Volksgezondheid werkt aan bevoorrading schaarse medicamenten

Volksgezondheid werkt aan bevoorrading schaarse medicamenten

05-04-2021

De tekorten worden opgevangen om het BGVS na langer dan een jaar wederom in staat te stellen zelf medicijnen in te kopen. Het is te verwachten dat deze schaarse medicamenten binnen een week ingevlogen worden, omdat het ministerie van Financiën extra middelen beschikbaar stelt.

Dit probleem wordt erkend en er is al gecommuniceerd met de voorzitters van de Nationale Ziekenhuis Raad, de Vereniging van Medici in Suriname en de relevante specialisten. Er wordt gewerkt aan een spoedige oplossing in het belang van de gezondheidszorg en de regering doet er alles aan om herhaling van dit ontstane ongerief te voorkomen.