Volksgezondheid draagt ambulanceboten over aan Justitie en Politie

Volksgezondheid draagt ambulanceboten over aan Justitie en Politie

26-04-2021

De ambulanceboten maken deel uit van enkele vaartuigen die met middelen uit het vorige COVID-19 Noodfonds zijn aangeschaft en ter beschikking waren gesteld van het ministerie van Volksgezondheid. Het departement beschikt echter over het personeel noch een afdeling die belast is met watervervoer of de zorg op het water. Daarom is binnen regeringsverband gekeken naar mogelijkheden om de vaartuigen in het beheer te brengen van autoriteiten die daartoe wel in staat zijn.

De keus was tussen de Kustwacht en de Maritieme Politie. Na overleg werd gezamenlijk besloten de vaartuigen over te dragen aan het ministerie van Justitie en Politie, afdeling Maritieme Politie. Deze afdeling kan dan haar taken op de wateren uitvoeren, zoals: controlewerkzaamheden, surveilleren en vooral het beheersbaar houden van COVID-19 door de invaart van schoeners uit Braziliƫ intensiever te controleren.

Ministerie Amar Ramadhin van Volksgezondheid toonde zich ingenomen met de overdracht, omdat de boten nu op de juiste plek zijn. Een van de vaartuigen is ingezet in Nickerie voor voornamelijk ziekentransport in de gebieden langs de Corantijnrivier. De overige boten zullen deze week nog te water gelaten worden. Volgens de bewindsman staan twee andere boten, waarvan de betaling al rond is, klaar voor verscheping naar Suriname. Ook deze vaartuigen zullen worden overgedragen aan het ministerie van Justitie en Politie. Ze zullen worden ingezet voor de patrouilles en surveillances langs de rivieren. Dit omdat veel illegalen het land via de waterwegen in het oosten en het westen, maar ook via de monding van de Suriname- en de Commewijnerivier binnenkomen.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie wees in deze op de schoeners in de omgeving van de Wijdenboschbrug. Ook zouden personen met jachten naar binnen komen zonder dat zij de immigratieprocedure hebben ondergaan. Tegen de achtergrond van de derde Covid-19-golf, voornamelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van verschillende varianten, spreekt de bewindsman van een gevaarlijke tendens. Hij meent dat met de vaartuigen er veel adequater opgetreden kan worden tegen illegalen.