MoHanA en Tabak voorlichtingsdag in Nickerie

MoHanA en Tabak voorlichtingsdag in Nickerie

De MoHanA voorlichtingscampagne is op volle tour. Het heeft als doel de samenleving bewust te maken van de drie preventiemaatregelen tegen het coronavirus. MoHanA staat voor Mondkap op, Handen wassen en Afstand houden. Op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart 2021 werd het rijstdistrict Nickerie aangedaan. Het MoHanA team en enkele medewerkers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg afdeling Non-Communicable Diseases (NCDs) oftewel Niet Overdraagbare Aandoeningen waren er om de mensen voor te lichten.
AZP en bedrijven voeren COVID-19 vaccinatiecampagne uit

AZP en bedrijven voeren COVID-19 vaccinatiecampagne uit

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) geeft in samenwerking met de Fernandes Group en de Surinaamse Brouwerij N.V. gestalte aan een omvangrijk Covid-19-vaccinatiecampagne. De kick-off heeft op zaterdag 13 maart 2021 plaatsgevonden in de zaal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF).
VERSOEPELING UITGANGSVERBOD; AANGEPASTE COVID-19 MAATREGELEN

VERSOEPELING UITGANGSVERBOD; AANGEPASTE COVID-19 MAATREGELEN

Het dagelijks aantal gerapporteerde positieve COVID-19-testen, is nu bijkans twee weken onder de tien. Het reproductiecijfer blijft onder de 1, hetgeen een teken is dat wij vooralsnog geen stijging hoeven te verwachten. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen sterk is gedaald, moeten we zeer alert blijven. Het is absoluut geen tijd om te “feesten”. De import van COVID-19-cases blijft een reëel gevaar. Met name uit Brazilië waar de corona epidemie thans een ongekende omvang heeft bereikt en waar transmissie van de gevreesde “Manaus” (P1) variant toeneemt. In Frans-Guyana is de aanwezigheid van twee gemuteerde varianten vastgesteld, namelijk de Britse-variant en de Manaus-variant.
Regering al geruime tijd bezig met kwestie One Stop Shop

Regering al geruime tijd bezig met kwestie One Stop Shop

De regering is al geruime tijd bezig om een oplossing te brengen in de kwestie One Stop Shop voor Chronische Ziekten, waar het personeel in onzekerheid leeft met betrekking tot het uitbetalen van de lonen. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid benadrukt, dat reeds de vorige week de kwestie met betrekking tot de lonen in de Raad van Ministers was goedgekeurd. De bewindsman geeft de garantie dat de lonen tot en met april van dit jaar zijn veiliggesteld. Dit was sedert de vorige week aan het bestuur medegedeeld.
Minister Ramadhin brengt oriëntatiebezoek aan Stichting Lobi Health Center

Minister Ramadhin brengt oriëntatiebezoek aan Stichting Lobi Health Center

Op donderdag 4 maart jongstleden bracht de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin een bezoek aan het Stichting Lobi Health Center in het kader van de viering van her-accreditatie en oprichtingsdag van de stichting die op 29 februari al 53 jaar bestaat. Stichting Lobi is niet meer weg te denken in de samenleving wanneer we praten over de preventieve gezondheidszorg. Jaarlijks worden er bijkans 150.000 seksuele reproductieve gezondheidsdiensten aan twintigduizend Surinamers verleend. De bewindsman die een tijd terug als student geneeskunde een rondleiding kreeg over de structuur en werkwijze van de stichting, mocht nu als minister de plechtigheid weer voortzetten als de eerste minister die een bezoek bracht aan de Stichting onder de huidige leiding.
World Salt Awareness Week 2021: meer smaak, minder zout!

World Salt Awareness Week 2021: meer smaak, minder zout!

Dit jaar vindt van 8 tot en met 14 maart de Wereld Zout Bewustwordingsweek plaats met de slogan: “More Flavour, Less Salt!” (meer smaak, minder zout!). De jaarlijkse bewustwordingscampagne is een gelegenheid om een licht te werpen op het verborgen zout in onze favoriete voedingsproducten en degenen aan te moedigen die hun eten niet willen, en het voedsel van hun kinderen, beladen met onnodig zout om actie te ondernemen.
Opening COVID-19-vaccinatiepoli PCS

Opening COVID-19-vaccinatiepoli PCS

Op dinsdag 09 maart 2021 heeft de opening plaatsgevonden van de COVID-19 vaccinatiepoli in het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Raj Jadnanansing, algemeen directeur van het PCS, zegt dat het centrum met het openen van een eigen vaccinatiepoli invulling geeft aan zijn medisch-maatschappelijke plicht. Volgens Jadnanansing zullen eerst de medewerkers van PCS gevaccineerd worden. Vervolgens zal de mogelijkheid bestaan voor buitenstaanders om zich te laten vaccineren.
Wereld Nieren Dag 2021

Wereld Nieren Dag 2021

World Kidney Day (Wereld Nieren Dag) is een wereldwijde bewustwordingscampagne en wordt jaarlijks op de tweede donderdag in maart georganiseerd. Dit jaar vindt de herdenking plaats op 11 maart. Met deze dag wordt getracht het volgende te realiseren:
President Santokhi geeft startsein COVID-19 vaccinatie voorlichtingscampagne

