Terrassen vooralsnog gesloten!

Terrassen vooralsnog gesloten!

26-04-2021

De regering is zich terdege ervan bewust dat zoals in andere delen van de wereld, ook hier in Suriname diverse sectoren zwaarder zullen worden getroffen dan andere. Zij zoekt dan constant de juiste balans tussen de economie en het waarborgen van de openbare gezondheid. Hierbij zijn de uitdagingen manifest en komen diverse belangen soms tegenover elkaar te staan. Het streven van de overheid is dan ook om zo veel als mogelijk betrokkenheid te bewerkstelligen in het komen tot de nodige maatregelen. In deze is het advies van de medici, na gedegen overleg, steeds doorslaggevend.

Epidemioloog Radjesh Ori, waarnemend directeur van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG), vertelt waarom de terrassen weer gesloten moeten worden: “Alle plekken waar er mensen bij elkaar komen die de verspreiding van Covid-19 of het risico daartoe kunnen verhogen, zoals de casino’s en overdekte markten, zijn gesloten. Zo ook de terrassen omdat onder andere bij terrassen mensen langer bij elkaar zitten. Ze converseren met elkaar en nuttigen voeding en drank, waarbij men genoodzaakt is de mond- en neuskap bescherming af te zetten. Het risico is dus groter”.

“In deze fase waarin we zitten, de derde golf dus, willen we voorkomen dat de situatie onbeheersbaar wordt. Vandaar dat de maatregelen nu worden getroffen, want we zien dat we in een stijgende trend zijn. Er is nog geen teken dat het aantal cases omlaag gaat, dus we zijn nog niet over de berg”.

De BOG-functionaris geeft aan dat de samenleving alle voorzorgsmaatregelen moet nemen om het risico op transmissie drastisch te verminderen. Vandaar dat de maatregelen zijn geïmplementeerd door de regering op advies van het Outbreak Management Team (OMT). Hij benadrukt dat alle activiteiten die het risico op verspreiding van Covid-19 kunnen vergroten in deze periode zijn stopgezet. “Zolang de toename van het aantal positieven boven de 20% blijft en we niet over de berg zijn, zullen deze verscherpte maatregelen blijven gelden.”