Unicef en Volksgezondheid zullen intensiever samenwerken

Unicef en Volksgezondheid zullen intensiever samenwerken

04-04-2022

De functionaris kreeg van de bewindsman een update over wat zich allemaal momenteel afspeelt in de zorg en waar reeds eerder door Unicef ondersteuning is aangeboden.  Minister Ramadhin sprak zijn dank uit voor de reeds geleverde steun in de strijd tegen Covid-19, met name gericht op kinderen.

Jean Gough stelde dit zeer op prijs en is bereid ondersteuning te bieden voor specifieke gebieden welke zijn besproken. Onde randere de ondersteuning om de achterstanden in het routine vaccinatieprogramma, met name kindervaccins, gezondheidseducatie en gezondheidsbevordering, Covid-19-projecten met als aandachtsgebied kinderen en jonge volwassenen en het stimuleren van borstvoeding.

Er zullen concrete afspraken gemaakt worden tussen Unicef en het ministerie om zo gauw mogelijk hieraan te werken.