President Santokhi geeft startsein COVID-19 vaccinatie voorlichtingscampagne

President Chandrikapersad Santokhi heeft in de Congreshal het startsein gegeven voor de COVID-19 vaccinatie voolichtingscampagne. Het staatshoofd gaf aan, dat in de afgelopen periode kennis van het virus, de effecten en hoe op te treden, heel belangrijk is. In het beginstadium van de verspreiding van het virus was er weinig informatie. Veel mensen zijn daardoor het slachtoffer geworden. Nu na vele maanden geschiedt alles via de bekende protocollen. Wetenschappelijke informatie is daarbij belangrijk geweest, zei de president tijdens het heuglijk moment.
Memorandum van overeenstemming niertransplantatieprogramma ondertekend

Memorandum van overeenstemming niertransplantatieprogramma ondertekend

De gezamenlijke voornemens ten aanzien van het niertransplantatieprogramma, welke is geïnitieerd door het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ), zijn vastgelegd in een memorandum van overeenstemming. De ondertekeningsceremonie heeft plaatsgevonden op 8 maart 2021 op het presidentieel paleis. President Chandrikapersad Santokhi had eerder op 3 maart 2021 de ceremoniële opening verricht van de polikliniek voor niertransplantaties in het SVZ. Uit het memorandum moet een bredere samenwerking voortvloeien, waarbij Surinaamse deskundigheid maximaal ingezet zal worden. Het document is ondertekend door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, directeur Manodj Hindori van het St. Vincentius Ziekenhuis, directeur Claudia Redan van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en Pranobe Oemrawsing van het Diaspora Medisch Team.
Wereld Obesitas Dag – 04 Maart 2021

Wereld Obesitas Dag – 04 Maart 2021

Wereld Obesitasdag wordt elk jaar herdacht op 4 maart om het bewustzijn rond overgewicht te vergroten en hoe schadelijk het is voor de algehele gezondheid. Het thema voor dit jaar is: ‘Every body needs everybody’. Mensen met obesitas worden vaak beschaamd en beschuldigd. We hebben allemaal een rol te spelen bij het ondersteunen van en pleiten voor mensen met obesitas oftewel overgewicht.
MoHanA-voorlichtingsdag te Atjoni

MoHanA-voorlichtingsdag te Atjoni

Het ministerie van Volksgezondheid lanceerde in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) op 11 september van het vorig jaar de MoHanA voorlichtingscampagne. MoHanA staat voor Mondkap op, Handen wassen en Afstand houden. De campagne heeft als voornaamste doel het bewustmaken van de samenleving over de drie basis preventiemaatregelen tegen het oplopen van het COVID-19 virus. Na een geslaagde voorlichtingscampagne in de binnenstad van Paramaribo, heeft het ministerie gemeend ook een districten tour te organiseren. Op vrijdag 5 maart jongstleden werd het dorpje Atjoni aangedaan.
Zorgdeskundige: “Nieroperaties SVZ volgens internationale standaarden”

Zorgdeskundige: “Nieroperaties SVZ volgens internationale standaarden”

Zorgdeskundige Mirza Idu van het Diaspora Medisch Team zegt dat de nieroperaties in het St. Vincentius Ziekenhuis volgens internationale standaarden zullen geschieden. Hij gaf voorafgaand aan de opening van de kliniek voor niertransplantatie middels een presentatie een uiteenzetting van aspecten die gepaard gaan met nieroperaties. Hij noemde als belangrijk voordeel dat een nierpatiënt van 30 jaar, door middel van dialyse een levensverwachting heeft van nog 15 jaar. Met behulp van een transplantatie komt er een verlening van twintig jaar erbij. “Na een operatie van twee uur geef je zo een patiënt een extra levensverlenging van 20 jaar.”
President Santokhi opent Polikliniek Niertransplantatie

President Santokhi opent Polikliniek Niertransplantatie

President Chandrikapersad Santokhi heeft op 3 maart 2021 de ceremoniële opening verricht van de polikliniek voor niertransplantaties in het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ). Directeur Manodj Hindori van het ziekenhuis noemt deze dag een bijzondere voor de nierpatiënten in Suriname. “Niemand anders dan President Santokhi heeft ons geïnspireerd om bij onze broeders aan te kloppen voor kennis.
‘s Lands Hospitaal start met vaccineren frontliniewerkers

‘s Lands Hospitaal start met vaccineren frontliniewerkers

Het vaccinatieprogramma in de strijd tegen het COVID-19-virus is ook van start gegaan bij het ‘s Lands Hospitaal. Vanaf dinsdag 2 maart 2021 is het mogelijk de frontliniewerkers van deze ziekeninstelling in hun eigen faciliteit in te enten met het AstraZeneca-vaccin. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) zijn eerder van start gegaan met het vaccineren van hun zorgpersoneel. Het ‘s Lands Hospitaal is het tweede grootste ziekenhuis in ons land, waar COVID-19-geïnfecteerden, die zorg behoevend zijn, worden verpleegd.