Middelen Covid-19 Fonds zullen gebruikt worden voor Covid-vaccinatie activiteiten

Middelen Covid-19 Fonds zullen gebruikt worden voor Covid-vaccinatie activiteiten

01-11-2021

Van verschillende bevriende landen heeft Suriname vaccins gedoneerd gekregen, waaronder de USA, China, India en Nederland. Ook zijn er toezeggingen van Spanje, Roemenië en Argentinië voor het schenken van vaccins aan Suriname. Het koninkrijk der Nederlanden heeft in mei 2021 de toezegging gedaan Suriname vaccins te schenken, welke in voldoende mate beschikbaar zijn om een aanzienlijk deel van de totale populatie van Suriname volledig te kunnen vaccineren. Bovendien zijn er nog 2 zendingen van het Pfizer vaccin vanuit de CARPHA in planning richting Suriname.

Het is van belang om het Coranavirus de grond in te drukken en dit kan uitsluitend door de vaccinatiecampagne op hoog tempo te continueren en uit te voeren. Er wordt geprobeerd om tot eind van het jaar minimaal 80% van de doelgroep populatie volledig te hebben gevaccineerd en zodoende het nieuw gevaccineerd normaal in te gaan.

Berichten hebben het Ministerie bereikt dat een volksvertegenwoordiger onderzoek wenst te doen naar bestedingen uit het Covid Vaccinatie Fonds Suriname. Het Ministerie van Volksgezondheid en het bestuur van het Covid Vaccinatie Fonds Suriname zullen in het kader van transparant bestuur volledige medewerking verlenen aan dit gevraagd onderzoek. Sinds de oprichting van dit Fonds zijn er geen trekkingen geweest uit dit Fonds, aangezien er genoeg vaccins gedoneerd zijn aan Suriname. Als gevolg van  deze donatie van vaccins door onze bilaterale partners, zijn de middelen welke zijn gestort op de rekeningen van het CVFS niet noodzakelijk geweest voor de aanschaf van vaccins.

In overeenstemming met het doel van het CVFS is er vanuit het Ministerie van Volksgezondheid voorgesteld om de middelen aan te wenden voor Covid-vaccinatie activiteiten ter uitvoering van de vaccinatie campagne. Het Ministerie van Volksgezondheid zal binnenkort nader ingaan op dit bericht in een persconferentie.