Volksgezondheid brengt bezoek aan Kabalebogebied

Volksgezondheid brengt bezoek aan Kabalebogebied

18-02-2022

Volgens de gemeenschap is de gezondheidszorg sterk achteruitgegaan vanaf in 2017 besloten was dat de coördinatie van de gezondheidszorg door het Mungra Medisch Centrum (MMC) moest worden verleend. Daarvoor werd de zorg gecoördineerd door de Medische Zending (Stg. MZPHCS). De gemeenschap wenst de dienstverlening te ontvangen via de Medische Zending. Zij meent niet betrokken te zijn geweest in de besluitvorming rondom de overheveling van de zorg van MZ naar MMC. Dit werd ook bevestigd door de lokale gezondheidswerkers. Minister Amar Ramadhin en gevolg hebben aangegeven dat de regering voorstander is van burgerparticipatie en alles dat nodig is, zal inzetten om op een verantwoorde wijze de zorg in het gebied te coördineren.

De bewindsman gaf voorts aan dat zijn departement werkt aan een oplossing om het transport van zieke personen naar een gezondheidsinstelling te verbeteren. Volksgezondheidsdirecteur Rakesh Gajadhar Sukul liet optekenen dat er zorg gedragen is voor een medicijnenvoorraad voor minimaal 3 maanden voor de dorpen in het Kabalebogebied.

Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan de poliklinieken in het ressort. Het ministerie zal in de komende periode overleg plegen met de twee gezondheidsinstellingen om te komen tot een overeenkomst voor de coördinatie van de gezondheidszorg in het Kabalebogebied.