OFFICIELE BERICHTGEVING OMTRENT COVID-19 MAATREGELEN

OFFICIELE BERICHTGEVING OMTRENT COVID-19 MAATREGELEN

10-04-2021

Dit geeft aan dat wij te maken hebben met sneller verspreidende varianten van het virus in de afgelopen 10-14 dagen. Het percentage positieven is opgelopen tot 20%. De verwachting is dat het dagelijks aantal positieven verder fors kan oplopen.  Gezondheidsautoriteiten vragen bijzondere aandacht voor deze verontrustende ontwikkeling.

Zorgwekkender is het feit dat de situatie in de ziekenhuizen, die de Covid-19 zorg moeten bieden, zeer precair is en dat een toename van infecties mogelijk kan leiden tot maximale bezetting van zorg- en IC-capaciteit. Maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat een dergelijke situatie ontstaat, welke nog meer druk zal uitoefenen op de reguliere gezondsheidszorg.

Hedenmiddag heeft het Ministeriele Cluster Team overleg gehad met de Covid Commissie van de Nationale Assemblee, waarbij informatie is verstrekt door het Outbreak Management Team. De voorstellen tot aanscherping van de Covid-19-maatregelen en de discussies in de DNA zijn daarna besproken met de President.

Uiteindelijk is besloten de volgende maatregelen voor de periode 10 tot en met 23 april af te kondigen. Hierbij is rekening gehouden met reeds geplande activiteiten dit weekend en ook de tijd welke het bedrijfsleven nodig heeft om aanpassingen in hun bedrijfsvoering te maken.

De Regering zal de ontwikkelingen blijven volgen en tussentijdse monitoring uitvoeren en op basis van de bevindingen eventuele aanpassingen maken in het regime van de maatregelen.

Vanaf zaterdag 10 april 2021 tot en met vrijdag 23 april 2021 gelden de volgende maatregelen:

De algemene maatregelen blijven van kracht;

 1. Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten (dit geldt niet voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar)
 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht.
 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.

Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.  

Maatregel 1

Het uitgaansverbod is vanaf zaterdag 10 april 2021 tot en met vrijdag 23 april 2021 ingesteld van;

 • Zaterdag 10 en zondag 11 april van 18:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.
 • Maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april dagelijks van 20:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.
 • Vrijdag 16 april van 20:00 FULL LOCK DOWN tot maandag 19 april tot 05:00 in de ochtend.
 • Maandag 19 april tot en met vrijdag 23 april dagelijks van 20:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.

Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan vijf (5) personen. Dit geldt niet voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een protocol is. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Deze zijn potentiële “mass spreading” events (hiervoor mag onder geen beding toestemming/ontheffing gegeven worden door de autoriteiten!) Illegale feesten zullen aanzienlijk beboet worden.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn (indien de ruimte de anderhalve meter afstand toelaat). Dit met inachtneming van de COVID19 maatregelen. Hierbij zijn uitvaartbedrijven verplicht aan te melden bij het covid19 clusterteam.

Maatregel 4

Alle sportactiviteiten (dus met inbegrip van individuele sportactiviteiten en contactsporten) zijn verboden.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. (Op verplicht masker gebruik zal worden toegezien)

Maatregel 6

In de periode van zaterdag 10 april 2021 tot en met vrijdag 23 april 2021 gelden voor publiekelijk toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, het volgende:

De navolgende sectoren zijn gesloten voor het publiek

 1. Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
 2. Bordelen;
 3. Bars;
 4. Indoor dining
 5. Casino’s;
 6. Gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
 7. Kansspelkantoren;
 8. Recreatieoorden;
 9. Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;
 10. Kappers, kapsalons, schoonheidssalons en barbershops.
 11. Malls, kledingzaken, detailhandelszaken.
 12. Kerken, tempels, moskeeën en andere gebedshuizen.

