Gezondheidscentrum Debike krijgt nieuwe boot van Volksgezondheid

Gezondheidscentrum Debike krijgt nieuwe boot van Volksgezondheid

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin heeft tijdens zijn werkbezoek aan Granman Aboikoni gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om het gezondheidscentrum Djoemoe en Debike aan te doen. Tijdens zijn rondleiding bij Debike werd de bewindsman geconfronteerd met enkele uitdagingen waarmee de Medische Zending te kampen heeft. Zo werd aangehaald dat de enige boot die poli teams naar diverse locaties vervoerde zodanig was aangetast dat deze niet meer ingezet kon worden.
Granman Aboikoni krijgt bezoek van minister Ramadhin

Granman Aboikoni krijgt bezoek van minister Ramadhin

Granman Albert Aboikoni van de Saramaccaners (Samaaka) heeft een kennismakingsbezoek gehad van de minister van Volksgezondheid, Drs. Amar Ramadhin op vrijdag 15 oktober 2021. Het bezoek was reeds eerder gepland, maar kon vanwege slechte weersomstandigheden niet plaatsvinden en werd er toen via Zoom een korte meeting gehouden waarbij het bezoek van de bewindsman werd uitgesteld.
Franse ambassade doneert PPE’s aan het ministerie Volksgezondheid

Franse ambassade doneert PPE’s aan het ministerie Volksgezondheid

Het ministerie van Volksgezondheid ontving op maandag 18 oktober 2021 persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE’s) ter bestrijding van het Covid-19-virus. Deze donatie is gedaan door Franse ambassade, die vertegenwoordigd werd door de scheidende Franse ambassadeur, Antoine Joly.
Media workshop ‘Sociaal en economisch verantwoord normaliseren’

Media workshop ‘Sociaal en economisch verantwoord normaliseren’

Het ministerie van Volksgezondheid heeft maandag 11 oktober 2021 een media workshop georganiseerd voor journalisten, mediawerkers, omroepers en facilitators. Tijdens deze workshop is er meer detailinformatie verstrekt over de Covid-19-ontwikkelingen en de uitdagingen die deze pandemie met zich meebrengen. Er is met de deelnemers afgestemd over de benodigde informatie voor verslaglegging en de communicatie naar de burgers toe. Directeur Rakesh Gajadhar Sukul opende de bijeenkomst als volgt: “De ontstane situatie in ons land raakt ons allemaal. Wij kunnen door adequate informatie te verstrekken aan onze burgers, onze dierbaren beschermen en meer levens redden.”
Jongeren Commewijne laten zich massaal vaccineren

Jongeren Commewijne laten zich massaal vaccineren

Jongeren van het district Commewijne hebben zich massaal laten vaccineren met het Pfizer-vaccin. Zij hebben op zaterdag 9 oktober 2021 gehoor gegeven aan de oproep voor de vaccinatiecampagne op het terrein van Krama’s Place, in het ressort Tamanredjo op Commewijne. Het betrof de tweede vaccinatie-activiteit op voornoemde locatie. Voorafgaand hieraan is er via diverse socialmediakanalen aan eenieder vanaf 12 jaar een oproep gedaan zich te laten inenten met het Pfizer-vaccin. Vóór 12.00 uur ’s middags hadden al meer dan 200 jongeren zich aangemeld. Uiteindelijk zijn er 487 prikken gezet.
Marronartsen bundelen zich in strijd tegen Covid-19

Marronartsen bundelen zich in strijd tegen Covid-19

Een groep huisartsen van marron-afkomst en gezondheidsdeskundigen hebben zich gebundeld in een collectief om de bewustwording over Covid-19 en de vaccinatie onder de marrongemeenschap te vergroten. Vanwege de lage vaccinatiebereidheid onder deze groep, heeft het collectief het initiatief genomen om via diverse opbelprogramma’s mensen te benaderen en informeren. Er mogen vragen gesteld worden, waarbij de mensen in hun eigen taal antwoord krijgen. Dit deelde huisarts Eric Commiesie mee tijdens de Covid-19-persconferentie van donderdag 7 oktober 2021.
Vaccinatiebereidheid afgelopen periode toegenomen

Vaccinatiebereidheid afgelopen periode toegenomen

“De laatste dagen hebben wij dagelijks een hogere vaccinatiebereidheid waargenomen. De vaccinatieposten zijn drukker dan normaal. Het blijkt dat het Pfizer-vaccin het meest gevraagd is en dat grote groepen kinderen met hun ouders de vaccinatielocaties aandoen.” Deze informatie heeft dokter Soenita Nannan Panday-Gopisingh gepresenteerd tijdens de Covid-19-persconferentie op donderdag 7 oktober 2021.
Percentage positieven Covid-19 nog steeds hoog

Percentage positieven Covid-19 nog steeds hoog

Het percentage positieven uit Covid-19-testen is nog steeds hoog. Dit kwam naar voren tijdens de Covid-19-persconferentie op donderdag 7 oktober 2021. Volksgezondheidsdirecteur Rakesh Gajadhar Sukul zegt dat volgens de World Health Organization (WHO) dit percentage kleiner dan 10% moet zijn. “Het liefst kleiner dan 5%, waarbij gevaar voor verspreiding minder is”, legt de functionaris uit.
Dorpen Boven Suriname ingenomen met voorlichting Covid-19

