Duidelijkheid rond aangepaste COVID-19 maatregelen

21-05-2021

Zoals bekend wordt de vaccinatie campagne tijdens de lockdown normaal voortgezet. Dit brengt enkele praktische uitdagingen met zich mee. Als eerst geven wij aan dat de volgende vaccinatie lokaties open zijn:

 1. AZP (Flustraat): zaterdag en zondag, 8-15 u
 2. Health Control (Drs.Sophie Redmondstraat) zaterdag en zondag, 8-14 u
 3. PCS (Letitia Vriesdelaan): zaterdag en zondag, 8-14 u
 4. MMC (Annastraat, Nickerie): zaterdag, 10-15 u
 5. De volgende RGD poliklinieken:
 • RGD Latour: zaterdag 8-12 u
 • RGD Limesgracht: zaterdag 8-12 u
 • RGD Tijgerkreek: zaterdag en zondag, 8-12 u
 • RGD Nieuw Nickerie: zaterdag en zondag, 8-14 u

Dispensatieprocedure eerste prik;

 1. U registreert online via deze link ¨https://laatjevaccineren.sr/registreren/¨
 2. U maakt een screenshot van uw registratie
 3. U kiest de kortste route naar uw vaccinatie locatie
 4. op de terugweg toont u uw vaccinatie bewijs

LET OP! DE POLITIE ZAL BIJ CONTROLE UW ROUTE EN TIJD VAN VACCINATIE IN ACHT NEMEN

Dispensatieprocedure tweede prik;

 1. Houdt uw vaccinatiebewijs gereed
 2. U kiest de kortste route naar uw vaccinatie locatie
 3. Op de terugweg toont u uw vaccinatie bewijs

LET OP! DE POLITIE ZAL BIJ CONTROLE UW ROUTE EN TIJD VAN VACCINATIE IN ACHT NEMEN.

De vaccinatie prioriteitsgroepen zijn nog steeds:

 1. 60 + ongeacht onderliggende aandoeningen
 2. 40-60 jaar , met onderliggende aandoeningen (suikerziekte, hoge bloeddruk, nierziekten en ernstig overgewicht)
 3. Leden van de gewapende macht
 4. onderwijzers

 

Lijst van essentiële bedrijven die open zijn van maandag t/m vrijdag

 1. De groothandel en kleinhandel alleen open voor levering van levensmiddelen
 2. Sleepwagens
 3. Supermarkten
 4. Bakkerijen
 5. Slagerijen
 6. Pet shops
 7. Apotheken
 8. Poliklinieken
 9. Tandartsen en fysiotherapeuten alleen voor spoedgevallen
 10. Opticiens (alleen spoedopvang via telefoonservice)
 11. Zorgverleners (waaronder mantelzorg en thuiszorg)
 12. Openbaar vervoer
 13. Servicestations, uitsluitend voor verkoop van brandstof, smeerolie e.d.
 14. Productiebedrijven voor voedingsmiddelen inclusief slachthuizen
 15. Productiebedrijven die essentiële producten ten behoeve van de gezondheid vervaardigen
 16. Distributiebedrijven van voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen
 17. Begrafenisondernemers
 18. Agrarische sector, landbouw, veeteelt en visserij
 19. Vliegmaatschappijen
 20. Vuilophaaldiensten
 21. Schoonmaakbedrijven verbonden aan essentiële diensten
 22. Geregistreerde taxibedrijven: met de nodige Covid-19 voorzorgmaatregelen
 23. Essentiele Overheidskantoren en instanties
 24. Het Rode Kruis
 25. Multinationals en diens leveranciers
 26. Parastatale bedrijven en diens leveranciers
 27. Essentiele medewerkers van Bejaardentehuizen, internaten en kindertehuizen
 28. Beveiligingen en bewakingsbedrijven
 29. Geregistreerde nierdialyse centra
 30. Geregistreerde dierenpraktijken (met wachtdienst regeling)
 31. Vitale afdelingen van de nutsbedrijven (bv. storingsdiensten en distributie van belkaarten)
 32. Financiële instellingen
 33. Haven en luchthaven activiteiten
 34. Mediahuizen

Alle niet genoemde diensten worden geadviseerd zoveel mogelijk van huis uit te functioneren en zoveel mogelijk via de virtuele wijze de communicatie met hun klanten te onderhouden.

Spoed dispensatie aanvragen

VGZ adviseert hiervoor Juspol te contacten op 8413535/8151555 of mail naar kpscovid19sec@gmail.com