Volksgezondheid start grondige evaluatie ARMULOV-regeling

Volksgezondheid start grondige evaluatie ARMULOV-regeling

06-04-2022

Deze commissie neemt het besluit voor de uitzending na objectieve toetsing. Aangezien de laatste evaluatie in 1995 is verricht en de ontwikkelingen op het medisch gebied in rap tempo zijn veranderd, acht het ministerie het noodzakelijk een analyse van deze voorziening te verrichten.