Jongeren Commewijne laten zich massaal vaccineren

Jongeren Commewijne laten zich massaal vaccineren

09-10-2021

Hakiem Lalmahomed, initiatiefnemer tevens coördinator van de vaccinatiecampagne, acht het van belang dat jongeren zich laten vaccineren om zodoende beschermd te zijn tegen het COVID-19-virus. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen heeft het onderwijssysteem veel stremming ondervonden. ‘’Ons onderwijs, de jeugd en de toekomst zijn belangrijk,’’ zegt Lalmahomed met het oog op de start van het nieuwe schooljaar op maandag 11 oktober. Hiermee benadrukt hij tevens de importantie van vaccinatie voor de doelgroep.

De initiatiefnemer heeft de volledige ondersteuning gehad van de parlementariërs Roy Mohan en Soerjani Mingoen-Karijomenawi, ressortraadsleden van Commewijne, Vereniging Jongeren Commewijne en VHP-jongeren Commewijne.