Stuurgroep Communicatie Covid-19 gaat over in taskforce vaccinatie & planning

Stuurgroep Communicatie Covid-19 gaat over in taskforce vaccinatie & planning

14-03-2022

Het Ministerie van Volksgezondheid is de stuurgroep communicatie zeer erkentelijk voor de gedrevenheid en aanpak, waarmee er dagelijks is gewerkt aan diverse uitdagingen in deze Covid19 pandemie. In het begin van de pandemie is de start gemaakt om via massacommunicatie de burgers van Suriname te bereiken. Informatieverstrekking op diverse niveaus was noodzakelijk om het toedienen van vaccins op gang te krijgen. Su4Su en diverse actoren hebben er alles aan gedaan om alle burgers te bereiken, zodat de juiste keus kon worden gemaakt voor een vaccin. De stuurgroep communicatie heeft dit proces gecontinueerd en de strategische visie van het ministerie van Volksgezondheid uitgewerkt en geïmplementeerd met de diverse actoren uit de samenleving. Als werkarm fungeerde het expertpanel, dat bestaat uit vertegenwoordiging van de buurtverenigingen en buurthuizen, de medische sector, de Communicatie Dienst Suriname, Medische zending, de PAHO, het Surinaamse Rode Kruis, het jeugdinstituut, als spil voor de implementatie van het Covid19 beleid. Net als de rest van de regio, heeft ook Suriname te kampen met een lage vaccinatiegraad. Vaccineren blijft een persoonlijke keus voor elke burger. De rol van de stuurgroep communicatie was ook het optimaliseren van de juiste informatieverstrekking en het tegengaan van ‘fake news’.

Minister Amar Ramadhin heeft in een speciaal overleg, zijn waardering uitgesproken over de stuurgroep communicatie, die veelal op de achtergrond harde noten heeft gekraakt. En processen heeft opgestart en ingericht. De samenleving kent de stuurgroep van de wekelijkse persconferenties, dialoogsessies en de buurt interventies. ‘Het Ministerie van Volksgezondheid heeft continu herhaald, ook bij de DNA-vergaderingen, hoe belangrijk het werk is dat jullie verrichten. Op basis hiervan gaan wij door met de voortzetting van de samenwerking.’ De leden van de stuurgroep gaan over in de taskforce vaccinatie & planning om landelijk bewustwording te bewerkstelligen op het gebied van kindervaccinaties, covid19 vaccinaties en overige vaccinaties. Ook het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de verschillende doelgroepen wordt hierin opgenomen. “Preventie blijft de leidraad voor nu en de toekomst, wij moeten ten alle tijden voorbereid zijn”, zegt Soenita Nannan Panday-Gopisingh, voorzitter van de stuurgroep communicatie.

‘Jezelf beschermen en de maatregelen in acht nemen blijven namelijk een aandachtspunt. En gezond leven en vaccinatie zijn de ultieme manieren, die hiervoor kunnen zorgen’, zegt Javier Asin (NCT-coördinator en lid van de stuurgroep). Veilig leven, veilig wonen en veilig werken blijven de belangrijkste uitgangspunten om het huidig sociaal-, economisch-, en maatschappelijk klimaat van ons land te optimaliseren. ‘En daar gaan we dus ook mee door in de nieuwe setting van de taskforce vaccinatie & planning.