Volksgezondheid geeft vooralsnog geen toestemming voor organiseren evenementen

Volksgezondheid geeft vooralsnog geen toestemming voor organiseren evenementen

25-02-2022

Het ministerie heeft diverse gesprekken gehad met organisatoren van evenementen en staat open voor elke organisator om van gedachten te wisselen. Entertainment Bondru is ook op gesprek geweest bij minister Ramadhin waar het voorstel is gedaan om een pilot event te organiseren in de vorm van een festival op 13 maart 2022.

De bewindsman heeft aangegeven dat er een voorstel van het festival opgestuurd kan worden met de protocollen naar het ministerie. Dit zodat de werkgroep protocollen deze kan screenen om na te gaan als het mogelijk is om dit pilot event te houden in de vorm van een festival.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het voorstel nog niet ontvangen en is er dus vanuit het ministerie nog geen besluit genomen over het organiseren van dit pilot event.