Dorpen Boven Suriname ingenomen met voorlichting Covid-19

De Medische Zending (MZ) is de afgelopen week richting Zuid-Suriname geweest voor voorlichting over en vaccinaties tegen het Covid-19-virus. Dit besmettelijke en zelfs dodelijke virus heeft de wereld nog steeds in haar greep. De dagelijkse cijfers in Suriname liegen er niet om. Maureen Van Dijk-Wijngaarde, onderdirecteur Medische Zaken van MZ heeft tijdens een op donderdag 7 oktober 2021 gehouden Covid-19-persconferentie onderstreept hoe zorgwekkend de situatie in Suriname is. “Er kan veel gebeuren in een week tijd”, zegt ze.
Minister Ramadhin neemt deel aan virtuele oriëntatiebijeenkomst met hoofdkwartier PAHO

Minister Ramadhin neemt deel aan virtuele oriëntatiebijeenkomst met hoofdkwartier PAHO

Op maandag 4 en dinsdag 5 oktober heeft minister Amar Ramdhin van Volksgezondheid een tweedaagse virtuele oriëntatiebijeenkomst bijgewoond, georganiseerd door het hoofdkwartier van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), gevestigd in Washington DC. De PAHO/WHO-vertegenwoordiger in Suriname, dr. Karen Lewis-Bell, directeur van Volksgezondheid, dr. Rakesh Sukul, en onderdirecteuren van Volksgezondheid, dr. Ritesh Dhanpat, mevr. Tania Sanrochman-Kioe A Sen en mevr. Diana Koswal vergezelden de minister tijdens de oriëntatiesessies, die werden gehouden middels het platform Zoom.
Minister Ramadhin neemt technisch rapport in ontvangst

Minister Ramadhin neemt technisch rapport in ontvangst

Op maandag 4 oktober overhandigde dr. Lewis-Bell officieel een door PAHO ondersteund technisch rapport getiteld “Assessment of Current Models for the Management of Chronic Conditions at the First Level of Care in Suriname” aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Het doel van deze evaluatie is het identificeren van sterke punten, geleerde lessen en eventuele leemten binnen de thans gebruikte modellen voor het beheer van chronische aandoeningen op eerstelijnszorg niveau in Suriname.
Ziekenhuizen ontvangen medische benodigdheden van Newmont Suriname

Ziekenhuizen ontvangen medische benodigdheden van Newmont Suriname

Newmont Suriname overhandigde op 1 oktober 2021 twee containers uit Project C.U.R.E met medische benodigdheden aan de ziekenhuizen. De twee containers hebben een waarde van ongeveer USD 947,642.56. De organisatie Project C.U.R.E. bestaat al langer dan 40 jaren en heeft al die jaren al ruim 150 containers in circa 50 landen met de waarde van USD 53,4 miljoen gedoneerd. Senior Director van Newmont Suriname, Mevrouw Shirley Sowma Sumter is trots en blij om wederom een waardige bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheidszorg. Volgens Sowma is één van de doelstellingen van het bedrijf in het kader van maatschappelijk ondernemen, zoveel als mogelijk een bijdrage te leveren aan gebieden en sectoren in nood. En naar zeggen van de Newmont Senior Director is de gezondheidszorg op dit moment een erg belangrijk onderdeel van onze samenleving, die ondersteuning behoeft. De organisatie Project C.U.R.E. opereert vanaf 2015 in Suriname en heeft van 2015 tot met 2019 steeds een substantiële bijdrage geleverd aan organisaties, die daar behoefte aan hadden.
Medische Zending in strijd om covidbarrières te doorbreken

Medische Zending in strijd om covidbarrières te doorbreken

De Medische Zending gaat de strijd aan tegen de covid-10-barrières. Maureen van Dijk-Wijngaarde, onderdirecteur Medische Zaken van MZ heeft tijdens een op 30 september 2021 gehouden Covid-19-persconferentie onderstreept hoe zorgwekkend de situatie in ons land is. “Uit de statistieken van de Medische Zending is gebleken dat alle personen die zijn overleden aan het coronavirus niet gevaccineerd waren”, zegt de onderdirecteur.
Ministerie van Volksgezondheid bedankt NCT voor bijdrage

Ministerie van Volksgezondheid bedankt NCT voor bijdrage

Vandaag heeft formeel de overdracht plaatsgevonden van het Nationaal Coordinatie Team (NCT) aan het Ministerie van Volksgezondheid. Het NCT is vanaf februari medeverantwoordelijk geweest voor de implementatie van het vaccinatieprogramma. In juni heeft het NCT aangegeven geleidelijk aan haar werkzaamheden over te dragen aan het Ministerie van Volksgezondheid. Dit betekent dat het ministerie in samenwerking met alle gezondheidsinstituten doorgaat met het vaccinatieprogramma.