Wereld Tuberculose Dag 24 maart 2022

Wereld Tuberculose Dag 24 maart 2022

24-03-2022

Tuberculose is nog steeds een publiek gezondheidsprobleem met naar schatting 10 miljoen patiënten in 2020 waarvan slechts 5.8 miljoen ontdekt en gerapporteerd waren, een daling van 18% vergeleken met 2019. Dit wordt toegeschreven aan de impact van covid-19-pandemie op de toegang tot essentiële diensten voor tuberculose onderzoek en bestrijding.

Tuberculose is een infectieziekte die voornamelijk de longen aantast en wordt overgedragen via de luchtwegen. Op 24 maart 1882 heeft de wetenschapper dr. Robert Koch de bacterie ontdekt, die verantwoordelijk is voor tbc. Door deze mijlpaal was het mogelijk om geneesmiddelen voor deze ziekte te ontwikkelen. 140 jaren na deze ontdekking vormt tbc nog steeds een ernstige bedreiging voor de wereldgezondheid, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Door de covid-19-pandemie en de maatregelen ter beteugeling van de spreiding van de infectie zijn we een paar stappen terug in de vorderingen geboekt in het veiligstellen van essentiële diensten voor tbc-bestrijding en het verminderen van de tbc-incidentie. Van de geschatte aantal tbc-patiënten zijn maar 58% gerapporteerd en de strategische doelen voor het beëindigen van de tbc-epidemie komen in gedrang.

In 2020 stierven er 1.3 miljoen mensen onder de hiv-negatieven en nog eens 214000 onder de hiv-positieven wereldwijd. Dit wordt onder andere toegeschreven aan verminderde toegang tot diagnostiek en behandeling. Wereldwijd is er geconstateerd dat er daling is in de beschikbare middelen voor de tbc-bestrijding. Dit terwijl het streven erop gericht is om meer fondsen beschikbaar te stellen.

Het Nationaal Tuberculose Programma (NTP) in Suriname heeft 93 tuberculose gevallen geregistreerd in 2021. Dit is een daling van 16% het jaar ervoor (110 gevallen in 2020 en in 2019 waren het 139). Het percentage succesvol behandelde gevallen in 2020 is 74% en 15 % zijn overleden. 10% van de gevallen zijn lost to follow up (hebben zich onttrokken aan de zorg en konden niet meer gecontact worden). Dit is een achteruitgang vergeleken met 2019 waar 78% succesvol behandeld waren en 2018 was dat nog 87%.

Ondanks we dus minder gevallen registreren wat het gevolg zou kunnen zijn van het massaal implementeren van hoest hygiënemaatregelen, moeten we er ook rekening mee houden dat er sprake kan zijn van onderdetectie van tbc-gevallen door hetzij minder toegang tot zorg faciliteiten of dat zorgverleners minder geneigd zijn om tbc te overwegen.

Het NTP probeert middels bijscholing van relevante stakeholders, een bijdrage te leveren aan de bestrijding van tbc. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn van tbc onder zowel de gezondheidswerkers als het algemene publiek. Het NTP zal zich verder sterk maken om tuberculose vroegtijdig te ontdekken bij voornamelijk hoge risicogroepen en ervoor te zorgen dat het behaalde percentage succesvol behandelde patiënten verder verbetert.

De gemeenschap wordt nogmaals opgeroepen de infectiepreventiemaatregelen in acht te nemen, welke noodzakelijk is voor het reduceren van de transmissie van zowel tuberculose als covid-19. Bij het hoesten wordt geadviseerd om gebruik te maken van een papieren tissue welke mond en neus bedekt. Na het hoesten de tissue in een gesloten ton wegzetten. Daarna de handen wassen met water en zeep of eventueel gebruik maken van een desinfecterend middel. Indien geen tissue bij de hand hoesten in de elleboogplooi.

De gemeenschap wordt eraan herinnerd dat tuberculose nog steeds een dreiging vormt voor de gemeenschap en daarom bij klachten van hoesten langer dan 2-3 weken, eventueel gepaard gaand met koorts, vermagering en nachtzweten te denken aan tuberculose. Maakt telefonisch contact met uw huisarts zodat de juiste instructies gegeven kunnen worden.

Aan de dienstverleners willen we herinneren om nog steeds tuberculose te overwegen bij bovengenoemde klachten. Alleen wanneer we intensief naar tuberculose gevallen uitkijken zullen we in staat zijn om ze vroegtijdig te detecteren en de transmissie te stoppen.

Op de beleidsmakers wordt een beroep gedaan om tbc als prioriteit te beschouwen en de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen voor een adequate tbc-bestrijding. Zonder duurzame financiering van de tbc-bestrijding zullen we de doelen zoals gesteld in de END TB-strategie niet halen en de beoogde levens niet redden

Heeft u verschijnselen die verdacht zijn voor tbc, zoals hoesten langer dan twee weken en/of koorts, vermagering en nachtzweten, maak telefonisch contact via je huisarts of het Nationaal Tuberculose Programma aan de Rode kruislaan # 03 en laat je onderzoeken op tuberculose.