NEDERLAND STEUNT SURINAME MET MASSALE HOEVEELHEID VACCINS

NEDERLAND STEUNT SURINAME MET MASSALE HOEVEELHEID VACCINS

31-05-2021

Suriname had ook het verzoek gedaan voor het beschikbaar stellen van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en de inzet van Nederlands medisch personeel in het kader van het bestrijden van de Covid19-pandemie. Gezien de acute behoefte aan medicinaal zuurstof zal met ondersteuning van het Nederlandse ministerie van Defensie een tweetal zuurstofcontainers worden ingezet in Suriname.

Oud-Directeur-Generaal van het RIVM, dr. M. Sprenger, zal vanuit de Nederlandse kant de coördinatie van de steun op zich nemen. Samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra (NFU) kijkt hij naar een zo spoedig mogelijke inzet van medisch personeel in Suriname. In Suriname zal de coördinatie worden geleid vanuit het ministerie van Volksgezondheid.

Details en planning worden de komende dagen verder uitgewerkt door Nederlandse- en Surinaamse partners en gecoördineerd door de Surinaamse ambassadeur in Nederland.