Vaccinatiebereidheid afgelopen periode toegenomen

Vaccinatiebereidheid afgelopen periode toegenomen

07-10-2021

Om in te spelen op de toenemende vaccinatiebereidheid zal de overheid overgaan tot het faciliteren via meerdere en grotere prikaccommodaties. Ten aanzien van het swabben worden alternatieven bekeken om de mogelijkheden te verruimen.

De medicus heeft verder een uitzetting gegeven over de opnamecijfers over de maand september, waaruit blijkt dat meer dan driekwart (77.8%) van de personen niet gevaccineerd is. “Als we kijken naar de overlijdens dan merken we dat de groep niet-gevaccineerden nog steeds het grootste aandeel heeft.” De groep volledig gevaccineerden heeft een klein en de deels gevaccineerden een iets groter aandeel. Nannan Panday-Gopising zegt verder dat er bij de opnames meer sprake is van vrouwen. Bij de overlijdens gaat het grotendeels om mannen.