Minister Ramadhin schenkt beschermingsmiddelen in Nickerie

Minister Ramadhin schenkt beschermingsmiddelen in Nickerie

16-06-2021

De bewindsman gaf aan dat de regering de in nood getroffen gebieden ondersteund met minimale basisgoederen. “Ik ben vandaag hier om ook persoonlijk mijn bijdrage te leveren en te oriënteren in het gebied. Naast andere gebieden hebben we ook in Wageningen te maken met de verspreiding van het Covid-19 virus en los daarvan onder gelopen gebieden. Het is heel jammer om aan te zien, maar gelukkig zien we dat grote delen van het water is teruggetrokken. Het stemt goed, maar de bedoeling is dat we de samenleving moeten gaan ondersteunen”, zei de bewindsman tijdens zijn bezoek.

Ramadhin is van mening dat deze actie van de regering niet bij een persoonlijke en eenmalige actie zal blijven. “Ik denk dat er een goede en structurele oplossing gevonden moet worden voor dit probleem en dat we ook moeten kijken hoe wij dit probleem in de toekomst kunnen oplossen”, stelde de minister. Volgens hem moeten mensen zich zoveel mogelijk proberen te houden aan de Mohana-maatregelen (mondkap op, handen wassen, houd afstand!). Hij hoopt dat de samenleving kan inzien dat de regering in ieder geval denkt aan personen die in nood verkeren en hen niet in de steek laat.

De minister heeft speciaal voor Apoera twee ventilatiemeters, 5000 mondkapjes en 80 liters alcohol geschonken aan de districtscommissaris (dc) van Kabalebo Josta Lewis. De dc is eenieder die een bijdrage heeft kunnen leveren dankbaar.