Aangepaste COVID-19-maatregelen worden woensdag 10 februari bekendgemaakt

Aangepaste COVID-19-maatregelen worden woensdag 10 februari bekendgemaakt

07-02-2021

Na het aankondigen van maatregelen heeft het COVID-19 Outbreak Management Team steeds 14 dagen nodig om zich te buigen over de effecten hiervan. Op basis van de resultaten van de afgelopen twee weken – inclusief de effecten van de weekend lockdowns – zal er tijdens de persconferentie aanstaande woensdag een gedetailleerd verslag worden gedaan, waarna er een evaluatie volgt door het Ministerieel COVID-19 Team. De samenleving wordt nadrukkelijk gevraagd zich voor navolging van de regels te allen tijde te laten leiden door berichtgevingen vanuit de desbetreffende autoriteiten.

Toegeven aan oproepen vanuit andere hoeken om de maatregelen te negeren, kan alleen ertoe leiden dat de algemene gezondheid in gevaar komt, de zorg onder druk zetten en ook de economie van het land ontwrichten. De samenleving wordt wederom ten overvloede eraan herinnerd dat de maatregelen niet bedoeld zijn om wie dan ook onaangenaam te zijn. Zij moeten juist ervoor zorgdragen dat de besmettingsgraad van COVID-19 omlaag gaat, waardoor kan worden overgegaan tot normalisatie van het dagelijks leven.

Benadrukt moet worden dat de maatregelen in ons aller belang zijn. Alleen op basis van ons gedrag zullen er wijzigingen komen in de situatie waardoor er tot versoepeling kan worden overgegaan. De maatregelen negeren levert geen voordelen op. Temeer omdat de handhaving is vastgelegd en de politie dan ook erop zal toezien dat alle wetten strikt worden nageleefd.