Suriname ontvangt partij Moderna-vaccins

Suriname ontvangt partij Moderna-vaccins

15-07-2021

Het vaccin is uitgebreid beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). In Nederland adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren met een mRNA-vaccin op het moment dat zij een oproep krijgen. Moderna is een mRNA-vaccin met een bijzonder goede beschermingsgraad. Directeur van Volksgezondheid Rakesh Gajadhar Sukul benadrukt dat het verzoek is ingewilligd na heel veel voorbereidend werk. “Wij hebben advies gekregen van de medische vakgroep gynaecologie om zoveel mogelijk zwangere vrouwen te vaccineren, vooral zij die boven de 30 jaar zijn en ook degenen die een risicofactor hebben. Er wordt door medisch deskundigen overal in de wereld geadviseerd om een mRNA-vaccin te gebruiken voor zwangere vrouwen. Er is genoeg data en de statistieken zijn positief,” aldus de directeur.

Het Moderna-vaccin zal ingezet worden op specifieke indicaties. Zwangerschap is een van de indicaties, maar ook kankerpatiënten die een chemotherapie ondergaan zullen met dit mRNA-vaccin ingeënt worden. Aan de technische adviescommissie voor vaccineren is advies gevraagd welke specifieke risicogroepen nog kunnen worden toegevoegd om het Moderna vaccin te mogen ontvangen. De directeur Volksgezondheid benadrukt dat er voldoende AstraZeneca en Sinopharm-vaccins zijn voor de hele populatie. “Elk vaccin dat goedgekeurd is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is goed. Wij moeten zoveel mogelijk Surinamers inenten om de kans op ernstige ziekte en mortaliteit te verkleinen,” zegt directeur Gajadhar Sukul. De Volksgezondheidsfunctionaris spreekt de hoop uit dat veel meer landgenoten gaan vaccineren, zodat groepsimmuniteit bereikt kan worden. Hij merkt op dat dan pas de druk op de zorgsector zal afnemen en er ruimte zal zijn om beleid ui te stippelen om de gezondheidszorg te verbeteren.