PAHO en USAID ondersteunen RGD in COVID-19-vaccinatie

PAHO en USAID ondersteunen RGD in COVID-19-vaccinatie

04-11-2021

Suriname beleeft momenteel de vierde golf van COVID-19, terwijl wordt gewerkt aan het bereiken van een hoge (ten minste 70%) vaccinatiedekking van de doelgroep populatie. Met vele uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg heeft de RGD de capaciteit van haar diensten uitgebreid om de vaccinatie en het beheer van eventuele bijwerkingen te verzorgen. De meeste RGD-klinieken dienen nu ook als vaccinatiecentra naast het verlenen van routinematige eerstelijnszorg, en er is goede medische uitrusting nodig om de gemeenschap adequate gezondheidsdiensten te kunnen verlenen.

De schenkingen van PAHO en USAID aan de RGD bestonden uit 12 kamerschotten, 90 stoelen, 160 veiligheidsbrillen, 900 reservoirzakmaskers en 33 zuurstoftanks met een inhoud van 55 kubieke meter. De zuurstoftanks werden gevuld met zuurstof en toebehoren zoals regelaars, weerhaakverbindingen en luchtbevochtigers.

USAID heeft samengewerkt met PAHO om de landen van het oostelijk en zuidelijk Caribisch gebied te ondersteunen in hun Nationaal COVID-19 Vaccinatie Implementatieplan. In Suriname worden onder meer de volgende gebieden ondersteund:

*Dienstverlening: verbetering van de toegang tot en het gebruik van normen voor infectiepreventie en -bestrijding (Infection Prevention and Control, IPC), persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), veilige klantenstromen en AEFI-kits voor de RGD-faciliteiten die zijn aangewezen voor COVID-19-vaccinatie

*Beleid, planning en coördinatie: Technische bijstand voor de coördinatie en operationalisering van het nationale inzet- en vaccinatieplan voor COVID-19, waaronder ondersteuning van vaccinatiemissies naar inheemse- en marron-dorpen in West-Suriname

*Ondersteuning van de coördinatie en de logistieke aspecten van de COVID-19 vaccinatie, waaronder de opleiding van gezondheidswerkers in de RGD (een opfriscursus wordt deze maand verzorgd)

*Ondersteuning van het ontwerp en de implementatie van een informatiesysteem met inbegrip van instrumenten en databases voor de registratie van de toegediende vaccindoses en de analyse en rapportage van gegevens. Dit is de DHIS2-database in de laatste stadia van ontwikkeling