4e Covid-19-golf legt gezondheidszorg Suriname enorm onder druk

4e Covid-19-golf legt gezondheidszorg Suriname enorm onder druk

09-09-2021

Drs. Lycke Woittiez, internist en infectioloog, deelde mee dat de situatie momenteel niet goed te noemen is. “De derde golf was eigenlijk nog niet voorbij, het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames bleven stijgen, en een vierde golf is alweer begonnen. Deze vierde golf is heftiger dan de vorige”, zei de deskundige. Uit de door haar gepresenteerde cijfers blijkt dat in de eerste week van september er ruim 397 ziekenhuisopnames geregistreerd zijn van mensen die zich ziek hebben aangemeld met COVID-19. “Dit heeft een enorme druk gelegd op de ziekenhuizen, de zorgmedewerkers en de weinige middelen die beschikbaar zijn om de zorg te garanderen”, stelde drs. Woittiez.

Als deze trend zich blijft voortzetten, zullen de ziekenhuizen niet in staat zijn om de zorg aan te bieden. Volgens internist-intensivist Bernardo Panka, tevens woordvoerder van het OMT, kunnen er de komende periode zelf hele grote problemen ontstaan, omdat de zorg gewoon niet aangeboden zal kunnen worden. “Er is een tekort aan ziekenhuisbedden, medisch personeel en medicamenten”, zegt Panka. Hij legde de nadruk op het vaccineren, wat hij de enige manier noemt om zich te wapenen tegen het virus. Er is nog maar een beperkte opnamecapaciteit in de ziekenhuizen. De algemene reguliere Covid-zorg wordt voornamelijk geboden in het Regionaal Ziekenhuis Wanica en het ‘s Lands Hospitaal, terwijl de Intensive care zorg in het in Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en ’s Lands Hospitaal geschiedt.