Getroffen gebieden worden voorzien van medicamenten

Getroffen gebieden worden voorzien van medicamenten

24-03-2022

In dit kader heeft het Ministerie van Volksgezondheid in overleg met de Medische Zending besloten om de getroffen gebieden te voorzien van medicamenten ter voorbereiding op een mogelijke uitbraak.

De overdracht van de medicamenten heeft op donderdag 24 maart 2022 plaatsgevonden.

De medische situatie in de getroffen gebieden wordt nauwkeurig gemonitord door de Medische Zending.