PAHO doet schenking aan bejaardentehuizen

PAHO doet schenking aan bejaardentehuizen

09-04-2021

Karen Lewis-Bell, de PAHO/WHO Representative, in Suriname benadrukt dat er in samenwerking met de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen (IVV) nagegaan is of de bejaardentehuizen voldoende voorzien zijn van de nodige middelen tegen de bestrijding van dit virus. Ook is ervoor gezorgd dat het personeel van de bejaardentehuizen adequaat getraind is op het gebied van infectie, preventie en controle. Op basis hiervan worden deze tehuizen van persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien om zodoende de spreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, is zeer ingenomen met de schenking, gezien de bejaarden ook tot een risicogroep van het COVID-19 virus behoren. De bewindsman zegt tevens blij te zijn dat de Canadese overheid bereid is de Surinaamse gemeenschap te ondersteunen. Verder benadrukte hij dat er samen met de leiding van de IVV gekeken zal worden hoe de distributie van de middelen zal plaatsvinden onder de bejaardentehuizen. Tot slot benadrukte de minister dat het ministerie uitkijkt naar een intensievere samenwerking met Canada, voor preventie tegen het COVID-19 virus.

De heer Patrick Healy (Honorary Consul of Canada) gaf aan dat Canada al jaren op diverse gebieden verbonden is met Suriname. Gezien de COVID-19 omstandigheden wereldwijd is het voor Canada zeer noodzakelijk middels schenkingen via de PAHO een bijdrage te leveren. Healy stelt dat Canada door zal gaan met het ondersteunen van de gezondheidssector in Suriname en de PAHO bevestigd dat er inmiddels wederom fondsen zijn geschonken vanuit de Canadese overheid.