STATEMENT MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID SURINAME

STATEMENT MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID SURINAME

09-04-2021

In overeenstemming met het nationale en internationale protocol wordt in Suriname monitoring en onderzoek gedaan naar meldingen van bezorgdheden na vaccinatie en dergelijke meldingen worden serieus genomen, aangezien veiligheid onze eerste zorg is. Voor elk van deze gemelde gevallen wordt een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd door het “Adverse Events Following Immunisation Team (AEFI)”.

Tot op heden is er wereldwijd bevestigd dat geen sterfgevallen na vaccinatie met het vaccin dat momenteel in Suriname wordt gebruikt, geassocieerd zijn met het vaccin. WHO’s Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GAVCS), het Europees Medicament Agentschap (EMA) en de Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) van het Verenigd Koninkrijk hebben meldingen van mogelijke ernstige ongewenste voorvallen, waaronder sterfgevallen, onderzocht en zijn allemaal tot de conclusie gekomen dat er geen verband is met het vaccin. De voordelen van het gebruik van het AstraZeneca-vaccin wegen zwaarder dan de mogelijke risico’s, waaronder zeer zeldzame ernstige voorvallen.

Het risico op ernstige ziekte, overlijden of ziekenhuisopname als gevolg van COVID-19-infectie is buitengewoon ernstig. Vaccinatie is een van de belangrijkste instrumenten om COVID-19 te voorkomen en de pandemie in de nabije toekomst te beëindigen.

Zowel de WHO als het Europees Geneesmiddelenbureau adviseren dat landen moeten blijven vaccineren met het AstraZeneca-vaccin om levens te redden en ernstige ziekten te voorkomen.

Omdat Suriname nu de derde golf van de pandemie ingaat en met de aanwezigheid van alle drie zorgwekkende varianten van het virus, is het nu nog belangrijker dat personen worden gevaccineerd.

Aangezien de voordelen van het vaccin groter zijn dan de risico’s, beveelt het ministerie van Volksgezondheid aan om het AstraZeneca-vaccin te blijven gebruiken in de strijd tegen COVID-19. Dit besluit is genomen na breed overleg met de Surinaamse infectiologen en de Technische Adviescommissie Vaccinatie.

Gevaccineerde personen worden aangemoedigd om eventuele zorgen aan hun huisarts of aan 178 te melden en onmiddellijk medische hulp in te roepen als ze ernstige klachten hebben, zoals aanhoudende en ernstige hoofdpijn, ademhalingsmoeilijkheden of aanhoudende pijn op de borst of buik.