COVID19 maatregelen vrijdag 21 mei 2021 tot en met donderdag 03 juni 2021

COVID19 maatregelen vrijdag 21 mei 2021 tot en met donderdag 03 juni 2021

18-05-2021

De algemene maatregelen blijven van kracht;

 1. Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten. Kinderen beneden 12 jaar zijn niet verplicht een mondkap te dragen.
 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID19-afstand altijd in acht.
 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.

Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Maatregel 1

Het uitgaansverbod is van vrijdag 21 mei 2021 tot en met donderdag 03 juni 2021 ingesteld van;

 • Vrijdag 21 mei van 18:00 in de avond tot en met maandag 24 mei 05:00 in de ochtend.

          (Zaterdag 22 mei en zondag 23 mei is de zogenaamde full lockdown van kracht)

 • Maandag 24 mei tot en met donderdag 27 mei dagelijks van 18:00 in de avond tot 05:00 in de ochtend.
 • Vrijdag 28 mei van 18:00 in de avond tot en met maandag 31 mei 05:00 in de ochtend.

          (Zaterdag 29 mei en zondag 30 mei is de zogenaamde full lockdown van kracht)

 • Maandag 31 mei tot en met donderdag 03 juni dagelijks van 18:00 in de avond tot 05:00 in de ochtend.

Deze en navolgende regels zijn onderhevig aan aanpassingen aan de hand van de informatie op dat moment!

Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan vijf (5) personen op openbare plekken en in openbare ruimten. Dit geldt niet voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een protocol is. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Geen toestemming en dispensatie wordt verleend hiervoor. Deze zijn potentiële mass spreading events. Illegale feesten zullen gestopt worden. Iedereen zal volgens de COVID19 WET beboet worden.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer dan tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn (indien de ruimte de anderhalve meter afstand toelaat). Dit op de meest veilige wijze en met inachtneming van de COVID19 protocollen. Uitvaartbedrijven zijn verplicht om alle uitvaarten aan te melden bij het COVID19 clusterteam.

Gebedshuizen zijn open en op geestelijke leiders en besturen, berust de verantwoordelijkheid om nauwlettend toe te zien op naleving van de protocollen en het aantal toegestane personen niet te overtreffen.

Maatregel 4

Alle groeps- en contactsporten zijn verboden. Individuele sportactiviteiten in de buitenlucht zijn toegestaan zolang er geen contact is met derden.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

 Maatregel 6

In deze periode gelden voor publiekelijk toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, het volgende:

De navolgende sectoren zijn gesloten voor het publiek

 1. Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
 2. Bordelen;
 3. Bars;
 4. Indoor dining
 5. Outdoor dining (Terrassen)
 6. Casino’s;
 7. Gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
 8. Kansspelkantoren;
 9. Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;
 10. Kappers, kapsalons, schoonheidssalons en barbershops.
 11. Malls, kledingzaken en overige detailhandelszaken.

 De navolgende sectoren zijn open voor het publiek onder strikte naleving van de protocollen

 1. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden van eten.
  • Afhaal; Dagelijks is afhalen mogelijk tot 17:00 uur
  • Bezorging; Dagelijks is bezorging mogelijk tot 23:00 uur (Dus ook op zaterdag en zondag)
 2. Supermarkten, bakkerijen, apotheken, drogisterijen, poliklinieken, slagerijen.
 3. Recreatieoorden; Voor deze oorden geld dat ze slechts mensen behorende tot hetzelfde gezin, individuen of groepen van maximaal 5 personen mogen toelaten. Deze groepen van 5 mogen niet in contact zijn met elkaar. Oorden, die lodges verhuren, kunnen dat doen, aan personen behorende tot een gezin. Ook hier geldt dat verschillende gezinnen niet bij elkaar mogen komen en dat ze strikte afstand moeten houden. De algemene COVID19 maatregelen moeten op de oorden te allen tijde in acht worden genomen.

 Maatregel 7

Repatrianten en essentieel personenverkeer is toegestaan om het land binnen te komen, met in achtneming van protocollen, die speciaal hiervoor zijn ontwikkeld. Ten aanzien van de overige maatregelen met betrekking tot het luchtruim zal in de komende dagen een volledige uitwerking plaatsvinden, na overleg met de luchtvaartsector. Vast staat wel dat de overheid alles in het werk zal stellen om de import van het covid-19 virus en haar varianten zoveel als mogelijk wil limiteren. Vluchten zullen slechts de volgende doelen hebben: Cargo, essentieel of repatriatie.