De navolgende sectoren zijn open voor het publiek onder strikte naleving van de protocollen

 1. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten.
  • Afhaal of bezorging; van maandag tot vrijdag is afhalen mogelijk tot 19:00 uur en levering tot 23:00 uur. Zaterdag en zondag is levering mogelijk van 05:00 tot 23:00 uur
 2. Supermarkten, bakkerijen, apotheken, drogisterijen, poliklinieken.

Maatregel 7

De bewaking van onze gesloten landsgrenzen wordt opgevoerd aangezien verdere import van COVID19 varianten, een reëel gevaar vormt. Uiteraard zullen slechts repatrianten met quarantainemaatregelen worden toegelaten.

De grens via de lucht is dus uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:

 1. Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
 2. Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8

Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo en voor medische noodgevallen.

Maatregel 9

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Maatregel 10

Overheidskantoren zijn in de periode van zaterdag 10 april 2021 tot en met vrijdag 23 april 2021 gesloten. Personeel moet, van huis uit werken en via zoom of andere media vergaderen/overleggen. Dat geldt niet voor de hoge colleges van Staat (Regering, DNA). Dit geldt ook niet voor essentiële diensten van de overheid.

Maatregel 11

Het toezicht op de naleving van de mondkapjes plicht op de werkplek (kantoren, bedrijfsruimten, ziekenhuizen etc.) wordt opgevoerd door mensen aan te wijzen die hierop letten en optreden.

Maatregel 12

Het is eenieder, verboden om alcohol te gebruiken in het openbaar. Dit n.a.v. de statistieken waarbij diverse besmettingen hebben plaatsgevonden bij personen die zich hebben opgehouden bij supermarkten. M.n. het alcoholgebruik en het onnodig ophouden in de nabijheid van winkels en supermarkten is per heden verboden en er zal hiertegen worden opgetreden.

Maatregel 13

Er mag per gezin slechts 1 (een) persoon toegelaten worden tot supermarkten en andere zaken die volgens het protocol zijn opengesteld.

Maatregel 14

Markten zijn gesloten. Marktverkopers, groente- en fruitventers kunnen langs de straat/weg hun waar aanbieden.

Maatregel 15

Alle winkels en overige publieke plekken dienen van maandag tot en met vrijdag uiterlijk 19.00 uur hun deuren te sluiten voor het publiek.

Maatregel 16

Het onderwijsproces zal voor de komende weken worden stopgezet.

 

Vermeldenswaard zijn de volgende besluiten:

 1. De handhaving zal intensiever zijn gedurende de komende periode.
 2. Het gebruik van alcohol in het openbaar is per zaterdag 23 januari 2021 verboden.
 3. Het onnodig en zonder reden ophouden in groepsverband voor een winkel is verboden.

Opmerking;

Op de bevolking doen wij een beroep thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, doktersbezoek, of boodschappen uit huis te gaan. Wij brengen nogmaals in herinnering dat het dragen van een mondneusmasker verplicht is. Met name in openbare ruimten, voertuigen en in de nabijheid van groepen mensen. Laat u zich reeds bij beginnende symptomen zo snel mogelijk testen en isoleert u zich van collega’s en familie totdat de test uitslag bekend is.

COVID-19 gerelateerde klachten of verschijnselen kunnen zijn:

– Koorts (temp vanaf 37,5°C) zonder duidelijke andere oorzaak (of koortsig gevoel)

– Hoesten

– Verlies van smaak of reuk

– Lichaamspijnen of spierpijnen zonder duidelijke andere oorzaak

– Diarree of braken

– Misselijkheid

– Vermoeidheid

– Koude rillingen

– Kortademigheid

– Keelpijn

– Verwardheid

– Hoofdpijn (relatief vaak achter de oogbollen)

– Loopneus

– Algehele malaise/algeheel onwel bevinden

– Ontsteking aan handen of voeten

 

Tot slot zij vermeld dat alle goedgekeurde protocollen te zien zijn op de website van het BOG: www.bogsuriname.com