Suriname beschikt binnenkort over AstraZeneca Covid-vaccins

Suriname beschikt binnenkort over AstraZeneca Covid-vaccins

04-02-2021

Covax geeft verder aan dat Suriname genoeg documenten heeft overlegd om aan te tonen dat ze gereed is om het Pfizer-vaccin te gebruiken. In verband met beperkte beschikbare doses en andere uiteenlopende redenen, komt Suriname helaas niet in aanmerking voor de eerste distributie ronde van het Pfizer-vaccin. Van de 72 landen die interesse hebben getoond voor deze ronde, zijn slechts 18 landen in aanmerking gekomen. Vermeldenswaard is dat geen enkel Caribisch land behoort tot de 18 geselecteerde landen. Covax geeft in de correspondentie aan dat het transmissierisico en het sterftecijfer medebepalend zijn geweest bij de selectie.