Maatregel 8

Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatrianten en voor noodgevallen.

Maatregel 9

Personen in quarantaine of isolatie, thuis of op een daartoe aangewezen locatie, of opgenomen in een ziekeninrichting, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun strikt verboden om de vorengenoemde plekken te verlaten en zich elders te begeven of te bevinden.

Maatregel 10

Per heden 18 mei 2021 zijn alle overheidskantoren gesloten. Slechts essentiële overheidsdiensten worden met minimale bezetting opengehouden. Ambtenaren zullen via desbetreffende ministeries worden geïnformeerd in de komende dagen welke diensten open zullen zijn. De directies geven hiertoe de instructies aan het personeel schriftelijk. Dat geldt niet voor de hoge colleges van Staat (Regering, DNA).

Maatregel 11

Het toezicht op de naleving van algemene COVID19 protocollen op de werkvloer wordt opgevoerd, door de aanwijzing van een functionaris door de werkgever, die speciaal hierop moet toezien.

Maatregel 12

Alcoholgebruik voor en nabij winkels en supermarkten is niet toegestaan. Ook het onnodig ophouden rond winkels en supermarkten is niet toegestaan.

 Maatregel 13

Er mag per gezin slechts 1 (een) persoon toegelaten worden tot supermarkten en andere zaken die volgens het protocol zijn opengesteld.

Maatregel 14

Alle markten zijn in deze periode gesloten. Marktverkopers, groente- en fruitventers kunnen langs de straat/weg hun waar aanbieden.

Maatregel 15

Alle winkels en overige publieke plekken dienen een uur voor de aanvang van lockdown hun deuren te sluiten.

Maatregel 16

Scholen zijn tot nader order gesloten.

Note met betrekking tot dispensatie formulieren

Alle individuele dispensatie formulieren, verstrekt door het Kabinet van de President, komen per 31 mei 2021 te vervallen. Verzoeken voor verlenging worden slechts gehonoreerd indien betrokkene beschikt over een bewijs van volledige vaccinatie. Collectieve dispensatie formulieren (bedrijfspersoneel etc.) blijven vooralsnog geldig.

 Extra vermelding:

 1. Op eenieder wordt een beroep gedaan om de regels en maatregelen strikt na te komen, teneinde de verspreiding van het COVID19 virus te voorkomen en het beheersbaar te  houden.
 2. Op eenieder wordt het beroep gedaan om elke overtreding van deze maatregelen terstond te melden aan de POLITIE of andere handhavingsorganen (115, 178)
 3. Alle vaccinatie plekken en SWABPOSTEN zijn gedurende de lockdown NORMAAL open.

Opmerking;

Op de bevolking doen wij een beroep thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, doktersbezoek, of boodschappen uit huis te gaan. Wij brengen nogmaals in herinnering dat het dragen van een mondneusmasker verplicht is. Met name in openbare ruimten, voertuigen en in de nabijheid van groepen mensen. Laat u zich reeds bij beginnende symptomen zo snel mogelijk testen en isoleert u zich van collega’s en familie totdat de test uitslag bekend is.

COVID19 gerelateerde klachten of verschijnselen kunnen zijn:

– Koorts (temp vanaf 37,5°C) zonder duidelijke andere oorzaak (of koortsig gevoel)

– Hoesten

– Verlies van smaak of reuk

– Lichaamspijnen of spierpijnen zonder duidelijke andere oorzaak

– Diarree of braken

– Misselijkheid

– Vermoeidheid

– Koude rillingen

– Kortademigheid

– Keelpijn

– Verwardheid

– Hoofdpijn (relatief vaak achter de oogbollen)

– Loopneus

– Algehele malaise/algeheel onwel bevinden

– Ontsteking aan handen of voeten

Tot slot zij vermeld dat alle goedgekeurde protocollen te zien zijn op de website van het BOG: www.bogsuriname.com

 

Paramaribo, 18 mei 2021

 

COMMUNICATIE DIENST SURINAME