Onderstaande berichtgeving vanuit het ministerie van Volksgezondheid

Onderstaande berichtgeving vanuit het ministerie van Volksgezondheid

Hierbij maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend dat minister Amar Ramadhin van 10 tot 20 april vanwege privé verplichtingen afwezig zal zijn.
OFFICIELE BERICHTGEVING OMTRENT COVID-19 MAATREGELEN

OFFICIELE BERICHTGEVING OMTRENT COVID-19 MAATREGELEN

AANGEPASTE COVID-19 MAATREGELEN Gebaseerd op de continue monitoring van Covid-19 besmettingen, blijkt nu dat op 8 april j.l. het aantal besmettingen fors is opgelopen tot boven de 50, hetgeen een verdrievoudiging is vergeleken met de dag ervoor. Een dergelijke situatie hebben wij bij de eerdere golven niet meegemaakt.
PAHO doet schenking aan bejaardentehuizen

PAHO doet schenking aan bejaardentehuizen

n het kader van het bestrijden van de COVID-19 pandemie in Suriname, heeft de Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) in samenwerking met de Canadese overheid beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. Deze middelen zijn bestemd voor de bejaardentehuizen. De donatie betreft onder andere laptops, dispensers voor wegwerp handtowels, handschoenen, hand sanitizer voetpedalen, notitieborden, metalen pedaalemmers en bloeddrukmeters. Eerder zijn er ook een aantal verbruiksartikelen uit dit fonds gedoneerd (PPE). Ook kreeg het ministerie van Volksgezondheid latex handschoenen en andere beschermingsmiddelen, waarvoor het ministerie de bestemming zelf zal bepalen. De items zijn aangeschaft met Grant Funding vanuit de overheid van Canada, Department of Foreign Affairs, Trade and Development aan het PAHO-project “COVID-19 Response Support to Latin America and the Caribbean (LAC)”. De overhandiging vond plaats op vrijdag 09 april op het secretariaat van de minister onder aanwezigheid van o.a. minister Amar Ramadhin, Karen Lewis-Bell (PAHO), Elly van Kanten (PAHO), Patrick Healy (Honorary Consul of Canada) en Carol de Baas (Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen).
STATEMENT MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID SURINAME

STATEMENT MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID SURINAME

Het ministerie van Volksgezondheid is op de hoogte gebracht van sterfgevallen bij twee personen die onlangs waren gevaccineerd met het COVID-19-vaccin. Minister Amar Ramadhin, betuigt op dit moment zijn oprechte condoleances aan de families voor dit smartelijk verlies.
Geen verband verscherpte Covid-19 maatregelen en Phagwa

Geen verband verscherpte Covid-19 maatregelen en Phagwa

Er is geen verband tussen de verscherpte Covid-19 maatregelen en activiteiten rondom Phagwa. Tijdens de Covid-19-persconferentie is het vermoeden, dat leeft bij bepaalde delen van de samenleving dat er een verband bestaat, ontkracht door de autoriteiten. Middels data hebben minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, alsook de directeur van het departement, aangetoond dat het vermoeden onjuist is. “Er was totaal geen vermoeden, dat we in de eerste week van april hier zouden zitten om een mogelijke derde golf aan te kondigen”, benadrukt de minister.
Suriname blijft vaccinatie strategie aanhouden

Suriname blijft vaccinatie strategie aanhouden

Suriname gaat onverkort door met haar vaccinatiecampagne en zal ook de huidige strategie blijven hanteren. “Het blijft voorlopig ongewijzigd, totdat wetenschappelijk onderzoek ons tot een andere strategie forceert”, zegt Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van het ministerie van Volksgezondheid. Hij volksgezondheid-topper stelt met zijn reactie die gegeven heeft tijdens de COVID-19-persconferentie van 7 april 2021, de samenleving gerust. “Voor nu is het vaccineren van de meest gevoelige groepen. De zestig plussers. De personen tussen 40 en 60 jaar, met chronische aandoeningen. De gezondheidsmedewerkers, dialyse patiënten en personeel van bejaardentehuizen.”
COVID-19 maatregelen aangescherpt!

COVID-19 maatregelen aangescherpt!

De corona transmissiecijfers zijn gedurende de afgelopen tijd gestegen: dagelijks zijn er meer dan 10 positieve gevallen en de R is thans 1.4 De verontrustende resultaten van de sequencing zijn inmiddels ontvangen uit Nederland. Bij 67% van de 72 opgestuurde monsters werd de P2 variant vastgesteld, dit is de Braziliaanse variant die al langer in ons land circuleert.
President Santokhi hoopvol over overwinning huidige pandemieën

President Santokhi hoopvol over overwinning huidige pandemieën

Tijdens een virtuele conferentie georganiseerd door het World Forum for Ethics in Business met als thema: “Veranderende paradigma’s in een pandemische wereld: hoe kan ik vertrouwen herwinnen?” heeft president Chandrikapersad Santokhi zijn visie gedeeld over de Surinaamse situatie. Hij heeft tijdens zijn betoog aangegeven dat alleen door samenwerking en solidariteit de huidige pandemieën te overwinnen zijn.
Wereld Gezondheidsdag 2021: Werken aan een eerlijkere, gezondere wereld

