervaardigd. De regering heeft gemeend om de maatregelen per 15 december 2020 te verscherpen. Zo is het Uitgangsverbod gesteld van 21.00 uur – 05.00 uur. Ook het samenscholingsverbod geldt voor groepen van groter dan 20 personen.

COVID-19 maatregelen verscherpt

De regering heeft gemeend de geldende COVID-19-maatregelen te verscherpen. Ofschoon er sprake was van een daling van het aantal besmette personen de afgelopen weken. ‘’Jammer genoeg zien wij de afgelopen dagen een zorgwekkende stijging in het aantal besmettingen. We zijn gegaan van nul besmettingen per dag naar dagen waarop we zes en tien besmettingen gezien hebben, het afgelopen weekend. Dit is het moment om erger te voorkomen’’, aldus minister Amar Ramadhin in een televisiestatement.
Regering komt zorgpersoneel tegemoet met SRD 750

Regering komt zorgpersoneel tegemoet met SRD 750

Zorgpersoneel dat zich heeft ingezet voor het onder controle brengen van COVID-19 krijgt als dank een tegemoetkoming van SRD 750 van de regering. Dit heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid bevestigd in Nickerie, waar hij samen met een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi op bezoek is.
Ministeriele werkgroep dialysezorg op bezoek bij Ramadhin

Ministeriele werkgroep dialysezorg op bezoek bij Ramadhin

Op het ministerie van Volksgezondheid heeft een overleg plaatsgevonden tussen de minister van Volksgezondheid, drs. Amar Ramadhin en de ministeriële werkgroep ter regulering van de dialysezorg Suriname. Dit overleg was op woensdag 9 november 2020
COVID-19 situatie stabiel; maatregelen blijven van kracht

COVID-19 situatie stabiel; maatregelen blijven van kracht

De COVID-19 situatie in ons land is stabiel te noemen. Dit zei minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in een televisietoespraak over de huidige COVID-19 situatie. Hoewel het aantal nieuwe COVID-besmettingen een daling toont naar 2,14 besmettingen per dag, blijven de maatregelen gehandhaafd en moeten wij als samenleving alert blijven. Van het aantal testen dagelijks, is 4,4% besmet. Het streven is volgens minister Ramadhin om onder de 10% besmette gevallen te blijven.
Minister Volksgezondheid bezoekt Pokigron

Minister Volksgezondheid bezoekt Pokigron

Minister Amar Ramadhin heeft in het kader van zijn werkbezoeken op vrijdag 4 december 2020 een bezoek gebracht aan het dorpje Pokigron. Minister Amar Ramadhin werd op de grens met Brokopondo en Sipaliwini ontvangen door Districtscommissaris Ndepe Dinge.
Inkomende vluchten Cuba en Haïti stopgezet

Inkomende vluchten Cuba en Haïti stopgezet

De regering heeft ingaande woensdag 2 december alle inkomende vluchten vanuit Cuba en Haïti onmiddellijk stopgezet voor de maand december. Zo deelde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid mee tijdens de regeringspersconferentie op donderdag 3 december 2020. Volgens de bewindsman is dit besluit genomen vanwege een dringende evaluatie van de betreffende passagiers uit deze landen.
Opzet vaccinatiecampagne moet eind december rond zijn

Opzet vaccinatiecampagne moet eind december rond zijn

Het ministerie van Volksgezondheid streeft ernaar de opzet van de COVID-19 vaccinatiecampagne eind december rond te hebben. Vanuit het departement zijn de voorbereidingen reeds gestart. Internationaal zijn diverse COVID-19-vaccins in het proces van goedkeuring. Het middel Pfizer is inmiddels door Groot-Brittannië goedgekeurd. Echter zijn er volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid wereldwijd nog veel meer instanties die goedkeuring moeten geven aan potentiële vaccins. Zo gaan de Noord-Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA) en de Europese Industrial Minerals Associations (IMA) mogelijk spoedig over tot de beoordeling van drie potentiële vaccins: Pfizer, Moderna en Oxford Astrazeneca.
Regering komt met officieel advies feestdagen

Regering komt met officieel advies feestdagen

De regering komt met betrekking tot de komende feestdagen nog met een officieel advies. Ten aanzien van de jaarafsluiting zal er eerst in regeringsverband gesproken worden. In elk geval zullen er vanuit de regering geen dispensaties of ontheffingen verleend worden voor spreading events. Het voorgaande gaf minister Amar Ramadin van Volksgezondheid te kennen tijdens de regeringspersconferentie op donderdag 3 december 2020.
PCS gehercertificeerd voor de komende 3 jaren

PCS gehercertificeerd voor de komende 3 jaren

“Het behalen van het Kiwa-certificaat is punt 1. Het behouden van dit certificaat is even belangrijk als het behalen ervan”, woorden van Algemeen Directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname, drs. Raj Jadnanansing, bij het in ontvangst nemen van het certificaat als onderdeel van het her-certificeringstraject dat het PCS succesvol heeft doorstaan. Voor Jadnanansing is het een enorme uitdaging geweest om gezien de huidige omstandigheden rondom de Covid-19 pandemie in de wereld en Suriname en beperkte financiële middelen, het kwaliteitsmanagementsysteem in stand te houden. Tóch is het gelukt om samen met de Kwaliteitsunit en overige medewerkers het auditproces succesvol te doorlopen, al dan niet met de nodige kritische begeleiding vanuit Kiwa.
Reactie ministerie Volksgezondheid over terugroeping metformine-tabletten

Reactie ministerie Volksgezondheid over terugroeping metformine-tabletten

Naar aanleiding van het bericht, waarin aangegeven is dat metformine 500mg tabletten gefabriceerd door bepaalde fabrikanten zijn teruggeroepen, verschaft het ministerie van Volksgezondheid de volgende informatie aan de samenleving:
Suriname ontvangt medische attributen van Nederland

Suriname ontvangt medische attributen van Nederland

De Nederlandse regering heeft aan Suriname een partij medische attributen overgedragen. Dit gebeurde op maandag 30 november in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi en Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. De overhandiging werd gedaan door de Tijdelijke Zaakgelastigde van Nederland, de heer Henk van der Zwan. President Santokhi toonde zijn erkentelijkheid en bracht dank uit aan Nederland voor de geste die past in het kader van de beheersing van de COVID 19 pandemie. Van Nederland zijn ondermeer 18 beademingsapparaten in ontvangst genomen en een grote partij aan beschermingsmiddelen.