Granman Aboikoni krijgt bezoek van minister Ramadhin

Granman Aboikoni krijgt bezoek van minister Ramadhin

16-10-2021

De Volksgezondheidsminister heeft na een korte kennismaking met Aboikoni deelgenomen aan een krutu te Asidonhopo met het traditioneel gezag. De delegatie van de minister, welke bestond uit de directeur van Volksgezondheid drs. R.Gajadhar Sukul, de directeur van de Medische Zending, H.Jintie, de Focalpoint eerstelijnszorg drs. V.Ramlakhan, speciale afgezant van Nederland dr. Marc Sprenger hebben diverse vragen beantwoord over het vaccineren tegen Covid-19 en over het virus. De minister heeft in zijn redevoering duidelijk naar voren gebracht dat de overheid ervoor moet zorgen dat elke Surinamer beschermd moet worden tegen dit virus en de gevolgen daarvan. Het probleem is reëel en mag niet onderschat worden.

Tijdens deze krutu is duidelijk naar voren gekomen dat er nog steeds behoefte is aan informatie alvorens men zal overgaan tot het vaccineren tegen Covid-19. De belangrijkste obstructies om te vaccineren zijn misinformatie en fake nieuws, welke nader uitgelegd moet worden.

Granman Aboikoni is zeer tevreden met het bezoek van Ramadhin en het was voor hem heel aangenaam om op deze manier meer geïnformeerd te worden over het vaccineren. Aboikoni heeft zijn keuze reeds gemaakt en is bereid zich te laten vaccineren. Het is nu de beurt aan de rest van het gezag om de informatie over te brengen aan de bewoners van de diverse dorpen. Aboikoni zal verder afstemmen met de directeur van Medische Zending, Herman Jinti voor de planning om te beginnen met het vaccineren te Asidonhopo.

De directeur van Volksgezondheid, Sukul geeft aan dat het bezoek nodig was omdat men meer informatie wilde hebben over de diverse vaccins en wat het voordeel is van het vaccineren. Sukul is tevreden over het bezoek en kijkt uit naar de dag waarop de eerste prik toegediend zal worden te Asidonhopo, mogelijk al binnen 2 weken. In de delegatie was ook meegereisd de Nederlandse Ambassadeur Henk van der Zwan, die een geschenk overhandigde aan de granman der Saramaccaners.