World Health Day ‒ 7 April 2020, THEMA: Nurses and midwives: Leading the way to Universal Health

World Health Day ‒ 7 April 2020, THEMA: Nurses and midwives: Leading the way to Universal Health

07-04-2020

Dit jaar biedt WHO de landen in de Region of the Americas de mogelijkheid om de bijdrage van verpleegkundigen aan de gezondheid van de bevolking te bespreken, evenals de investeringen die nodig zijn om hun rol uit te breiden, hun arbeidsomstandigheden te verbeteren en hen te helpen bij het nemen van beslissingen, als bijdrage aan de verbetering van de individuele, openbare en gemeenschapsgezondheid.
Op 7 april 2020 lanceert de WHO de 2020-editie van “The State of the World’s Nursing Report”, met als belangrijkste doel beleidsdialoog te ondersteunen die nodig is voor grotere nationale en regionale investeringen in deze beroepsgroepen. Het rapport zal een gedetailleerde analyse bevatten van nationale, regionale en wereldwijde data en beleid en aanbevelingen doen voor het versterken van de verpleegkundigen om universele toegang tot gezondheid en universele gezondheidsdekking te realiseren (SDG’s). De regio van de Amerika’s heeft ongeveer 9 miljoen verpleegkundigen, van wie 4,5 miljoen universitair geschoold en 87% vrouwen is. Verpleegkundigen en Verloskundigen vormen meer dan 50% van de werkers in de gezondheidszorg en zijn essentieel voor de levering van gezondheidsdiensten op alle niveaus van zorg. De grootste uitdagingen waar Verpleegkundigen en Verloskundigen voor staan, is het ontbreken van doeltreffend nationaal en regionaal beleid en voldoende investeringen om tekorten aan te pakken, de rol van verpleegkundigen uit te breiden en hun arbeidsomstandigheden te reguleren en te verbeteren.
De landen worden aangemoedigd om deel te nemen aan de wereldwijde inspanningen van WHO door promotie-evenementen te houden. Ze worden ook aangemoedigd om verhalen te delen over de Verpleegkundigen en Verloskundigen die de toegangsbelemmeringen voor de gezondheid zullen helpen verlagen en de noodzakelijke investeringen in dit beroep zullen bevorderen.
Ook in Suriname zal de Raad voor Verpleging in Suriname, RAVESU, een aantal activiteiten houden om aandacht te vragen voor de verpleging in Suriname. RAVESU is een beleidsgroep om integraal beleid voor deze doelgroep verder te ontwikkelen.
Met de heersende pandemie betreffende COVID-19 zijn we met ons allen als wereldgemeenschap weer van bewust gemaakt hoe belangrijk de verpleging is binnen de gezondheidszorg.
As we speak, zorgen onze collega’s wereldwijd voor duizenden geïnfecteerden met gevaar voor hun eigen leven. Wij roepen de hele gemeenschap op om meer waardering en begrip op te brengen voor alle gezondheidswerkers en in het bijzonder de rol en bijdrage van de verpleging.
In deze periode kunnen wij het niet nalaten om alle gezondheidswerkers in het bijzonder de verpleegkundigen extra te bedanken en grote waardering uit te spreken voor de wijze waarop u ondanks alle gevaren zich 100 procent inzet voor de zorgvragers.