Geen wijziging in Covid-19-maatregelen

Geen wijziging in Covid-19-maatregelen

29-08-2021

Waarnemend BOG-directeur tevens epidemioloog Radjesh Ori is breedvoerig ingegaan op de medisch-technische data en feitelijkheden. De verwachting is dat het dagelijkse aantal positieven verder kan oplopen. De functionaris vraagt namens de gezondheidsautoriteiten bijzondere aandacht voor deze zorgelijke ontwikkeling. Directeur Ori geeft aan dat er heel wat misinformatie is over vaccineren. “Eenieder acht zich plotseling deskundig om over vaccinatie te praten. Wij moeten ervoor waken dat de samenleving wordt beïnvloed door heel wat pseudo anti-vaxxers, die achteraf wel hun prikje gaan halen.” Directeur Ori doet een oproep aan de samenleving om zich te laten testen in geval van symptomen. De positiviteitsratio is behoorlijk hoog en de epidemioloog legt er ook de nadruk op dat de Covid-19-varianten zich enorm snel verspreiden.

Doelende op de vierde golf, liet minister Ramadhin optekenen dat de verantwoordelijkheid bij de samenleving ligt. “Wij zullen als samenleving bepalen welke richting het opgaat met de situatie. Wij doen alles wat we kunnen om de samenleving te beschermen. De overheid heeft de randvoorwaarden in place,” zegt de bewindsman. Volgens de Volksgezondheidminister is de situatie in de ziekenhuizen onder controle. Hij roept eenieder op om zich te houden aan de geldende maatregelen. Minister Ramadhin: “De bal is nu op de speelhelft van de samenleving.” Aansluitend hierop gaf politiecommissaris Henry Seedorf, voorzitter van de Coördinatiecommissie COVID-19 van het Korps Politie Suriname (KPS) aan dat de handhaving versterkt zal worden.