Media workshop ‘Sociaal en economisch verantwoord normaliseren’

Media workshop ‘Sociaal en economisch verantwoord normaliseren’

11-10-2021

Maureen van Dijk, onderdirecteur van de Medische Zending (MZ) gaf een uitéénzetting over de situatie in verschillende gebieden per district. Hierbij heeft zij de werkwijze van MZ uitvoerig toegelicht. Assembleelid Roy Mohan, ook lid van de vaste commissie Volksgezondheid in het parlement, was zeer verheugd met de workshop. Hij heeft samen met de overige deelnemers meerdere oplossingen aangeboden om de maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

De integrale aanpak vanuit het ministerie van Volksgezondheid wordt toegejuicht en de inzet van impactvolle burgers om het informatiebereik te bespoedigen en vergroten. Ook het Elsje Finck-Sanichar College (COVAB) was vertegenwoordigd in de workshop, om gezamenlijk te werken aan oplossingen in deze uitdagende periode. Radio 10 vond de sessie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat zaken in de juiste context worden geplaatst.

Het geheel is afgesloten met een lunch en de afstemming over het contact met de media. De interpretatie van de boodschappen is te allen tijde belangrijk om ervoor te zorgen dat informatie juist en actueel wordt overgebracht. Het informeren en consulteren staan hierbij centraal om te komen tot gezamenlijke besluiten alsook het samen handelen en ondersteunen van burgerinitiatieven.