Moussi Issa NV geeft “Grantangi”

Moussi Issa NV geeft “Grantangi”

Terwijl wij ons voorbereiden om op aangepaste wijze Kerstfeest en Owru Yari te vieren en het nieuwe jaar 2021 in te luiden, neemt de druk op onze Surinaamse gezondheidszorg weer toe. Het grote aantal nieuwe besmettingen met SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 kan veroorzaken, verplicht ons om zeer bewust en met respect voor onszelf en uit respect voor anderen, meer dan ooit de COVID-19 maatregelen op te volgen. Hierbij moet vooral ook gedacht worden aan de onbaatzuchtige gezondheidszorg werkers, die zich dag in en dag uit inzetten in de ziekenhuizen, die nu weer beginnen vol te lopen met COVID-19 patiënten.
Winnaars MoHanA Challenge nemen prijzen in ontvangst

Winnaars MoHanA Challenge nemen prijzen in ontvangst

De MoHanA Challenge van het ministerie van Volksgezondheid, welke georganiseerd werd als onderdeel van de MoHanA campagne is afgesloten. De prijsuitreiking vond plaats op dinsdag 22 december 2020 en werd verricht door de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. De winnende video’s zijn op basis van creativiteit en likes beoordeeld door de jury. De winnaars van de campagne zijn: Nummer 1: AnabovDilivio en Manpikien Gabijony Nummer 2: Delphine Dauna en Odriek Papoe Nummer 3: Lysa Ons Nummer 4: Faisiro Santé; Miguena Santé en Uwimani Santé Nummer 5: Misheeta Bajnath
Minister Ramadhin roept casinopersoneel op protest na te laten

Minister Ramadhin roept casinopersoneel op protest na te laten

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid roept werkers binnen de casinobranche op om het geplande protest tegen de sluiting van de gokhuizen na te laten. De bewindsman wees tijdens de COVID-19-persconferentie op woensdag 23 december 2020 erop dat de maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19-coronavirus nog verder zijn verscherpt, waardoor nu samenscholingen van meer dan vijf personen verboden zijn.
Bedrijven moeten zich voor kopen vaccin wenden tot ministerie

Bedrijven moeten zich voor kopen vaccin wenden tot ministerie

Bedrijven die erin geïnteresseerd zijn hun personeel te vaccineren en daarvoor zelf COVID-19-vaccine willen aanschaffen, zullen zich moeten wenden tot het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie gaat niet stimuleren dat bedrijven zelf vaccins aanschaffen. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid wees tijdens de spoed COVID-19-persconferentie erop dat een vaccin een geneesmiddel is, dat geregistreerd dient te zijn en waarvoor er dan vergunning nodig is. Hij zegt dat de regering – afgelopen maandag nog – goede afstemming heeft gepleegd met het bedrijfsleven dat geïnteresseerd is om te investeren in vaccinatie en het helpen opzetten van logistiek. De overheid heeft dit met open armen verwelkomd.
Concept Nationaal COVID-19 Vaccinatieplan af

Concept Nationaal COVID-19 Vaccinatieplan af

De regering is in de startblokken voor de grootschalige COVID-19-vaccinatiecampagne. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid deelde op de spoed COVID-19-persconferentie op woensdag 23 december mede dat het concept van het Nationaal COVID-19 Vaccinatieplan reeds af is. Daarmee heeft de overheid al een beeld hoe zij de samenleving gaat vaccineren. “Het is een plan dat in samenspraak met de PAHO is samengesteld”, aldus de bewindsman, die eraan herinnert dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan het PAHO/COVAX Initiative, waarbij Suriname gegarandeerd is van het vaccin het moment dit op de markt is.
Regering verscherpt COVID-19-maatregelen

Regering verscherpt COVID-19-maatregelen

Gezien de zeer zorgwekkende situatie met betrekking tot COVID-19 in Suriname, is de regering genoodzaakt de geldende maatregelen aan te scherpen. Op een spoed belegde persconferentie heeft de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, de verscherpte maatregelen bekendgemaakt. Vanaf donderdag 24 december tot en met maandag 28 december gelden de volgende maatregelen:
Geen toestemming voor vakantie Surinaamse ingezetenen”

Geen toestemming voor vakantie Surinaamse ingezetenen”

