Onderzoeksrapport over mensen overleden na vaccinatie afgerond

Onderzoeksrapport over mensen overleden na vaccinatie afgerond

30-04-2021

Deze subcommissie bestaat uit deskundigen die niet gerelateerd zijn aan of in dienst zijn van de overheid, zo nodig aangevuld met andere externe deskundigen. Nadat de AEFI commissie haar onderzoeksrapport bij de subcommissie van de NITAG heeft ingeleverd, wordt dit rapport nauwgezet bestudeerd met als doel de waarschijnlijkheid van een relatie tussen vaccinatie en overlijden/ernstige aandoening vast te stellen.

De conclusie van deze evaluatie is op 26 april 2021 aan de directeur van het Ministerie van Volksgezondheid doorgeleid. De genoemde subcommissie heeft de evaluatie van drie (3) eerder ingediende onderzoeksrapporten over mensen overleden na vaccinatie met het ChAdOx1 nCoV- 19 Corona Virus Vaccin ((Recombinant), COVISHIELD™/ SSI, Batch 4120Z029), afgerond.

Na nauwkeurig onderzoek en overleg over de doodsoorzaken van deze personen, kan de commissie aangeven dat er geen indicatie is voor een oorzakelijk verband tussen de vaccinatie en het overlijden. Het ministerie van Volksgezondheid wenst hierbij te benadrukken dat op basis van het evaluatierapport van de AEFI-commissie er geen reden bestaat om te twijfelen aan de betrouwbaarheid en veiligheid van het in Suriname gebruikte Covid-19 vaccine en gaat op de gebruikelijke wijze het vaccinatieplan continueren. De samenleving wordt gevraagd om zoveel mogelijk de berichten van het ministerie van Volksgezondheid te volgen inzake het vaccinatieprogramma en roept een ieder op zich zoveel mogelijk te registreren voor het vaccineren op de website www.laatjevaccineren.sr .

Vaccinatie tegen Covid-19 is naast de gebruikelijke preventiemaatregelen een belangrijk instrument in de strijd tegen Covid-19.