Wereld Gezondheidsdag 2021: Werken aan een eerlijkere, gezondere wereld

Vandaag 7 april, is het Wereldgezondheidsdag met als thema: Werken aan een eerlijkere, gezondere wereld. Wereldgezondheidsdag wordt elk jaar op 7 april gevierd ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie in 1948. Elk jaar wordt een thema gekozen om een prioriteitsgebied van de volksgezondheid onder de aandacht te brengen.
KPS kondigt intensievere handhaving aan voor feestgangers

KPS kondigt intensievere handhaving aan voor feestgangers

Het Korps Politie Suriname zal overgaan tot een intensievere handhaving om de problematiek van feestende ordeverstoorders de kop in te drukken. Dit zal gebeuren door verhoogde surveillances. Deze zullen opvallend en onopvallend geschieden. Dit heeft hoofdinspecteur Orlando Jacott gezegd tijdens de Covid-19-persconferentie op 7 april 2021. Waar de politie voorheen waarschuwingen gaf aan organisaties, zal nu overgegaan worden tot intrekken van vergunningen.
Newmont overhandigt vacuümbiopsie-apparaat aan AZP

Newmont overhandigt vacuümbiopsie-apparaat aan AZP

Newmont Suriname heeft een vacuümbiopsie-apparaat geschonken aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) ten behoeve van het Mammacentrum. De overhandiging vond plaats op dinsdag 6 april 2021. In april 2018 is het Mammacentrum geopend en al gauw bleek dat er iets ontbrak in de mammazorg. Stereotactische vacuümbiopsie bleek het ontbrekend onderzoek te zijn en die moest ingevuld worden om te voorkomen dat Suriname vrouwen met borstkanker, welke met de reguliere onderzoeksmogelijkheden niet vast te stellen is, moet wegsturen naar het buitenland. Het is het laatste hulpmiddel in de keten van borstkankeronderzoek waarbij antwoord gegeven moet worden op de vraag of het wel of geen borstkanker is. Het is een low -frequency maar high- impact onderzoek, wat betekent dat het onderzoek in de frequentie laag is, maar de uitkomst zeer ingrijpend is. “Wel of geen borstonderzoek voor borstkanker en de behandeling die daaraan gekoppeld is, wel of niet amputeren van de borst, dat is waarover we praten”, vertelt Iswardath Thakoer, afdelingshoofd Radiologie AZP.
COVID-19 virus varianten reeds in Suriname!

COVID-19 virus varianten reeds in Suriname!

Gezien de internationale ontwikkelingen en het voorkomen van verschillenden varianten van het COVID-19 virus, is men op het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) begonnen met een specifieke surveillance hiervoor. Er worden regelmatig samples verzameld om op te sturen naar het buitenland, waar men kan onderzoeken welke varianten hier rouleren. Op zaterdag 24 maart 2021 is een batch met samples van de periode begin februari tot eind maart naar het RIVM in Nederland gestuurd, waar men kosteloos de analyse heeft uitgevoerd.
Volksgezondheid zet werkbezoek voort in binnenland

Volksgezondheid zet werkbezoek voort in binnenland

Na het oriëntatie bezoek van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid aan het Boven Suriname gebied op 5 en 6 maart, waar door de bewoners naar voren is gekomen dat ze graag de minister een bezoek zien brengen aan de Granman, heeft het ministerie een bezoek gebracht aan het Boven Suriname en Tapanahony gebied op donderdag 25 maart 2021.
Volksgezondheid werkt aan bevoorrading schaarse medicamenten

Volksgezondheid werkt aan bevoorrading schaarse medicamenten

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat er een schaarste is ontstaan van ziekenhuis antibiotica en psychofarmaca. Dit komt door het ernstig financieringstekort van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), welke ontstaan is door grote betaalachterstanden vanuit de overheid in de periode 2019/2020. De overheid heeft een tekort van 3.5 miljoen USD (ongeveer 54 miljoen SRD) geconstateerd en is bezig deze achterstand in te lopen. Gezien de procedure van medicatie bestelling, wordt alles in het werk gesteld dat de voorraad van deze medicatie binnen een week aangevuld is.
Ambassadeur van Nederland brengt bezoek aan Minister Volksgezondheid

Ambassadeur van Nederland brengt bezoek aan Minister Volksgezondheid

De ambassadeur van Nederland, de heer Henk van der Zwan heeft een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. Het doel van dit bezoek staat in het teken van het versterken van de relatie Suriname-Nederland. Deze ontmoeting heeft plaatsgevonden op 01 april jongstleden, onder aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid, Drs. Amar Ramadhin, de waarnemend directeur van Volksgezondheid, Drs. Rakesh Gajadhar Sukul en de Ambassadeur op het secretariaat van de minister.