Ook voor de luchtvaartsector gelden er per ingaande 22 december 2020 verscherpte maatregelen. De huidige vluchtschema’s zullen van de week normaal worden uitgevoerd. Echter zullen alleen personen die vanwege essentiële redenen reizen en repatrianten worden toegelaten. De maatregelen gelden voor zowel inkomende als uitgaande personen van en naar high risk-landen: Nederland, Verenigde Staten, Nederlandse Antillen en Brazilië. Deze informatie heeft Timothy Mendonça, hoofd Corporate Planning & Development bij N.V. Luchthavenbeheer, gepresenteerd tijdens de COVID-19 persconferentie op 21 december 2020.
Overheid verscherpt COVID-19-maatregelen

Overheid verscherpt COVID-19-maatregelen

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheilend heeft aangegeven dat de regering genoodzaakt is de COVID-19-maatregelen aan te scherpen. De steeds toenemende besmettingen liggen daaraan ten grondslag. “De wetenschappelijke normen zijn ruimschoots overtreden,” aldus de bewindsman tijdens een persconferentie. De maatregelen zijn aangescherpt om de verspreiding een halt toe te roepen. De bewindsman riep de samenleving op thuis te blijven ofschoon het om een moeilijke tijd van het jaar gaat.
Positivity rate COVID-19 momenteel 11.4 procent

Positivity rate COVID-19 momenteel 11.4 procent

De positivity rate van COVID-19 in Suriname is voor de maand december al op 11.4 procent. Dit percentage is volgens epidemioloog Ingrid Krishnadath veel meer dan de 5% waarnaar nationaal wordt gestreefd en hoger dan het percentage van 10% dat internationaal gehanteerd wordt. De positivity rate is het aantal positieve testen dat gehaald wordt uit het aantal labtesten. Krishnadath zegt dat ernaar gestreefd wordt zoveel mogelijk testen af te nemen bij zoveel mogelijk mensen, zodat het aantal positieven onder de 5 procent valt.
Volksgezondheid attendeert op in acht nemen maatregelen

Volksgezondheid attendeert op in acht nemen maatregelen

Het aantal COVID-19 positieve gevallen is dezer dagen weer fors aan het stijgen. Daarnaast zijn er ook gevallen van griep die gedurende deze periode veel voorkomen, echter is het onderscheid tussen een griep en COVID-19 alleen te maken middels een COVID-19 test.
Cluster Team Controle Handhaving COVID-19 treedt hard op

Cluster Team Controle Handhaving COVID-19 treedt hard op

Het Cluster Team dat op 17 december 2020 is geïnstalleerd door de regering heeft zijn eerste werkzaamheden uitgevoerd. Het team welke bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van; Volksgezondheid, Justitie en Politie, Regionale Ontwikkeling en Sport, Defensie en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, is sinds vrijdag 18 december dagelijks in het veld om diverse controles uit te voeren.
Bij eventuele COVID-19 gerelateerde verschijnselen swab test afnemen

Bij eventuele COVID-19 gerelateerde verschijnselen swab test afnemen

Het aantal Covid-19 positieve gevallen is de afgelopen dagen weer gestegen. De regering van Suriname heeft verscherpte maatregelen afgekondigd om zo de verspreiding van het virus enigszins tegen te gaan. Na het afkondigen van de nieuwe maatregelen afgelopen maandag, is de regering 1 dag erna weer overgegaan tot het verscherpen van de maatregelen vanwege deze stijgende trend.
COVID-19 maatregelen verder aangescherpt

COVID-19 maatregelen verder aangescherpt

De regering heeft zich op 14 december 2020 omstandig laten informeren omtrent de feitelijke situatie en het eventueel verloop van de gevolgen van COVID-19 in Suriname op dit moment. Op basis van de gepresenteerde informatie zijn wij tot de conclusie gekomen dat rigoureus ingrijpen, onder deze condities, de beste manier is om de gezondheid van de Surinaamse samenleving zo goed als mogelijk te waarborgen. In dat kader zijn navolgende regels per 16 december 2020 van kracht;
Dr. Lachmi Kodan gepromoveerd

Dr. Lachmi Kodan gepromoveerd

Op donderdag 17 december 2020 promoveerde dr. Lachmi Kodan, gynaecoloog/obstetricus en hoofd van de afdeling Gynaecologie/Verloskunde van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo met haar proefschrift “Maternal Mortality in Suriname – Implementation of Maternal Death Surveillance and response to reduce preventable maternal deaths” aan de Universiteit van Utrecht. Samen met haar promoveerde ook dr. Kim Verschueren, aios Gynaecologie, op hetzelfde thema. Dr. Verschueren heeft vanaf haar periode als coassistent in Suriname, dr. Kodan bijgestaan.